cách chia hai chữ số

Toán lớp 4 phân tách mang đến số đem 2 chữ số học viên kế tiếp được sản xuất quen thuộc với phép tắc tính phân tách và những bài xích tập luyện áp dụng của phép tắc phân tách.

Bạn đang xem: cách chia hai chữ số

Bài học tập này mamnonkidzone.edu.vn kế tiếp cung ứng những kỹ năng trọng tâm, bài xích tập luyện áp dụng của toán lớp 4 phân tách mang đến số đem 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

1. Ôn tập luyện cơ hội phân tách mang đến số có một chữ số 

chia mang đến số có một chữ số

Thực hiện nay phép tắc phân tách theo đòi trật tự kể từ trái ngược qua loa cần.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 2 phân tách 2 tự 1, viết lách 1

1 nhân 2 tự 2, 2 trừ 2 tự 0

 • Hạ 1, 1 ko phân tách được mang đến 2, viết lách 0

  0 nhân 2 tự 0, 1 trừ 0 tự 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết lách 5

5 nhân 2 tự 10, 10 trừ 10 tự 0

 • Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, viết lách 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 tự 0

 • Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết lách 2

2 nhân 2 tự 4, 4 trừ 4 tự 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách mang đến số đem 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân tách không tồn tại số dư

ví dụ phân tách mang đến số đem 2 chữ số phân tách hết

Thực hiện nay phép tắc phân tách theo đòi trật tự kể từ trái ngược qua loa cần.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 20 phân tách 14 được một, viết lách 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết lách 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết lách 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 tự 5, viết lách 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 tự 4, viết lách 4

4 nhân 14 tự 56, 56 trừ 56 tự 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, phép tắc phân tách này là phép tắc phân tách không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân tách đem số dư

chia mang đến số đem nhị chữ số đem dư

Thực hiện nay phép tắc phân tách theo đòi trật tự kể từ trái ngược qua loa cần.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 51 phân tách 19 được 2, viết lách 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 tự 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết lách 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết lách 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân tách 19 tự 5, viết lách 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 tự 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép tắc phân tách mang đến số đem 2 chữ số

Những chú ý khi tiến hành phép tắc phân tách số đem nhị chữ số

 • Phép phân tách không còn là phép tắc phân tách đem số dư tự 0

 • Phép phân tách đem dư là phép tắc phân tách đem số dư không giống 0

 • Phép phân tách đem dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập luyện sản phẩm và phần trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt sản phẩm và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng ăn ý trở nên lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn ăn ý trở nên lớp nghìn

4. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 4 phân tách mang đến số đem 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, hắn biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành những tá trứng, từng tá 12 trái ngược. Hỏi đem từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân tách 19 được một, viết lách 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 tự 9, viết lách 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 tự 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân tách 24 tự 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 tự 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 tự 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 tự 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 tự 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 tự 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép tắc phân tách hết

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 72 được 2, viết lách 2

2 nhân 72 tự 144, 205 trừ 144 tự 61

 • Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết lách 8

8 nhân 72 tự 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân tách 72 tự 5, viết lách 5

5 nhân 72 tự 360, 360 trừ 360 tự 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép tắc phân tách hết

đặt tính và tính

 • 168 phân tách 56 tự 3, viết lách 3

Xem thêm: mg + cl2

3 nhân 56 tự 168, 168 trừ 168 tự 0

 • 0 phân tách 56 tự 0, viết lách 0

 • Hạ 84 phân tách 56 tự 1, viết lách 1

1 nhân 56 tự 56, 84 trừ 56 tự 28

 • Hạ 0 được 280 phân tách 56 tự 5, viết lách 5

5 nhân 56 tự 280, 280 trừ 280 tự 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép tắc phân tách không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân tách 35 tự 1, viết lách 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 tự 21

 • Hạ 9 được 219 phân tách 35 tự 6, viết lách 6

6 nhân 35 tự 210, 219 trừ 210 tự 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép tắc phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 45 tự 4, viết lách 4

4 nhân 45 tự 180, 205 trừ 180 tự 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 tự 5, viết lách 5

5 nhân 45 tự 225, 252 trừ 225 tự 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép tắc phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân tách 46 tự 4, viết lách 4

4 nhân 46 tự 184, 228 trừ 184 tự 44

 • Hạ 8 được 448 phân tách 46 tự 9, viết lách 9

9 nhân 46 tự 414, 448 trừ 414 tự 34

 • Hạ 5 được 345 phân tách 46 tự 7, viết lách 7

7 nhân 46 tự 322, 345 trừ 322 tự 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép tắc phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân tách 57 tự 8, viết lách 8

8 nhân 57 tự 456, 459 trừ 456 tự 3

 • 3 ko phân tách được mang đến 57 viết lách 0

 • Hạ 47 được 347 phân tách 57 tự 6, viết lách 6

6 nhân 57 tự 342, 347 trừ 342 tự 5

 • Hạ 6 được 56 phân tách 57 ko phân tách không còn viết lách 0

0 nhân 57 tự 0, 56 trừ 0 tự 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép tắc phân tách đem số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo đòi quy tắc ưu tiên: phép tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất phép tắc nhân, phân tách thì tiến hành trật tự kể từ trái ngược qua loa cần.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập luyện thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn trái ngược mái ấm Bác Tư đem 800 cây ăn trái ngược những loại được trồng nhập 16 sản phẩm. Hỏi từng sản phẩm đem từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học chất lượng toán lớp 4 phân tách mang đến số đem 2 chữ số, học viên rất cần được chịu khó thực hiện bài xích tập luyện nhằm trở nên thục quá trình tính phép tắc phân tách. Tiếp tục theo đòi dõi mamnonkidzone.edu.vn và để được cung ứng tăng nhiều kỹ năng hữu dụng nhé.

Xem thêm: nh3 + h3po4