CON BẠN HỌC NHƯ THẾ NÀO

Chúng tôi tin rằng:

– Trẻ có thể háo hức đến trường học. Trẻ có thể và cần chịu trách nhiệm cho việc học của chính mình.

– Trẻ xây dựng kiến thức thông qua khám phá, quan sát và phản hồi.

– Trẻ học những khái niệm thông qua sự tương tác trực tiếp với vật liệu, con người, sự kiện và ý tưởng trong các hoạt động và ngữ cảnh có ý nghĩa với chúng.

– Những tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân và khác biệt của trẻ, dù đó là một mẩu giấy được tô màu chưa hoàn thiện hoặc có một lỗ hổng do cây cọ tạo ra, cũng nên được trưng bày.

– Trẻ học bằng cách vừa làm người dẫn đầu vừa là người làm theo; trẻ thích thú với việc đưa ra những hướng dẫn và chứng kiến người khác làm theo những chỉ dẫn đó.

– Trẻ được tự do lựa chọn sẽ dần hoà mình vào những hoạt động có mục đích khi trẻ cố gắng đạt được mục đích chúng đề ra cho mình.

– Trẻ thực hành một kỹ năng hoặc kiểm tra kiến thức của mình cho đến khi cảm thấy thành thục; trẻ sẽ tìm đến trình độ kế tiếp khi sẵn sàng.

– Trẻ cần học và phát triển ở mọi khía cạnh; kỹ năng xã hội và tình cảm là nền tảng để trẻ tiếp thu kiến thức trong các lĩnh vực khác.

Chính vì thế, môi trường học tập ở Kidzone, bám sát mô hình giáo dục HighScope, sẽ là một môi trường chủ động tích cực, gồm 5 yếu tố cấu thành:

– Lựa chọn: Trẻ lựa chọn làm gì, với ai, bắt đầu như thế nào

– Vật liệu: Trẻ có nhiều vật liệu phong phú để sử dụng theo nhiều cách, có không gian và thời gian để sử dụng chúng.

– Thao tác: Người lớn khuyến khích trẻ thực hiện các thao tác trên đồ vật một cách tự do, chủ động, trực tiếp, với tất cả các giác quan.

– Ngôn ngữ và suy nghĩ của trẻ: Trẻ miêu tả những suy nghĩ và hành động mà trẻ đang thực hiện.

– Trợ giúp của người lớn: Người lớn tạo quan hệ cộng sự với trẻ, lắng nghe và khuyến khích suy nghĩ của trẻ, ủng hộ trẻ tự làm mọi việc cho mình, chấp nhận câu trả lời và cách giải thích của trẻ ngay cả khi nó “sai”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *