đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng sông cửu long

Câu hỏi:

07/08/2019 76,861

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng sông cửu long

A. Rộng khoảng chừng 40 ngàn km2, địa hình cao và bằng phẳng rộng lớn đồng vày sông Hồng.

Đáp án chủ yếu xác

B. Không sở hữu đê, màng lưới sông ngòi nhằng nhịt.

C. Mùa lũ, nước ngập bên trên diện rộng lớn. Mùa cạn, thuỷ triều lấn mạnh thực hiện ngay sát 2/3 diện tích S đồng vày bị nhiễm đậm.

D. Có những vùng trũng rộng lớn như Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên.

Đáp án A.

Đặc điểm của đồng vày sông Cửu Long là: Không sở hữu đê, màng lưới sông ngòi chằng chịt; Mùa lũ, nước ngập bên trên diện rộng lớn. Mùa cạn, thuỷ triều lấn mạnh thực hiện ngay sát 2/3 diện tích S đồng vày bị nhiễm đậm và sở hữu những vùng trũng rộng lớn như Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên,…

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở Đồng vày sông Cửu Long, về mùa cạn, nước triều lấn mạnh thực hiện ngay sát 2/3 diện tích S đồng vày bị nhiễm đậm, là do

A. sở hữu màng lưới sông ngòi nhằng nhịt.

B. địa hình thấp, bằng vận.

C. có rất nhiều vùng trũng to lớn.

D. đại dương bảo phủ phụ vương mặt mày đồng vày.

Câu 2:

Đồng vày sông Hồng và đồng vày sông Cửu Long sở hữu Đặc điểm tương tự nhau là:

A. Địa hình thấp và bằng vận.

B. Đều được trở nên tạo ra và cách tân và phát triển tự phù rơi sông bồi tụ.

C. Chịu tác dụng mạnh mẽ của thủy triều.

D. Có đê ven sông.

Câu 3:

Địa hình vùng Đồng vày sông Cửu Long sở hữu quánh điểm

A. bị phân chia hạn chế nhiều vày những đê ven sông.

Xem thêm: ba(oh)2 + nh4no3

B. sở hữu màng lưới sông ngòi, sông ngòi nhằng nhịt.

C. rộng lớn 15000 km2.

D. sở hữu những bậc ruộng cao bạc mầu.

Câu 4:

Đồng vày sông Cửu Long sở hữu Đặc điểm là

A. sở hữu những ruộng bậc cao bạc mầu.

B. rộng lớn 15.000km2.

C. sở hữu màng lưới sông ngòi nhằng nhịt.

D. bị phân chia hạn chế nhiều vày những đê ven sông.

Câu 5:

Khoáng sản đa phần của Đồng vày sông Cửu Long đang rất được khai quật là:

A. Đá vôi, kêu ca bùn.

B. Dầu khí, titan.

C. Đá vôi, dầu khí.

D. Dầu khí, kêu ca bùn.

Câu 6:

 Dân cư ở ĐBSCL thường niên cần sinh sống công cộng với lũ vì

A. lũ xẩy ra xung quanh năm.

B. không tồn tại khối hệ thống đê ngăn lũ như ĐBSH.

C. phần rộng lớn diện tích S của vùng thấp rộng lớn đối với mực nước đại dương.

D. lũ lên thời gian nhanh, rút thời gian nhanh nên đặc biệt khó khăn chống tách.

Xem thêm: ch2=ch ch=ch2