al h2so4 loãng

Trong phương trình phản xạ chất hóa học ngày hôm nay tao cho tới Nhôm( Al) thuộc tính với axit sulfuric (H2SO4 loãng) và (H2SO4 quánh nóng) thành quả ganh đua được tiếp tục như vậy nào? Mời chúng ta nằm trong coi phương trình vẫn thăng bằng Al + H2SO4 không thiếu nhất ở nội dung bài viết ngày hôm nay.

Bạn đang xem: al h2so4 loãng

al-h2so4

AL + H2SO4 Viết phương trình phản xạ.

Bạn hoàn toàn có thể quan hoài : P.. + H2SO4

AL thuộc tính H2SO4 loãng

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Trong đó

  • Al : Chất rắn Nhôm white color bạc
  • H2SO4 : Dung dịch axit sulfuric loãng
  • Al2(SO4)3 : Chất lỏng nhôm Sunfat ko màu
  • H2 : Khí Hidro ko màu

Điều khiếu nại phản xạ Al thuộc tính H2SO4 loãng : Nhiệt phỏng phòng

Al thuộc tính H2SO4 loãng hiện nay tượng : Kim loại bị hòa tan, đôi khi sở hữu lớp bọt do khí tạo ra ko color cất cánh ra

Al thuộc tính với H2SO4 quánh nóng

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Trong đó

  • Al : Nhôm
  • H2SO4 : Axít Sunfuric ĐẶC NÓNG
  • Al2(SO4)3 : Phèn nhôm Sunfat
  • SO2 : Lưu Huỳnh Đioxit
  • H2O : nước

Điều khiếu nại phản ứng :  Nhôm thuộc tính với H2SO4đặc nóng

Hiện tượng sau phản ứng : Ta thấy Nhôm tan dần dần, xuất hiện nay khí ko color, sở hữu mùi hương hắc đó là sulfur đioxit (SO2)

Bài luyện sở hữu chứ Al và H2SO4

Bài 1 : Dãy sắt kẽm kim loại này sau đây thuộc tính được H2SO4 đặc nguội?

A. Zn, Cu, Fe

B. Ni, Fe, Cu

C. Cu, Zn, Mg

D. Cu, Fe, Mg

Lời giải

Phương trình hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 3SO2↑ + 6H2O

4Mg + 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Chọn đáp án : C

Ví dụ 2:  Cho a gam nhôm thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 (đặc, rét, dư) sau thời điểm phản xạ kết thúc giục người tao thu 13,44 lit khí SO2 (đktc). Giá trị a là

A. 2,7 gam

B. 10,8 gam

C. 8,1 gam

Xem thêm: h2so4+naoh

D. 5,4 gam

Lời giải

nSO2 = 13,44/22,4 = 0,6 mol

Phương trình hóa học

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

0,4 ← 0,6 mol

mAl = 0,4.27 = 10,8 gam

Chọn đáp án : B

Ví dụ 3 :  Dùng m gam Al nhằm khử không còn 3,2 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt độ nhôm). Sản phẩm sau phản xạ thuộc tính với lượng dư hỗn hợp NaOH tạo ra 1,344 lít khí (đktc). Giá trị của m là

A. 0,540 gam.

B. 0,810 gam.

C. 1,080 gam.

D. 1,755 gam.

Lời giải

nFe2O3 = 3,2/160 = 0,02 mol;

nH2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol

2Al + Fe2O3 \overset{t^{o} }{\rightarrow} Al2O3 + 2Fe (1)

0,04 ← 0,02 mol

Khi Al dư thì:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (2)

0,04 mol ← 0,06 mol

=> ∑nAl ban đầu = nAl (1) + nAl (2) = 0,04 + 0,04 = 0,08 mol

=> mAl= 0,08.27 = 2,16 gam

Chọn đáp án : C

Xem thêm: c3h4 + br2

Rate this post