chú bộ đội của chúng em

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM DƠI
Trường Tiểu học tập Trần Văn Phán

LỚP: 5
Năm học: 2022-2023

Bạn đang xem: chú bộ đội của chúng em

Giáo viên dự thi: NGUYỄN MỘNG CẦM

Thứ thân phụ ngày 13 mon 12 năm 2022
Mĩ thuật

Kiểm tra bài xích củ

Tên bài xích trước là học tập tiết mấy?
Các bước thực hiện

Mĩ thuật

Thứ thân phụ ngày 13 mon 12 năm 2022
Chủ đề 5:

Trường em(tiết 4)

Các bước thực hiện

Bước 1: sẵn sàng nguyên vẹn vật
liệu

Bước 2: Tạo những hình khối của
nhân vật, cảnh vật

Bước 4: Hoàn thiện sản phẩm

Bước 3: Sắp xếp về hình hình ảnh và
thêm chi tiết

Ngày xây dựng Quân team Nhân
Dân Việt Nam
Ngày 22/12/1944

Thứ thân phụ ngày 13 mon 12 năm 2022
Mĩ thuật

Chủ đề 6:
CHÚ BỘ ĐỘI CỦA CHÚNG EM
(tiết 1)
1.Tìm hiểu
2. Cách thực hiện

Thứ thân phụ ngày 13 mon 12 năm 2022

Mĩ thuật

Chủ đề 6: CHÚ BỘ ĐỘI CỦA CHÚNG EM tiết 1

1.Tìm hiểu

Thảo luận
Chú chiến sĩ vô hình
thuộc quân team nào?
Chú chiến sĩ đang khiến gì?
Ở đâu?
Hình hình ảnh chủ yếu, hình
ảnh phụ?

1

Trang phục của chú ý bộ
đội làm nên màu gì?

Thứ bảy ngày 12 mon 11 năm 2022

Mĩ thuật

Chủ đề 6: CHÚ BỘ ĐỘI CỦA CHÚNG EM tiết 1
1.Tìm hiểu

Thảo luận
Chú chiến sĩ vô hình
thuộc quân team nào?
Chú chiến sĩ đang khiến gì?
Ở đâu?
Hình hình ảnh chủ yếu, hình
ảnh phụ?

2

- Trang phục của chú ý bộ
đội làm nên màu gì?

Thứ thân phụ ngày 13 mon 12 năm 2022
Mĩ thuật

Chủ
đề
6:
CHÚ
BỘ
ĐỘI
CỦA
CHÚNG
EM
tiết
1
1.Tìm hiểu

Thảo luận
Chú chiến sĩ vô hình
thuộc quân team nào?
Chú chiến sĩ đang khiến gì? Ở
đâu?
Hình hình ảnh chủ yếu, hình ảnh
phụ?
Trang phục của chú ý cỗ đội
có màu sắc gì?

3

Bộ team Biên Phòng

Thứ thân phụ ngày 13 mon 12 năm 2022

Mĩ thuật

Xem thêm: đường xá hay đường sá

Chủ đề 6: CHÚ BỘ ĐỘI CỦA CHÚNG EM tiết 1
1.Tìm hiểu

Thảo luận
Chú chiến sĩ vô hình
thuộc quân team nào?

1

Chú chiến sĩ đang khiến gì?
Ở đâu?
Hình hình ảnh chủ yếu, hình
ảnh phụ?

2

Trang phục của chú ý bộ
đội làm nên màu gì?

3

Thứ thân phụ ngày 13 mon 12 năm 2022

Mĩ thuật

Chủ đề 6: CHÚ BỘ ĐỘI CỦA CHÚNG EM tiết 1
1.Tìm hiểu

Bộ team hải quân

Bộ team công an biển

Thứ thân phụ ngày 13 mon 12 năm 2022
Mĩ thuật

Chủ đề 6: CHÚ BỘ ĐỘI CỦA CHÚNG EM tiết 1

1/Tìm hiểu

Bộ team Lục Quân

Bộ team Thủy Quân

Mĩ thuật

1/Tìm hiểu

Thứ thân phụ ngày 13 mon 12 năm 2022

Chủ đề 6: CHÚ BỘ ĐỘI CỦA CHÚNG EM tiết 1
Một số hình hình ảnh ngay gần gủi với bọn chúng ta

Ghi nhớ

Quân team Nhân dân nước Việt Nam có khá nhiều quân chủng như: Không quân,
lực lượng Đặc công , binh phục ngụy trang, binh phục dã chiến,.... mỗi
quân chủng đem điểm lưu ý âu phục không giống nhau(màu chủ yếu của lục quân là
màu xanh rờn lá cây, ko quân màu xanh lá cây domain authority trời, Hải quân white color,...
Hoạt động của những chú chiến sĩ vô cùng nhiều mẫu mã, phong phú(trong làm việc,
luyện luyện, trông coi, đại chiến, hoạt động và sinh hoạt nằm trong quần chúng, thiếu thốn nhi,..)
Chú chiến sĩ chuồn tiến quân, tuần tra, dạy dỗ hát với những con cháu, gom dân
trong vùng lũ,...
Có thể tạo ra thành phầm về chú chiến sĩ tự nhiều kiểu dáng như: vẽ, xé
dán, nặn,...

Thứ thân phụ ngày 13 mon 12 năm 2022
Mĩ thuật

Chủ đề 6: CHÚ BỘ ĐỘI CỦA CHÚNG EM tiết 1

2/Cách thực hiện

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Lựa lựa chọn nội dung
theo công ty đề

Sắp xếp bám theo hình
ảnh bám theo công ty đề

Hoàn thiện sản phẩm

Tranh tham lam khảo

Mĩ thuật

Thứ thân phụ ngày 13 mon 12 năm 2022

Xem thêm: trang trí bảng họp phụ huynh cuối năm

Chủ đề 6: CHÚ BỘ ĐỘI CỦA CHÚNG EM(tiết 1)

Thảo luận nhóm

CŨNG CỐ- DẶN DÒ