cách so sánh phân số lớp 4

Làm thế nào là nhằm đoạt được được dạng toán lớp 4 đối chiếu nhị phân số không giống kiểu mẫu số? Chúng bản thân nằm trong mò mẫm hiểu phương thức qua loa bài học kinh nghiệm vô nằm trong giản dị thời điểm hôm nay nằm trong Vuihoc.vn nhé.

Bạn đang xem: cách so sánh phân số lớp 4

Với toán lớp 4 đối chiếu nhị phân số không giống kiểu mẫu số, tất cả chúng ta đã biết phương pháp đối chiếu nhị phân số với nằm trong kiểu mẫu số vì như thế việc so sánh tử số của bọn chúng. Vậy thực hiện thế nào là nhằm biết phương pháp đối chiếu nhị phân số không giống kiểu mẫu số, bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay sẽ hỗ trợ toàn bộ bọn chúng bản thân vấn đáp được thắc mắc cơ bằng phương pháp thực hiện siêu giản dị nhé.

1. Ví dụ về đối chiếu 2 phân số không giống kiểu mẫu số

1.1. Ví dụ hình minh họa

Các em hãy để ý hình sau đây để xem được sự rộng lớn nhỏ của nhị phân số không giống kiểu mẫu số.

Toán lớp 4 đối chiếu nhị phân số không giống kiểu mẫu số

1.2. Ví dụ đối chiếu nhị phân số không giống mẫu

\(\Large\dfrac{1}{2}\) và  \(\Large\dfrac{2}{3}\)

Các em tiến hành theo lần lượt quá trình sau nhằm đối chiếu nhị phân số

  • Bước 1: Vì kiểu mẫu số của 2 phân số không giống nhau, nên những em cần thiết tổ chức quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số tao có:

MSC=6

Ví dụ toán lớp 4 đối chiếu nhị phân số không giống kiểu mẫu số

  • Bước 2: Tiến hành đối chiếu 2 phân số với nằm trong kiểu mẫu số 3/6 và 4/6

Vì 3 < 4 nên \(\Large\dfrac{3}{6}\) < \(\Large\dfrac{4}{6}\)

  • Bước 3: Kết luận 

Vậy \(\Large\dfrac{1}{2}\) <  \(\Large\dfrac{2}{3}\)

2. Cách đối chiếu 2 phân số không giống kiểu mẫu số 

2.1. Quy tắc:

Từ ví dụ ở đoạn 1 rút đi ra những Tóm lại về đối chiếu 2 phân số không giống kiểu mẫu số 

Quy tắc toán lớp 4 đối chiếu nhị phân số không giống kiểu mẫu số

2.2. Chú ý: 

Chú ý toán lớp 4 đối chiếu nhị phân số không giống kiểu mẫu số

3. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 4 đối chiếu nhị phân số không giống kiểu mẫu số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Bài tập luyện vận dụng

Bài 1: So sánh 2 phân số \(\Large\dfrac{7}{8}\)

a) \(\Large\dfrac{7}{8}\)  và  \(\Large\dfrac{4}{5}\)

b) \(\Large\dfrac{9}{4}\) và \(\Large\dfrac{10}{9}\)

c) \(\Large\dfrac{5}{7}\) và \(\Large\dfrac{5}{9}\)

Bài 2: Sắp xếp những phân số sau theo dõi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: 

\(\Large\dfrac{3}{4}\) ; \(\Large\dfrac{7}{3}\) ; \(\Large\dfrac{9}{10}\)

Bài 3: Rút gọn gàng rồi đối chiếu nhị phân số

a) \(\Large\dfrac{11}{12}\) và  \(\Large\dfrac{6}{8}\)

b) \(\Large\dfrac{20}{50}\) và \(\Large\dfrac{1}{5}\)

3.2. Hướng dẫn thực hiện bài

Bài 1:

a) \(\Large\dfrac{7}{8}=\dfrac{7\times5}{8\times5}=\dfrac{35}{40}\) 

\(\Large\dfrac{4}{5}=\dfrac{4\times8}{5\times8}=\dfrac{32}{40}\) 

Vì \(\Large\dfrac{35}{40}>\dfrac{32}{40}\) nên \(\Large\dfrac{7}{8}>\dfrac{4}{5}\)

b) 

