bản chất của sóng dừng là hiện tượng

Trong vật lý cơ 12, bài bác tập luyện về sóng ngừng cướp lượng kỹ năng rất lớn. Vì vậy, những em học viên cần thiết triệu tập ôn luyện thiệt chất lượng tốt nhằm thành thục dạng bài bác này. Trong nội dung bài viết tại đây, VUIHOC tiếp tục khối hệ thống lại kỹ năng về sóng ngừng như khái niệm, đặc điểm, những phương trình,... Các em nằm trong đón coi nhé!

1. Sóng ngừng là gì?

Bạn đang xem: bản chất của sóng dừng là hiện tượng

Để canh ty chúng ta học viên nắm được sóng ngừng là gì, chúng ta hãy nằm trong dò xét hiểu tức thì tại đây.

Sóng ngừng được tạo hình vị sự phú trét của 2 sóng trái hướng, là sóng bản năng và sóng cho tới bên trên nằm trong 1 phương truyền. Kết trái ngược phú trét của sóng bản năng và sóng cho tới được gọi là sóng ngừng. Sóng cho tới và sóng bản năng hoàn toàn có thể phú trét cùng nhau và tạo nên hệ sóng ngừng nếu như bọn chúng truyền theo đuổi nằm trong 1 phương.

Định nghĩa sóng dừng

Trong sóng ngừng có một điểm luôn luôn đứng yên ổn được tớ gọi là nút và 1 vài ba điểm luôn luôn xấp xỉ với biên chừng cực to là bụng.

2. Ứng dụng của sóng dừng

Sóng ngừng được phần mềm nhằm đo:

 • Đo bước sóng.

 • Đo những vận tốc truyền sóng.

 • Xác ấn định véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng. 

Ứng dụng của sóng dừng

Tham khảo tức thì cỗ tư liệu tổ hợp kỹ năng và chỉ dẫn cách thức giải từng dạng bài bác tập luyện vô đề đua Lý đua trung học phổ thông Quốc Gia

3. Tính hóa học của sóng dừng

Hẳn những em học viên đang được nắm được khái niệm về sóng ngừng là gì. Vậy đặc điểm của sóng ngừng được thể sinh ra sao?

 • Điểm xấp xỉ với biên chừng rất rất đái được gọi là nút sóng.

 • Điểm xấp xỉ với biên chừng cực to đó là bụng sóng.

 • Khoảng cơ hội nhì nút sóng liên tục cùng nhau là λ/2.

 • Khoảng cơ hội ở cả 2 nút sóng bất kì là kλ/2.

 • Khoảng cơ hội bụng sóng và nút sóng liên tục cùng nhau là λ/4.

 • Khoảng cơ hội thân ái 1 nút bất kì và 1 bụng và là: kλ/2 + λ/4.

 Tính hóa học sóng dừng

4. Điều khiếu nại nhằm xẩy ra hiện tượng lạ sóng ngừng bên trên dây

4.1. Trường phù hợp nhì đầu là nút sóng (hai đầu cố định)

$l=k\frac{\lambda}{2}$

Số nút sóng = k + 1, Số bó sóng = số bụng sóng  = k 

Điều khiếu nại xẩy ra sóng ngừng bên trên dây

4.2. Trường phù hợp một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng (một đầu cố định và thắt chặt, một đầu tự động do)

$l=(2k+1)\frac{\lambda}{4}$

 k = Số bó sóng nguyên; Số nút sóng = bụng sóng = k + 1

Điều khiếu nại xẩy ra hiện tượng lạ sóng ngừng bên trên dây

5. Phương trình sóng dừng

5.1. Trường phù hợp cả đầu A và đầu B cố định

Ta sở hữu phương trình sóng ngừng sau:

Phương trình sóng bản năng và sóng cho tới bên trên B liên tiếp là:

 sóng dừng

Điểm M cơ hội điểm B 1 khoảng chừng d bên trên phương trình sóng dừng:

 sóng dừng

Tại M sở hữu biên chừng xấp xỉ của thành phần là:

 sóng ngừng sóng dừng

5.2. Đầu A cố định và thắt chặt, đầu B tự động do

Phương trình của sóng cho tới và sóng bản năng bên trên B là:

 sóng dừng

Điểm M cơ hội điểm B 1 khoảng chừng d bên trên phương trình sóng dừng:

 sóng dừng

Biên chừng xấp xỉ thành phần bên trên điểm M là:

 sóng dừng

Đăng ký tức thì nhằm nhận trọn vẹn bí mật ôn tập luyện Vật Lý ôn đua chất lượng tốt nghiệp THPT

6. Một số bài bác tập luyện trắc nghiệm về sóng ngừng kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao

Dưới đó là những dạng bài bác tập luyện về sóng ngừng vật lý cơ 12 hỗ trợ cho chúng ta học viên vận dụng vô bài học kinh nghiệm thiệt đúng chuẩn và hiệu suất cao. Hãy nằm trong tìm hiểu thêm tức thì nhé.

