công thức tính bước sóng điện từ

Câu hỏi:

17/05/2020 16,782

Bạn đang xem: công thức tính bước sóng điện từ

C. λ=2πcLC

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên tắc sinh hoạt của mạch xê dịch năng lượng điện kể từ LC dựa vào hiện tại tượng

A. cảm ứng năng lượng điện từ

B. phóng xạ năng lượng điện tích

C. quang năng lượng điện ngoài

D. tự cảm

Câu 2:

Một mạch xê dịch bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L và tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C. Chu kì xê dịch riêng rẽ của mạch là:

A. 12πLC

B. LC2π

C. 2πLC

D. 2πLC

Câu 3:

Một mạch xê dịch năng lượng điện kể từ lí tưởng với tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C thì đem tần số xê dịch riêng rẽ là f. Khi năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện tách còn 1 phần tư thì tần số xê dịch riêng rẽ của mạch khi này còn có giá bán trị

A. 44f

B. f2

Xem thêm: h2so4+na2co3

C. 2f

D. f4

Câu 4:

Trong mạch xê dịch LC lí tưởng đang sẵn có xê dịch năng lượng điện kể từ tự tại, năng lượng điện của một phiên bản tụ năng lượng điện và độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện cuộn cảm thuần biến chuyển thiên điều tiết bám theo thời gian 

A. luôn luôn ngược trộn nhau

B. luôn luôn nằm trong trộn nhau

C. với nằm trong tần số

D. với nằm trong biên độ

Câu 5:

Một mạch xê dịch bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L và tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C. Tần số xê dịch riêng rẽ của mạch là

A. LC2π

B. 12πLC

C. 2πLC

D. 2πLC

Câu 6:

Sóng năng lượng điện kể từ đem bước sóng bên dưới 10 m khi truyền vô chân ko nằm trong loại 

A. sóng rất rất ngắn

B. sóng ngắn

C. sóng trung

D. sóng dài

TÀI LIỆU VIP VIETJACK