cho bảng số liệu

Mời những em nằm trong theo gót dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với chi phí đề
Cho bảng số liệu sau: Vẽ biểu đồ dùng thể hiện nay cơ cấu tổ chức chi phí thụ

Bạn đang xem: cho bảng số liệu

Với giải Bài tập dượt 4 trang 95 SBT Địa lí lớp 10 Kết nối học thức cụ thể nhập Bài 40: Phát triển vững chắc và phát triển xanh rì gom học viên đơn giản và dễ dàng coi và đối chiếu lời nói giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt nhập SBT Địa lí 10. Mời những em theo gót dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Giải SBT Địa lí lớp 10 Bài 40: Phát triển vững chắc và phát triển xanh

Bài tập dượt 4 trang 95 SBT Địa lí 10: Cho bảng số liệu sau:

Sách bài bác tập dượt Địa lí 10 Bài 40: Phát triển vững chắc và phát triển xanh rì - Kết nối học thức (ảnh 1)

– Vẽ biểu đồ dùng thể hiện nay cơ cấu tổ chức dung nạp tích điện của trái đất năm 2009 và năm 2019.

– Nhận xét sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức dung nạp tích điện trái đất năm 2019 đối với năm 2009.

Trả lời:

(*) Vẽ biểu đồ:

– Xử lí số liệu:

TỔNG MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CỦA THẾ GIỚI, NĂM 2009 VÀ 2019

(Đơn vị: %)

 

2009

2019

Dầu mỏ

34.8

33.1

Khí đốt

21.9

24.2

Than đá

29.9

27.0

Năng lượng vẹn toàn tử

5.3

4.2

Thủy điện

Xem thêm: so2 + cl2

6.3

6.4

Năng lượng tái mét tạo

1.8

5.1

Tổng

100.0

100.0

– Vẽ biểu đồ:

Sách bài bác tập dượt Địa lí 10 Bài 40: Phát triển vững chắc và phát triển xanh rì - Kết nối học thức (ảnh 1)

– Nhận xét: việc chi phí thị tích điện của trái đất nhập năm 2009 và 2019 đem sự thay cho thay đổi theo gót hướng: tách dung nạp những mối cung cấp tích điện hóa thạch và tăng dung nạp những mối cung cấp tích điện khởi tạo.

Xem tăng những lời nói giải sách bài bác tập Địa lí 10 Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

Câu 1.1. Yếu tố này tiếp sau đây ko nằm trong cải tiến và phát triển bền vững?…

Câu 1.2. Phát biểu này tiếp sau đây đúng chuẩn nhất về thể hiện của phát triển xanh?…

Câu 1.3. Theo em, dự án công trình này tại đây hoàn toàn có thể ko hướng đến tiềm năng phát triển xanh?…

Câu 1.4. Hai hình hình họa tiếp sau đây khêu gợi mang đến em về yếu tố cải tiến và phát triển vững chắc nào?…

Bài tập dượt 2 trang 95 SBT Địa lí 10: Hãy dùng những cụm kể từ sau nhằm triển khai xong đoạn văn bên dưới đây:…

Bài tập dượt 3 trang 95 SBT Địa lí 10: Theo em, những yếu tố cải tiến và phát triển vững chắc lúc bấy giờ việt nam nên triệu tập xử lý yếu tố nào?…

Xem tăng những bài bác giải SBT Địa lí 10 Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

Bài 35: Địa lí nghành bưu chủ yếu viễn thông

Bài 36: Địa lí ngành du lịch

Bài 37: Địa lí ngành thương nghiệp và ngành tài chủ yếu ngân hàng

Bài 39: Môi ngôi trường và khoáng sản thiên nhiên

Bài 40: Phát triển vững chắc và phát triển xanh

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Cho bảng số liệu sau: Vẽ biểu đồ dùng thể hiện nay cơ cấu tổ chức chi phí thụ
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích gom những em triển khai xong đảm bảo chất lượng bài bác tập dượt của tôi.

Đăng bởi: http://mamnonkidzone.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: fe(no3)3 nhiệt độ