công thức của cấp số cộngCông thức tìm hiểu số hạng tổng quát lác của cấp cho số nằm trong hoặc nhất

Bài ghi chép Công thức tìm hiểu số hạng tổng quát lác của cấp cho số nằm trong Toán lớp 11 hoặc nhất bao gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức không ngừng mở rộng và Bài tập dượt minh họa vận dụng công thức vô bài xích với câu nói. giải cụ thể gom học viên dễ dàng học tập, dễ dàng ghi nhớ Công thức tìm hiểu số hạng tổng quát lác của cấp cho số nằm trong.

Bạn đang xem: công thức của cấp số cộng

1. Lý thuyết

a) (un) là cấp cho số nằm trong khi un+1 = un + d, n ∈ N* (d gọi là công sai)

b) Số hạng tổng quát lác của cấp cho số cộng (un) được xác lập vì chưng công thức: 

un = u1 + (n – 1)d với n ∈ N*.

2. Công thức

Số hạng tổng quát lác của cấp cho số cộng (un) được xác lập vì chưng công thức: 

un = u1 + (n – 1)d với n ∈ N*.

3. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:  Cho cấp cho số nằm trong (un) với u1 = 1 và d = – 3.

a) Xác ấn định số hạng tổng quát lác của cấp cho số cộng

b) Tìm số hạng loại 2021 của cấp cho số cộng

c) Số – 488 là số hạng loại từng nào của cấp cho số nằm trong.

Lời giải

a) Số hạng tổng quát: 

un = u1 + (n – 1)d = 1 + (n – 1).(– 3) = – 3n + 4.

b) Số hạng loại 2021 của cấp cho số cộng: 

u2021 = – 3.2021 + 4 = – 6059.

c) Gọi số hạng loại k là số – 488, tớ có: uk = – 3k + 4 = – 488. Suy rời khỏi k = 164.

Vậy số – 488 là số hạng loại 164.

Xem thêm: sio2 + c

Ví dụ 2: Cho cấp cho số nằm trong (un) vừa lòng Công thức tìm hiểu số hạng tổng quát lác của cấp cho số nằm trong hoặc nhất | Toán lớp 11

a) Tìm u1; d?

b) Xác ấn định số hạng tổng quát lác của cấp cho số nằm trong.

c) Số –1372,5 là số hạng loại từng nào của cấp cho số nằm trong.

Lời giải

a) Ta có:

Công thức tìm hiểu số hạng tổng quát lác của cấp cho số nằm trong hoặc nhất | Toán lớp 11

Vậy Công thức tìm hiểu số hạng tổng quát lác của cấp cho số nằm trong hoặc nhất | Toán lớp 11

b) Số hạng tổng quát: 

Công thức tìm hiểu số hạng tổng quát lác của cấp cho số nằm trong hoặc nhất | Toán lớp 11

c) Gọi số hạng loại k là số – 1372,5, tớ có: Công thức tìm hiểu số hạng tổng quát lác của cấp cho số nằm trong hoặc nhất | Toán lớp 11

Vậy số – 1372,5 là số hạng loại 200.

Xem tăng những Công thức Toán lớp 11 cần thiết hoặc khác:

  • Công thức tính tổng n số hạng của cấp cho số cộng

  • Các công thức về cấp cho số nhân

  • Công thức tính công bội của cấp cho số nhân

  • Công thức số hạng tổng quát lác của cấp cho số nhân

  • Công thức tổng n số hạng tổng quát lác của cấp cho số nhân

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Xem thêm: aloh3 h2so4