axit glutamic + hcl

Axit glutamic HCl

Bạn đang xem: axit glutamic + hcl

H2N-C3H5-(COOH)2 + HCl → H3NCl-C3H5-(COOH)2 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên viết lách và cân đối phương trình phản xạ chất hóa học Axit glutamic ứng dụng với HCl. Cũng như thể hiện những nội dung lý thuyết thắc mắc tương quan cho tới axit glutamic.

>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt một trong những phản xạ liên quan:

  • H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH
  • NH2CH2COOH + NaOH → NH2CH2COONa + H2O
  • NH2C3H5(COOH)2 + NaOH → NH2C3H5(COONa)2 + H2O

1. Phương trình phản xạ axit glutamic ứng dụng với HCl

H2N-C3H5-(COOH)2 + HCl → H3NCl-C3H5-(COOH)2

2. Điều khiếu nại phản xạ axit glutamic ứng dụng với HCl

Nhiệt phỏng thường

3. Tính Hóa chất của Axit glutamic

3.1. Tác dụng với hỗn hợp bazơ (do với group COOH)

Axit glutamic với tính axit nên nó thực hiện thay đổi màu sắc qùy tím

3.2. Tác dụng với hỗn hợp axit (do với group NH2)

  • Tác dụng với hỗn hợp bazơ (do với group COOH)

NH2C3H5(COOH)2 + 2NaOH → NH2C3H5(COONa)2 + 2H2O

  • Tác dụng với hỗn hợp axit (do với group NH2)

H2N-C3H5-(COOH)2 + HCl → H3NCl-C3H5-(COOH)2

3.3. Phản ứng este hóa group COOH

Tương tự động axit cacboxylic, axit gultamic phản xạ được với ancol tạo ra este

HOCOC3H5(NH2)COOH + C2H5OH → HOCOC3H5(NH2)COOC2H5 + H2

4. Bài tập dượt áp dụng liên quan 

Câu 1. Cho m gam axit glutamic ứng dụng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 3m-5,92 gam muối hạt. Giá trị của m là từng nào.

A. 3,38 gam

B. 11,75 gam

C. 6,76 gam

D. 10,56 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ xảy ra

H2N-C3H5-(COOH)2 + HCl → H3NCl-C3H5-(COOH)2

Theo phương trình phản xạ tớ thấy: naxit glutamic = nmuối → m/147= 3m−5,92/183,5

→ m = 3,38 gam

Câu 2. Công thức của axit glutamic là

A. H2NC3H5-(COOH)2.

B. H2NCH(CH3)COOH,

C. H2NCH2COOH.

D. C2H5NH2.

Xem đáp án

Đáp án A

Công thức của axit glutamic là: H2NC3H5-(COOH)2.

Câu 3. Dung dịch này tại đây thực hiện quỳ tím thay đổi trở nên màu sắc xanh?

A. hỗn hợp alanin

B. hỗn hợp glyxin

C. hỗn hợp lysin

D. hỗn hợp glutamic

Xem đáp án

Đáp án C

Loại A hỗn hợp alanin với công thức chất hóa học là C6H5NH2 ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím vì thế lực bazo của chính nó đặc biệt yếu đuối và yếu đuối rộng lớn amoniac. Đó là vì tác động của của gốc phenyl

Loại B vì thế hỗn hợp glyxin H2​N-CH2​-COOH với số gốc -H2​N = -COOH nên ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím

Đúng C. hỗn hợp lysin với công thức kết cấu là NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH số  -H2​N >  -COOH nên với tính bazo mạnh rộng lớn thực hiện quỳ tím đổi màu xanh

Loại D vì thế hỗn hợp glutamic  với công thức câu bên trên là HOOC-CH(NH2)-(CH2)2-COOH số -H2​N < -COOH nên tính axit mạnh rộng lớn thực hiện quỳ tím gửi sang trọng đỏ

Xem thêm: ba(oh)2 + nh4no3

Câu 4. Nhận toan này sau đấy là chủ yếu xác?

A. Lysin với tính lưỡng nên hỗn hợp của chính nó luôn luôn với pH = 7.

B. Lý do tạo ra tính bazơ của amin là vì vẹn toàn tử N còn cặp eletron tự tại nên phân tử amin rất có thể nhận proton.

C. Hợp hóa học ứng dụng với nước brom tạo nên kết tủa white là Alanin

D. Phân tử với nhì group -CO-NH- được gọi là đipeptit, phụ thân group thì được gọi là tripeptit.

Xem đáp án

Đáp án B

A Sai vì thế tính lưỡng tính ko tương quan cho tới pH.

Lysin với công thức kết cấu NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH số -H2​N > -COOH nên với tính bazo mạnh rộng lớn là tính lưỡng tính tuy vậy với pH > 7

Đúng B. Chất hoặc ion với tính bazơ nế như đó với kỹ năng nhận proton. (Theo thuyết bonsted)

Do vẹn toàn tử N còn cặp eletron tự tại nên phân tử amin rất có thể nhận proton.

C Sai  vì thế Alanin ko tạo nên kết tủa white Lúc ứng dụng với hỗn hợp brom

D. Sai vì thế đipeptit có một group CO-NH; tripeptit với 2 group CO-NH.

Câu 5. Ancol và amin này tại đây nằm trong bậc?

A. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH

B. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3

C. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2

D. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2

Xem đáp án

Đáp án B

Bậc của amin là số group gắn nhập N thế H nhập phân tử NH3.

Bậc của ancol là số vẹn toàn tử cacbon link với vẹn toàn tử cacbon link với group OH.

Câu 6. Hợp hóa học cơ học X đơn chức ứng dụng với HNO2 nhập HCl ở nhiệt độ phỏng thông thường thì chiếm được ăn ý hóa học cơ học Y. Y ứng dụng với Na tuy nhiên ko ứng dụng với NaOH. Vậy X rất có thể là

A. anilin.

B. metylamin.

C. phenol.

D. p-metylanilin.

Xem đáp án

Đáp án B

Y ứng dụng với Na tuy nhiên ko ứng dụng với NaOH => Y là ancol

=> X là amin no, bậc I

Phương trình phản xạ minh họa

C2H5NH2 + HNO2 \overset{HCl}{\rightarrow} C2H5OH + N2 + H2O

C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2H2

Câu 7. Phát biểu này tại đây đúng?

A. Tại nhiệt độ phỏng thông thường, những aminoaxit là những hóa học lỏng.

B. Các aminoaxit vạn vật thiên nhiên đa số là những β - aminoaxit.

C. Axit glutamic là bộ phận chủ yếu của mì chính.

D. Aminoaxit nằm trong loại ăn ý hóa học cơ học tạp chức.

-------------------------

Hy vọng sẽ hỗ trợ ích được mang đến chúng ta nhập quy trình tiếp thu kiến thức áp dụng vấn đáp những thắc mắc nhập quy trình thực hiện bài bác tập dượt.

Trên trên đây VnDoc đang được gửi cho tới độc giả tư liệu NH2N-C3H5-(COOH)2 + HCl → H3NCl-C3H5-(COOH)2. Các chúng ta cũng có thể những em nằm trong xem thêm thêm thắt một trong những đề ganh đua test những môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi trung học phổ thông Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài đi ra, VnDoc.com đang được xây dựng group share tư liệu ôn tập dượt trung học phổ thông Quốc gia không tính phí bên trên Facebook: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể có được những tư liệu, đề ganh đua tiên tiến nhất.

Xem thêm: k2o + hcl