anken là những hiđrocacbon có đặc điểm là

Định nghĩa đúng mực định nghĩa Anken và những lý thuyết cơ bạn dạng nhất như: công thức cấu trúc, cơ hội gọi thương hiệu của Anken và những đặc thù chất hóa học của chính nó như luật lệ nằm trong, trùng khớp và phản xạ oxi hoá.

1. Anken là gì?

 • Bạn đang xem: anken là những hiđrocacbon có đặc điểm là

  Anken (olefin) là những hidrocacbon ko no, mạch hở và vô phân tử của chính nó với có một link song C=C còn sót lại thì toàn bộ đều là link đơn.

 • Công thức giản dị nhất của hợp ý hóa học vô sản phẩm Anken là CH2=CH2.

Anken là hợp ý chất

2. Công thức cấu trúc và cơ hội gọi thương hiệu của Anken

2.1. Công thức tổng quát

CTTQ: CnH2n

2.2. Cách gọi thương hiệu của những Anken

Có nhì cơ hội gọi thương hiệu anken: thương hiệu thường thì và thương hiệu thay cho thế.

2.2.1. Tên thông thường

Tên thường thì là tên gọi Ankan với nằm trong số vẹn toàn tử cacbon ban sơ, tiếp sau đó thay đổi đuôi -an trở thành đuôi -ilen.

Ví dụ: CH2=CH2: etilen

2.2.2. Tên thay cho thế

Tên thay cho thế là tên gọi được hiểu theo gót sự bố trí theo thứ tự là số chỉ địa điểm nhánh - thương hiệu nhánh - số chỉ địa điểm của link song - en

Ví dụ: CH2=CH-CH2-CH3: But-1-en

3. Tính hóa học cơ vật lý của Anken

 • Các anken kể từ C C4 ở dạng khí, kể từ C5 trở cút là hóa học lỏng hoặc rắn (ở ĐK thường).

 • Khi phân tử khối tăng thì sức nóng chừng sôi, lượng riêng biệt và sức nóng nhiệt độ chảy cúng tăng dần dần.

 • Anken nhẹ nhàng rộng lớn nước.

 • Anken không nhiều tan nội địa, tan được vô một số trong những dung môi tuy nhiên dễ dàng tan trong số dung môi cơ học như rượu, ete,...

 • Các anken đều không tồn tại color.

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu tổ hợp đầy đủ cỗ kỹ năng và kiến thức và cách thức giải từng dạng bài xích luyện vô đề đua Hóa trung học phổ thông độc quyền của VUIHOC

4. Tính hóa học hoá học tập của Anken

4.1. Phản ứng nằm trong hidro (Anken + H2)

Ta với phương trình tổng quát tháo của phản xạ nằm trong hidro như sau: 

CnH2n + H$\xrightarrow{Ni,t^{o}}$ CnH2n+2

4.2. Phản ứng nằm trong hợp ý halogen

Phản ứng nằm trong cộng halogen hoặc còn được gọi là phản xạ halogen hoá.

Ta với phương trình tổng quát tháo của phản xạ nằm trong hợp ý halogen như sau: 

 • Phản ứng với Brom

CH2=CH2+Br2Br-CH2-CH2-Br

Anken làm mất đi color hỗn hợp Brom.

→ Phản ứng này được dùng nhằm phân biệt Anken.

 • Phản ứng với Clo

CH2=CH+ Cl→ Cl-CH2-CH2-Cl

4.3. Phản ứng nằm trong hợp ý Hiđro halogenua

 • Anken + HCl

CH2=CH+ HCl → CH3-CH2Cl

Chú ý: Đồng đẳng của etilen khi phản xạ sẽ tạo nên rời khỏi láo hợp ý những thành phầm vô ê thành phầm chủ yếu và thành phầm phụ. 

CH3-CH=CH+ HCl → CH3-CHCl-CH3 (spc) + CH3-CH2-CH2-Cl (spp)

 • Anken + HBr

CH2=CH2+HBr → CH3-CH2-Br

Chú ý: 

 • Phản ứng dễ dàng dần dần theo gót sản phẩm HCl, HBr, HI. 

 • Phản ứng nằm trong HX vô anken bất đối tạo nên láo hợp ý bao gồm nhì thành phầm.

 • Đối với những anken không giống bất đối xứng khi nằm trong HX tiếp tục tuân theo gót quy tắc Maccopnhicop. 

Quy tắc Maccopnhicop được hiểu rằng ưu tiên nằm trong vô vẹn toàn tử Cacbon bậc thấp hơn trước đây còn so với vẹn toàn tử hoặc group vẹn toàn tử X ưu tiên nằm trong vô vẹn toàn tử Cacbon với bậc cao hơn nữa vô phản xạ nằm trong HX vô link bội thì vẹn toàn tử H.