\(\Large\dfrac{9}{4}=\dfrac{9\times9}{4\times9}=\dfrac{81}{36}\) 

\(\Large\dfrac{10}{9}=\dfrac{10\times4}{9\times4}=\dfrac{40}{36}\) 

Vì \(\Large\dfrac{81}{36}>\dfrac{40}{36}\) nên \(\Large\dfrac{9}{4}>\dfrac{10}{9}\)

Bài 2: 

\(\Large\dfrac{3}{4}=\dfrac{3\times30}{4\times30}=\dfrac{90}{120}\) 

\(\Large\dfrac{7}{3}=\dfrac{7\times40}{3\times40}=\dfrac{280}{120}\) 

\(\Large\dfrac{9}{10}=\dfrac{9\times12}{10\times12}=\dfrac{108}{120}\) 

Vì \(\Large\dfrac{90}{120}<\dfrac{108}{120}<\dfrac{280}{120}\) nên \(\Large\dfrac{3}{4}<\dfrac{9}{10},\dfrac{7}{3}\)

Bài 3:

a) Rút gọn:

\(\Large\dfrac{6}{8}=\dfrac{6:2}{8:2}=\dfrac{3}{4}\) 

Quy đồng phân số:

\(\Large\dfrac{3}{4}=\dfrac{3\times3}{4\times3}=\dfrac{9}{12}\) 

Vì \(\Large\dfrac{11}{12}>\dfrac{9}{12}\) nên \(\Large\dfrac{11}{12}>\dfrac{6}{8}\)

b) 

Rút gọn:

\(\Large\dfrac{20}{25}=\dfrac{20:5}{25:5}=\dfrac{4}{5}\) 

Vì \(\Large\dfrac{4}{5}>\dfrac{1}{5}\) nên \(\Large\dfrac{20}{25}>\dfrac{1}{5}\)

4. Bài tập luyện tự động luyện đối chiếu nhị phân số không giống kiểu mẫu số (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: So sánh nhị phân số

a) \(\Large\dfrac{23}{40}\) và \(\Large\dfrac{3}{80}\)

b) \(\Large\dfrac{4}{3}\) và \(\Large\dfrac{2}{5}\)

c) \(\Large\dfrac{12}{35}\) và \(\Large\dfrac{6}{7}\)

d) \(\Large\dfrac{22}{33}\) và \(\Large\dfrac{22}{23}\)

Bài 2: Sắp xếp những phân số sau theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:

\(\Large\dfrac{4}{7}\) ; \(\Large\dfrac{5}{8}\) ; \(\Large\dfrac{15}{56}\)

Xem thêm: al2o3 ra al2(so4)3

Bài 3: Rút gọn gàng rồi đối chiếu những phân số sau:

a) \(\Large\dfrac{2}{4}\) và \(\Large\dfrac{6}{8}\)

b) \(\Large\dfrac{24}{27}\) và \(\Large\dfrac{25}{50}\)

c) \(\Large\dfrac{121}{122}\) và \(\Large\dfrac{10}{11}\)

d) \(\Large\dfrac{90}{180}\) và \(\Large\dfrac{32}{40}\)

4.2. Đáp án

Bài 1: 

a) \(\Large\dfrac{23}{40}\) > \(\Large\dfrac{3}{80}\)

b) \(\Large\dfrac{4}{3}\) > \(\Large\dfrac{2}{5}\)

c) \(\Large\dfrac{12}{35}\) < \(\Large\dfrac{6}{7}\)

d) \(\Large\dfrac{22}{33}\) < \(\Large\dfrac{22}{23}\)

Bài 2: Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:  \(\Large\dfrac{5}{8}\) ; \(\Large\dfrac{4}{7}\) ; \(\Large\dfrac{15}{56}\)

Bài 3: 

a) \(\Large\dfrac{2}{4}\) < \(\Large\dfrac{6}{8}\)

b) \(\Large\dfrac{24}{27}\) > \(\Large\dfrac{25}{50}\)

c) \(\Large\dfrac{121}{122}\) > \(\Large\dfrac{10}{11}\)

d) \(\Large\dfrac{90}{180}\) < \(\Large\dfrac{32}{40}\)

