đơn vị của cường độ điện trường

Câu hỏi:

Đơn vị của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là gì?

Bạn đang xem: đơn vị của cường độ điện trường

A. Niu-tơn.

B. Cu-lông.

C. Vôn nhân mét.

D. Vôn bên trên mét.

Đáp án trúng D

Đơn vị của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là vôn bên trên mét, độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù mang lại ứng dụng lực của năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ, nó được xác lập vì thế thương số của sự cân đối lực năng lượng điện F ứng dụng lên một năng lượng điện test q (dương) bịa bên trên điểm cơ và sự cân đối của q.

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án thực sự D

– Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù mang lại ứng dụng lực của năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ. Nó được xác lập vì thế thương số của sự cân đối lực năng lượng điện F ứng dụng lên một năng lượng điện test q (dương) bịa bên trên điểm cơ và sự cân đối của q.

– Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là: E= F/q

Trong cơ E là sự cân đối của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường (N/C).

Ngoài đi ra, đơn vị của cường độ điện trường còn là một V/m.

Trong đó:

E: Là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm tuy nhiên tớ xét.

Xem thêm: etyl acrylat

F: Là sự cân đối của lực ứng dụng lên năng lượng điện bên trên điểm cơ.

q: Là sự cân đối của năng lượng điện tích

– Giả sử với cùng 1 năng lượng điện điểm Q ở bên trên điểm O. Điện tích này dẫn đến một năng lượng điện ngôi trường xung xung quanh nó. Để phân tích năng lượng điện ngôi trường của Q bên trên điểm M, tớ bịa bên trên cơ một năng lượng điện điểm q, gọi là năng lượng điện test và xét lực năng lượng điện ứng dụng lên q.

– Theo tấp tểnh luật Cu-lông, q càng không ở gần Q thì lực năng lượng điện càng nhỏ. Ta rằng năng lượng điện ngôi trường bên trên những điểm càng xa cách Q càng yếu ớt. Vì thế rất cần phải kiến tạo một định nghĩa đặc thù cho việc mạnh, yếu ớt của năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm. Khái niệm này đó là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

– Cường độ điện ngôi trường được biểu diễn vì thế một vectơ gọi là vectơ cường độ điện ngôi trường. Vectơ cường độ điện trường  có:

+ Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực điện ứng dụng lên điện tích test q dương;

+ Chiều lâu năm (môđun) biểu diễn độ rộng lớn của cường độ điện ngôi trường theo gót một tỉ xích này cơ.

– Điện ngôi trường là một dạng vật chất (môi trường) xung quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện ngôi trường ứng dụng lực điện lên những điện tích không giống bịa vô nó. Vấn đề này lý giải vì như thế sao 2 năng lượng điện bịa xa cách nhau vô chân ko lại ứng dụng được lực lên nhau.

– Điện ngôi trường đều là điện ngôi trường tuy nhiên vectơ cường độ điện ngôi trường bên trên từng điểm đều với nằm trong phương, chiều và độ lớn; lối mức độ điện là những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cơ hội đều.

– Đặt nhì trái ngược ước sắt kẽm kim loại vô một bể nhỏ hình hộp chữ nhật, với trở thành vì thế thuỷ tinh ranh vô suốt, vô đựng dầu cơ hội điện. Cho một không nhiều những phân tử cơ hội điện (như mạt cưa) ở lửng lơ vô dầu. Khuấy đều những phân tử cơ hội điện rồi tích điện trái ngược dấu mang lại nhì trái ngược ước. Ta tiếp tục thấy những phân tử cơ hội điện ở dọc từ những lối nối nhì trái ngược ước gọi là lối mức độ điện.

– Đường mức độ điện là lối tuy nhiên tiếp tuyến bên trên mỗi điểm của chính nó là giá bán của vectơ cường độ điện ngôi trường bên trên điểm cơ. Hay, lối mức độ điện là lối tuy nhiên lực điện ứng dụng dọc Từ đó.

Xem thêm: bacl2 h2so4