cấu hình e của c

Các em đem biết kể từ thông số kỹ thuật electron của nguyên vẹn tử cacbon thì tất cả chúng ta tiếp tục suy đi ra được những điều gì không? Bài viết lách tiếp sau đây sẽ hỗ trợ những em thực hiện sáng sủa tỏ yếu tố này.

Bạn đang xem: cấu hình e của c

Cấu hình electron của C (Cacbon)

Quảng cáo

1. Cấu hình electron nguyên vẹn tử cacbon (Z = 6)

- Cacbon đem số hiệu nguyên vẹn tử là 6 ⇒ nguyên tử C đem 6 electron.

- Cấu hình electron nguyên vẹn tử cacbon là 1s2s2p2.

Viết gọn: [He]2s2p2.

2. Mối mối quan hệ thân ái thông số kỹ thuật electron với địa điểm vô bảng tuần trả và đặc thù nguyên vẹn tố

-  Vị trí C vô bảng tuần hoàn:

+ Từ thông số kỹ thuật electron của C: 1s2s2p2 xác toan được nguyên vẹn tử C đem 6 electron, phân bổ bên trên 2 lớp electron và số electron phần bên ngoài nằm trong vị 4.

⇒ Vậy cacbon ở dù loại 6 (do Z = 6); chu kì 2 (do đem 2 lớp electron), group IVA (do đem 4 electron hóa trị, thành phần p).

- Tính hóa học nguyên vẹn tố:

+ Cacbon đem 4 electron ở phần bên ngoài nằm trong nên C là phi kim.

+ Công thức oxit cao nhất: CO2 (là oxit axit)

+ Công thức axit tương ứng: H2CO3 (là axit yếu)

+ Công thức ăn ý hóa học khí với hiđro: CH4 (khí metan)

Quảng cáo

3. Ví dụ

Câu 1: Nguyên tử của thành phần X đem electron sau cuối điền vô phân lớp 2p. Số electron phân lớp s gấp rất nhiều lần số electron phân lớp p. Cấu hình electron của nguyên vẹn tử X là

A. 1s2s2p1.

B. 1s2s2p2.

C. 1s2s2p3.

D. 1s2s2p4.

Lời giải:

Xem thêm: etilen ra polietilen

Đáp án B

Nguyên tử của thành phần X đem electron sau cuối điền vô phân lớp 2p.

⇒ Cấu hình electron của X đem dạng 1s2s2pa.

Theo bài bác, tớ có: 2 + 2 = 2a ⇒ a = 2

⇒ Cấu hình electron của X là 1s2s2p2.

Câu 2: Một nguyên vẹn tử nằm trong chu kì 2, group IVA thì thông số kỹ thuật electron nguyên vẹn tử là

A. 1s2s2p3.

B. 1s2s2p5.

C. 1s2s2p2.

D. 1s2s2p4.

Lời giải:

Đáp án C

Nguyên tử nằm trong chu kì 2, group IVA nên nguyên vẹn tử đem 2 lớp electron và đem 4 electron phần bên ngoài nằm trong.

⇒ Cấu hình electron của nguyên vẹn tử là 1s2s2p2.

Quảng cáo

Xem thêm thắt cơ hội viết lách thông số kỹ thuật electron của những thành phần chất hóa học hoặc, cụ thể khác:

  • Cấu hình electron của Ca

  • Cấu hình electron của Cl

  • Cấu hình electron của Cr

  • Cấu hình electron của Ag

  • Cấu hình electron của Ba

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Xem thêm: fe2o3 + o2