5. Giải bài bác tập luyện sách giáo khoa toán lớp 4 đối chiếu nhị phân số không giống kiểu mẫu số

Bài 1 (trang 122 SGK Toán 4): So sánh nhị phân số 

a) \(\Large\dfrac{3}{4}\) và \(\Large\dfrac{4}{5}\)

b) \(\Large\dfrac{5}{6}\) và \(\Large\dfrac{7}{8}\)

c) \(\Large\dfrac{2}{5}\) và \(\Large\dfrac{3}{10}\)

Lời giải:

a) \(\Large\dfrac{3}{4}=\dfrac{3\times5}{4\times5}=\dfrac{15}{20}\) 

\(\Large\dfrac{4}{5}=\dfrac{4\times4}{5\times4}=\dfrac{16}{20}\) 

Vì \(\Large\dfrac{15}{20}<\dfrac{16}{20}\) nên \(\Large\dfrac{3}{4}<\dfrac{4}{5}\)

b) \(\Large\dfrac{7}{8}=\dfrac{7\times6}{8\times6}=\dfrac{42}{48}\) 

\(\Large\dfrac{5}{6}=\dfrac{5\times8}{6\times8}=\dfrac{40}{48}\) 

Vì \(\Large\dfrac{42}{48}>\dfrac{40}{48}\) nên \(\Large\dfrac{7}{8}>\dfrac{5}{6}\)

c) \(\Large\dfrac{2}{5}=\dfrac{2\times2}{5\times2}=\dfrac{4}{10}\) 

Vì \(\Large\dfrac{4}{10}>\dfrac{3}{10}\) nên \(\Large\dfrac{2}{5}>\dfrac{3}{10}\)

Bài 2 (trang 122 SGK Toán 4): Rút gọn gàng rồi đối chiếu nhị phân số

a) \(\Large\dfrac{6}{10}\) và \(\Large\dfrac{4}{5}\)

b) \(\Large\dfrac{3}{4}\) và \(\Large\dfrac{6}{12}\)

Lời giải:

a) Rút gọn:

\(\Large\dfrac{6}{10}=\dfrac{6:2}{10:2}=\dfrac{3}{5}\) 

Vì \(\Large\dfrac{3}{5}<\dfrac{4}{5}\) nên \(\Large\dfrac{6}{10}<\dfrac{4}{5}\)

b) 

Rút gọn:

\(\Large\dfrac{6}{12}=\dfrac{6:3}{12:3}=\dfrac{2}{4}\) 

Vì \(\Large\dfrac{3}{4}>\dfrac{2}{4}\) nên \(\Large\dfrac{3}{4}>\dfrac{6}{12}\)

Bài 3 (trang 122 SGK Toán 4):

Mai ăn \(\Large\dfrac{3}{8}\) cái bánh, Hoa ăn \(\Large\dfrac{2}{5}\) cái bánh cơ. Ai ăn nhiều bánh rộng lớn ?

Lời giải:

\(\Large\dfrac{3}{8}=\dfrac{3\times5}{8\times5}=\dfrac{15}{40}\) 

\(\Large\dfrac{2}{5}=\dfrac{2\times8}{5\times8}=\dfrac{16}{40}\) 

Vì \(\Large\dfrac{16}{40}>\dfrac{15}{40}\) nên \(\Large\dfrac{2}{5}>\dfrac{3}{8}\)

Vậy Hoa ăn nhiều bánh rộng lớn.

Vậy là Vuihoc đang được chỉ dẫn những em quá trình đoạt được toán lớp 4 đối chiếu 2 phân số không giống kiểu mẫu số. Cũng rất dễ dàng cần không?

Trên khối hệ thống còn nhiều bài bác tập luyện tương quan cho tới phân số lớp 4 vô nằm trong quan trọng với những em, hãy tìm hiểu thêm nhằm học tập đảm bảo chất lượng rộng lớn từng ngày nhé.

 Vuihoc luôn luôn sát cánh đồng hành với quy trình học hành của những em, nội dung nào là khó khăn cứ nhằm Vuihoc lo!

Xem thêm: na2co3 + ca(oh)2