4.4. Phản ứng nằm trong hợp ý H2O (đun giá buốt, với axit loãng xúc tác)

4.4.1. Phản ứng nằm trong hợp ý nước của Etilen:

CH2=CH2+H2O $\xrightarrow{H^{+}_{loang},t^{o}}$ CH3-CH2-OH

4.4.2. Các đồng đẳng của Etilen

CH3-CH=CH2+H2O → CH3-CHOH-CH(spc)

                                       +CH3-CH2-CH2-OH (spp)

Chú ý: Đối với những anken không giống bất đối xứng khi nằm trong H2O cũng tuân theo gót quy tắc Maccopnhicop: Nhóm -OH gắn thêm vô C bậc cao.

4.5. Phản ứng trùng hợp

 • Với ĐK với xúc tác, đun giá buốt, áp suất cao.

n$_{CH_{2}}$ = CH2 $\xrightarrow{p,xt,t^{o}}$ (-CH2-CH2-)n (Polietylen hoặc PE)

$n_{CH_{2}}=CH-CH_{3} \xrightarrow{p,xt,t^{o}} (-CH_{2}-CH(CH_{3})-)_{n}$ (Polipropilen hoặc PP)

 • Sơ đồ dùng phản xạ trùng hợp: nA $\xrightarrow{p,xt,t^{o}}$ (B)n

 • Vậy quy trình nằm trong hợp ý liên tục nhiều phân tử nhỏ tương đương nhau hoặc tương tự động nhau tạo ra trở thành phân tử lớn(hợp hóa học cao phân tử) được gọi là phản xạ trùng khớp. 

4.6. Phản ứng oxi hoá

4.6.1. Phản ứng lão hóa ko trả toàn

 • Phản ứng  oxi hoá ko trọn vẹn của Anken tạo ra trở thành ancol nhiều chức với 2 group -OH hoặc đứt mạch C khu vực nối tạo ra trở thành anđehit hoặc axit.

 • Anken + KMnO4 ⇒ Dung dịch dung dịch tím bị thất lạc color vì thế Anken .

 • Tổng quát:

2CnH2n + 2KMnO+ 4H2O → 3CnH2n(OH)+ 2KOH + 2MNO2

 • Nhận xét: tớ rất có thể dùng hỗn hợp dung dịch tím nhằm phân biệt Anken vì thế nó làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím. 

4.6.2. Phản ứng cháy (oxi hóa trả toàn)

 • Phương  trình tổng quát: CnH2n + $\frac{3n}{2}$O2 → nCO+ nH2O

 • Chú ý: Phản ứng châm cháy của Anken có: CnH2n + $\frac{3n}{2}$O→ nCO+ nH2O

 • Chú ý: Đặc điểm phản xạ cháy Anken là: n$_{CO_{2}}=n_{H_{2}O}$

5. Điều chế Anken

5.1. Trong chống thí nghiệm

 • Điều chế Anken kể từ tách nước kể từ ancol etylic:

PTTQ: CnH2n+1OH $\xrightarrow{H_{2}SO_{4},\geq17^{o}C}$ CnH2n + H2O

Ví dụ: C2H5OH $\xrightarrow{H_{2}SO_{4},\geq17^{o}C}$ C2H+ H2O

5.2. Trong công nghiệp

 • Ta rất có thể pha chế Anken từ các việc thu kể từ mối cung cấp khí chế phát triển thành dầu lửa.

 • Tách Hkhỏi Ankan:

PTTQ: CnH2n+2$\xrightarrow{Fe,t^{o}C}$ CnH2n + H2

 • Tách HX kể từ dẫn xuất CnH2n+1X

PTTQ: CnH2n+1X + NAOH $\xrightarrow{ancol}$ C$_{n_{H_{2n}}}$ + Na + H2O

 • Từ dẫn xuất đihalogen tách X2 (2 vẹn toàn tử C ở cạnh nhau gắn kèm với 2 vẹn toàn tử halogen): 

PPTQ: CnH2nX+ Zn $\xrightarrow{t^{o}}$ CnH2n + ZnBr2

 • Ankin hoặc Ankadien nằm trong H2 với xúc tác Pd/PbCO3:

PPTQ: CnH2n-2 + H2 → CnH2n

Đăng ký ngay lập tức và để được những thầy cô tư vấn và kiến tạo quãng thời gian ôn đua hiệu suất cao và tương thích nhất với bạn dạng thân

6. Một số bài xích luyện trắc nghiệm về Anken (có đáp án)

Câu 1: Đồng đẳng nào là trong số đồng đẳng sau của etilen với %C = 85,71%?

A. Hexilen

B. Butilen

C. Etilen

D. Tất cả những ý trên

Lời giải: Đáp án D. Vì: 

Ta với công thức cộng đồng của Anken là CnH2n

%C = $\frac{12n}{14n}$ = 85,71%

Vậy với từng %C luôn luôn vì thế 85,71%.

Câu 2: Bài mang đến hóa học X với công thức CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay cho thế của X là?

A. 3- metybut-1-in

B. 3- metybut-1-en

C. 2-metybut-3-en

D. 2-metybut-3-in

Lời giải: Đáp án B

Xem thêm: cuo + al

Câu 3: Tên gọi không giống của sản phẩm đồng đẳng anken là:

A. Hidrocacbon ko no

B. Parafin

C. Olefin

D. Hidrocacbon ko bão hoà

Lời giải: Đáp án C

Anken hoặc hay còn gọi là olefin.

