các trường xét điểm đánh giá năng lực 2023

Theo ghi nhận của Lao Động, cho tới tối 16.6, bên trên toàn quốc đang được sở hữu 13 ngôi trường ĐH công phụ thân điểm chuẩn chỉnh Review năng lượng năm 2023.