Bài 1: Trên chạc sở hữu sóng ngừng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ gì?

A. Tất cả đều đứng yên

B. lòng sóng xen kẹt những nút sóng

C. Dao động với biên chừng cực to bên trên toàn bộ những điểm

D. Các điểm chuyện động nằm trong vận tốc

Giải:

Trong sóng ngừng, nút là một số trong những điểm luôn luôn đứng yên ổn, còn điểm xấp xỉ với biên chừng cực to thì gọi là bụng.

B

Bài 2: Khoảng cơ hội nhì nút liên tục khi bên trên chạc sở hữu sóng ngừng là từng nào đối với bước sóng?

A. Một số vẹn toàn lần 

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. Một bước sóng

Giải:

Giữa 2 bụng hoặc 2 nút ngay lập tức kề của sóng ngừng sở hữu khoảng cách là: $\frac{\lambda}{2}$

C

Bài 3: Khoảng cơ hội nhì nút liên tục khi bên trên chạc sở hữu sóng ngừng là từng nào, biết bước sóng λ = 4m

A. 4k m với k $\epsilon$ Z

B. 1m

C. 2m

D. 4m

Giải:

Giữa 2 bụng hoặc 2 nút ngay lập tức kề của sóng ngừng sở hữu khoảng cách là:

$\frac{\lambda}{2}=\frac{4}{2}=2m$

C

Bài 4: Trên một sợi chạc đàn hồi sở hữu sóng ngừng, thân ái 5 nút sóng liên tục sở hữu khoảng cách là 100 centimet. Tần số của sóng là 100 Hz, véc tơ vận tốc tức thời của sóng là:

A. 50 m/s

B. 100 m/s

C. 25 m/s

D. 75 m/s

Giải:

Giữa 5 nút ngay lập tức kề khoảng cách là:

$4\frac{\lambda}{2}=100$ ⇒ λ = 50 centimet = 0,5 m

Vận tốc truyền của sóng là:

v = λf = 0,5.100 = 50 m/s

A

Bài 5: Trên một sợi chạc đàn hồi sở hữu sóng ngừng, thân ái 3 nút sóng liên tục sở hữu khoảng cách là 100 centimet. Tần số của sóng là 50 Hz, véc tơ vận tốc tức thời của sóng là:

A. 50 m/s

B. 100 m/s

C. 25 m/s

D. 75 m/s

Giải: 

Xem thêm: fexoy

Giữa 3 nút ngay lập tức kề khoảng cách là:

$2\frac{\lambda}{2}=100$ ⇒ λ = 100 centimet = 1 m

Vận tốc truyền của sóng là:

v = λf = 1.50 = 50 m/s

A

Bài 6: Khoảng cơ hội thân ái 2 bụng sóng liên tục khi bên trên sợi chạc sở hữu tính đàn hồi sở hữu sóng ngừng là gì? 

A. 2λ

B. λ

C. 14λ

D. 12λ

Giải:

Giữa 2 bụng hoặc 2 nút ngay lập tức kề của sóng ngừng sở hữu khoảng cách là: $\frac{\lambda}{2}$.

D

Bài 7: Một sợi đàn hồi ở ngang sở hữu 2 đầu là 2 đầu cố định và thắt chặt. Có sóng ngừng và vận tốc truyền không thay đổi. Nếu tần số là 42 Hz thì sở hữu số điểm bụng là 4. Hỏi bên trên chạc sở hữu số điểm bụng là 6 thì tần số là bao nhiêu

A. 63 Hz

B. 28 Hz

C. 84 Hz

D. 36 Hz

Giải:

Điều khiếu nại nhằm bên trên chạc 2 đầu cố định và thắt chặt sở hữu sóng dừng: $l=k\frac{\lambda}{2}$ (k $\epsilon$ N*)

Có: k = số bó sóng = số bụng sóng

Vậy: Số nút sóng = k + 1 

Ta sở hữu 2 đầu cố định và thắt chặt là 2 nút

sóng dừng

 sóng dừng

A

Bài 8: Trong 1 buổi thực hành thực tế về sóng ngừng, 1 học viên chiếm được tần số vừa lòng f- f= 200 Hz khi tăng dần dần tần số của dòng sản phẩm phân phát sao cho tới sóng ngừng xuất hiện nay bên trên chạc phù phù hợp với 1 bó sóng và 9 bó sóng. Hỏi máy xuất hiện nay tần số là từng nào khi sóng ngừng xuất hiện nay với 6 nút sóng?

A. 150 Hz

B. 125 Hz

C. 100 Hz

D. 120 Hz

Giải:

Điều khiếu nại nhằm 2 đầu của sóng ngừng là 2 nút: sóng dừng

 • 1 bó sóng: sóng dừng

 • 9 bó sóng: sóng dừng

Suy ra:

 sóng dừng

 • 6 nút sóng thì sở hữu k = 6 -  1 = 5 bụng sóng 

 sóng dừng

 sóng dừng

B

Bài 9: Có sợi chạc AB chừng nhiều năm 100 centimet được căng ngang, đầu A được gắn một nhánh của âm phú trét và sở hữu tần số xấp xỉ điều tiết là 40 Hz. Trên AB có một sóng ngừng và A được gọi là 1 trong những nút sóng. Trên AB vận tốc truyền sóng là đôi mươi m/s. Tính số nút và bụng sóng sở hữu bên trên chạc, tính cả A và B.

A. 4 nút, 3 bụng

B. 4 nút, 4 bụng

C. 5 nút, 4 bụng

D. 5 nút, 5 bụng

Giải:

Có: sóng dừng

Điều khiếu nại nhằm bên trên chạc 2 đầu cố định và thắt chặt sở hữu sóng dừng: $l=k \frac{\lambda}{2}$ (k $\epsilon$ N*)

Có: k = số bó sóng = số bụng sóng

⇒ Số nút sóng = k + 1 

Trên AB có: $k=\frac{AB}{\frac{\lambda}{2}}=\frac{2AB}{\lambda}=4$ bụng sóng

Suy đi ra số nút: 4 + 1 = 5 nút sóng

C

Bài 10: Có sợi chạc AB chừng nhiều năm 80 centimet được căng ngang, đầu A được gắn một nhánh của âm phú trét xấp xỉ và sở hữu tần số xấp xỉ điều tiết là 50 Hz. Trên AB có một sóng ngừng và A được gọi là 1 trong những nút sóng. Tốc chừng truyền sóng bên trên AB là 16 m/s. Tính số nút và bụng sóng sở hữu bên trên chạc, tính cả A và B.

A. 6 nút, 5 bụng

B. 5 nút, 5 bụng

C. 5 nút, 6 bụng

D. 6 nút, 6 bụng

Giải:

Có:  sóng dừng

Điều khiếu nại nhằm bên trên chạc 2 đầu cố định và thắt chặt sở hữu sóng dừng: $l=k\frac{\lambda}{2}$ (k $\epsilon$ N*)

Có: k = số bó sóng = số bụng sóng

Suy ra: k + 1 = số nút sóng

Trên AB có: $k=\frac{l}{\frac{\lambda}{2}}=\frac{2AB}{\lambda}=\frac{2.80}{32}=5$ bụng sóng

Suy đi ra số nút: 5 + 1 = 6 nút sóng

A

Để gia tăng thêm thắt kỹ năng, bài giảng tại đây của thầy Huy Tiến sẽ cung ứng không thiếu lý thuyết, công thức tương quan cho tới sóng ngừng. Hình như thầy cũng chỉ dẫn giải cụ thể những bài bác tập luyện cơ bạn dạng nhất về sóng ngừng vô sách giáo khoa vật lý cơ 12. Chú ý theo đuổi dõi nhằm đạt hiệu suất cao rất tốt nhé!

Đăng ký học tập test PAS tóm kiên cố 9+ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông ngay!!!

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng suốt thời gian học tập kể từ thất lạc gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đuổi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks canh ty tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Sau nội dung bài viết này, kỳ vọng những em học viên đang được tóm kiên cố được toàn cỗ lý thuyết và bài bác tập luyện vận dụng về sóng ngừng trong lịch trình Vật Lý 12. Để nhận thêm nhiều bài bác giảng hoặc và thu nhận thêm thắt kỹ năng có lợi canh ty những em sẵn sàng cho tới quy trình ôn đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông môn Vật Lý vô thời hạn cho tới, những em hoàn toàn có thể truy vấn nền tảng Vuihoc.vn nhằm ĐK thông tin tài khoản để sở hữu được kỹ năng rất tốt nhé!

Tham khảo thêm:

Lý thuyết về phú trét sóng

Đặc trưng vật lý cơ của âm

Xem thêm: sio2 + naoh