amoni gluconat

Bạn đang xem: amoni gluconat

Cho những tuyên bố sau:
(a) Dùng nước brom hoàn toàn có thể phân biệt được glucozơ và fructozơ.
(b) Amoni gluconat sở hữu công thức phân tử là C6H10O6N.
(c) Muối natri, kali của những axit to lớn được sử dụng thực hiện xà chống.
(d) 1 mol Gly-Ala-Glu phản xạ tối nhiều với 4 mol NaOH.
(e) Axit stearic là đồng đẳng của axit axetic.
(g) Metylamin sở hữu lực bazơ mạnh rộng lớn natri etylat.
Số tuyên bố đích là

Đáp án B

Giải: (a) Đúng vì thế chỉ mất glucozơ thực hiện nhạt nhẽo thuốc nước brom.

(b) Sai vì thế amoni gluconat là CH2OH(CHOH)4COONH4 hoặc C6H15O7N.

(c) Đúng.

(d) Đúng vì thế là tripeptit tuy nhiên Glu quá 1 -COOH tự tại cũng phản xạ với NaOH.

(e) Đúng vì thế axit stearic là axit no, đơn chức, mạch hở.

Xem thêm: zn(oh)2 + hcl

(g) Sai vì thế tính bazơ natri etylat mạnh rộng lớn metyl amin.

⇒ chỉ mất (b) và (g) sai ⇒ lựa chọn B.


Hồ Thanh Duy #Trần Trường câu d thì tripeptit sở hữu 2 group CO-NH nên pứ với 2 NaOH, còn 2 group COOH của glu lòi rời khỏi nữa pứ với 2 NaOH ê e => pứ với 4 NaOH mới nhất đích nha# Minh Khuê dựa vào mốc là NaOH ê enhư tiếp tục biết CH3NH2 là NH3 thay cho 1 gốc CH3 => tính bazo sát với NH3mà NH3 tính bazo yếu hèn rộng lớn NaOH => CH3NH2 tính bazo yếu hèn rộng lớn NaOHcòn C2H5ONa tạo ra kể từ C2H5OH, còn NaOH tạo ra kể từ H2Onhư tiếp tục biết pứ với Na của H2O mạnh rộng lớn C2H5OH=> hoàn toàn có thể coi tính axit của H2O mạnh rộng lớn C2H5OH=> khi tạo ra muối bột thì gốc OH- sở hữu tính bazo yếu hèn rộng lớn C2H5O-=> C2H5ONa mạnh rộng lớn NaOHtừ phía trên suy rời khỏi C2H5ONa mạnh rộng lớn CH3NH2 nha e ^^ . 19/4/2018

. 19/04/2018

Minh Khuê Câu g sao biết tính bazo natri etylat mạnh rộng lớn metyl amin ạ?? . 19/4/2018

. 19/04/2018

Xem thêm: al2o3 ra al2(so4)3