con cua có mấy chân

Khách

Khách

Bạn đang xem: con cua có mấy chân

Hãy nhập thắc mắc của người sử dụng nhập trên đây, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

Hà Quang Minh

30 mon 11 2023 khi 20:55

a) 3 con cái cua với số cái chân là:

3 × 8 = 24 (chân)

b) 6 con cái cua với số cái càng là:

6 x 2 = 12 (càng)

Đáp số: a) 24 cái cẳng;

              b) 12 cái càng.

Hà Quang Minh

8 mon 12 2023 khi 22:35

Em tiến hành phép tắc tính: 188 : 5 = 37 (dư 3) 

Mỗi bể với 37 loại cá, bể ở đầu cuối được ông Bảy thả thêm thắt 3 loại cá.

Số cá nhập bể ở đầu cuối là:

     37 + 3 = 40 (con cá)

Đáp số: 40 loại cá.

Hà Quang Minh

9 mon 12 2023 khi 1:34

Số túi kim cương lớp em cần thiết sẵn sàng là:

   52 : 2 = 26 (túi) 

Số quyển vở quan trọng nhằm sẵn sàng những túi kim cương là:

   26 x 5 = 130 (quyển) 

Đáp số: 130 quyển vở

Dương Quang Nhật

Hôm cơ khi 19:41

130

Kiều Vũ Linh

11 mon 5 2023 khi 10:40

Đổi 6 m = 600 cm

Mỗi sợi chão dài:

600 : 8 = 75 (cm)

Huỳnh Thanh Phong

15 mon 8 2023 khi 15:51

Đổi: \(6m=6\times100=600\left(cm\right)\)

Mỗi sợi dây rất dài số xăng-ti-mét là:

\(600:8=75\left(cm\right)\)

Đáp số: 75 cm

Hà Quang Minh

10 mon 12 2023 khi 17:37

a) Ngày 1 mon một là loại nhị. 

b) Ngày 3 mon 2 là loại bảy. Tháng 2 với 29 ngày. 

c) Ngày 8 mon 3 là loại sáu. 

Hà Quang Minh

11 mon 12 2023 khi 16:11

Số kê nông trại nuôi là:

       1 020 x 8 = 8 160 (con) 

Tổng số con cái trườn và gà là:

       1 020 + 8 160 = 9 180 (con)

                  Đáp số: 9 180 con cái trườn và gà

6 mon 12 2023 khi 16:10

Đàn gà cơ với số kê rỗng tuếch là:

        18 : 9 = 2 (con gà)

Đáp số: 2 kê trống

Hà Quang Minh

11 mon 12 2023 khi 22:17

Độ lâu năm của sợi chão là:

    50 x 4 = 200 (cm)

Đổi: 200 centimet = 2 m

Đáp số: 2 m

Huỳnh Thanh Phong

15 mon 8 2023 khi 6:19

Tám con xe với số bánh xe pháo là:

\(18\times8=144\) (bánh xe)

Đáp số: 144 bánh xe

Nguyễn Lê Phước Thịnh

10 mon 5 2023 khi 10:19

8 con xe với 18*8=144 bánh

Hà Quang Minh

18 mon 12 2023 khi 0:45

Tổng số sách lịch sử dân tộc và khoa học tập nhập tủ sách là:

     2540 + 3650 = 6190 (quyển)

Số cuốn sách văn học tập tủ sách cơ với là:

     10 792 – 6190 = 4 602 (quyển)

Đáp số: 4 602 cuốn sách văn học

Hà Quang Minh

17 mon 12 2023 khi 23:46

a) Lớp 3A đã thử được 5 chậu cây và 7 vỏ hộp đựng cây bút. 

Lớp 3B đã thử được 8 chậu cây và 6 vỏ hộp đựng cây bút. 

Lớp 3C đã thử được 7 chậu cây và 8 vỏ hộp đựng cây bút.

b) Vì 6 < 7 < 8 nên lớp 3C thực hiện được không ít vỏ hộp đựng cây bút nhất. 

c) Tổng số chậu cây cả 3 lớp thực hiện được là: 

        5 + 8 + 7 = trăng tròn (chậu)

     Đáp số: trăng tròn chậu cây