Câu 4: Tổng số đồng phân cấu trúc mạch hở ứng với công thức phân tử của C4H8:

A. 5

B. 4

C. 8

D. 3

Lời giải: Đáp án D 

Các đồng phân cấu trúc mạch hở ứng với công thức C4H8 là 

CH2=CH-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH3

CH2=C(CH3)2

Vậy với 3 đồng phân cấu trúc.

Câu 5: Phản ứng nào là được dùng tiện nhất lúc phân biệt etan và eten: 

A. Phản ứng với hỗn hợp brom

B. Phản ứng nằm trong hiđro

C. Phản ứng trùng hợp

D. Phản ứng châm cháy

Lời giải: Đáp án A vì thế khi dẫn láo hợp ý khí qua quýt hỗn hợp Brom thì khí Etan làm mất đi color hỗn hợp Br, khí etan thì ko phản xạ với dd Br bay thoát ra khỏi hỗn hợp.

CH2=CH+ Br→ CH2Br-CH2Br

Câu 6: Trong những Hiđrocacbon tại đây loại nào là phản xạ được với hỗn hợp Brom thu được một,2- đibrombutan?

A. But-1-en

B. But-2-en

C. 2-metylpropen

D. Butan

Lời giải: Đáp án A vì thế :

CH2=CH-CH2-CH+ Br → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

(But-1-en)                                            (1,2-đibrombutan)

Câu 7: Để khử trọn vẹn 200ml hỗn hợp KMnO0,2M tạo ra trở thành hóa học rắn black color cần thiết V(lít) C2H4(đktc). V có mức giá trị là:

A. 1,344

B. 4,480

C. 2,240

D. 2,688

Lời giải: Đáp án A

Ta với phương trình: 

3C2H+ 2KMnO+ 4H2O3 → C2H4(OH)+ 2MnO2(đen) + 2KOH

n$_{KMnO_{4}}$ = 0,2.0,2 = 0,04 mol

Theo phương trình bên trên tớ có: 

n$_{C_{2}H_{4}}$ = $\frac{3}{2}$n$_{KMnO_{4}}$=32.n$_{KMnO_{4}}$ = 32.0,04 = 0.06 mol

V = 0,06.22,4 = 1,344 lít

Câu 8: Thu được một tấn polietilen khi tiến hành phản xạ trùng khớp m tấn etilen với hiệu suất phản xạ vì thế 80%:

A. 2

B. 0,8

C. 1,8

D. 1,25

Lời giải: Đáp án D vì

metilen(lý thuyết) = mpolietilen = 1 tấn (Bảo toàn khối lượng)

→ metilen thực tế = 1.10080 = 1,25 tấn

Câu 9: Cho láo hợp ý X bao gồm propen và một anken đồng đẳng không giống. Thực hiện tại phản xạ châm cháy trọn vẹn 1 mol láo hợp ý X thì cần phải có 4,75 mol O2. Vậy anken còn sót lại vô X rất có thể là:

A. Eten

B. Propan

C. Buten

D. Etan

Lời giải: Đáp án C

CnH2n + $\frac{3n}{2}$O2\xrightarrow{t^{o}}$ nCO+ nH2O

1              4,75 mol

1.$\frac{3n}{2}$ = 4,75

 n = 3,17

Vậy hóa học còn sót lại cần với > 3C (vì Hỗn hợp ý chứa chấp propen với 3C)

Dựa vô đáp án lựa chọn C4H8

Câu 10: Xác toan CTCT của hóa học X biết khi tiến hành thực nghiệm châm cháy trọn vẹn 10ml hiđrocacbon X mạch hở chiếm được 40ml COở nằm trong ĐK sức nóng chừng, áp suất. lõi hóa học X với cấu trúc mạch phân nhánh và với tài năng thất lạc color dd Brom. 

Lời giải: 

10ml X → 40ml CO2

Số C vô X = $\frac{V_{CO_{2}}}{V_{X}}$ = 4

Bài mang đến hóa học X làm mất đi color hỗn hợp Brom nên suy rời khỏi X ko no và mạch hở, với 4C 

Vậy X là (CH3)2C = CH2

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng quãng thời gian học tập kể từ thất lạc gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo gót sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks chung bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Đăng ký học tập test không tính tiền ngay!!

Bài ghi chép bên trên đang được tổ hợp những lý thuyết cần thiết của anken hóa 11 như công thức cấu trúc, cơ hội gọi thương hiệu, đặc thù cơ vật lý, đặc thù hoá học tập, cùng theo với này đó là những ví dụ rõ ràng về những dạng bài xích về Anken. Mong rằng với nội dung bài viết này, những em tiếp tục thực hiện chất lượng tốt những dạng bài xích luyện của Anken. Và để sở hữu thành phẩm rất tốt, những em học viên nhớ rằng truy vấn nền tảng Vuihoc.vn và ĐK thông tin tài khoản nhằm luyện đề ngay lập tức thời điểm hôm nay nhé!

Xem thêm: ba(oh)2 + na2co3