đồng đẳng

Đồng đẳng, đồng phân là gì?

Bạn đang xem: đồng đẳng

1. Đồng đẳng

– Đồng đẳng là hiện tượng lạ những hóa học cơ học sở hữu cấu trúc và đặc điểm chất hóa học tương tự động nhau tuy nhiên bộ phận phân tử không giống nhau một hoặc nhiều group CH2.

– Các hóa học nằm trong phụ thuộc sản phẩm đồng đẳng thích hợp trở nên một sản phẩm đồng đẳng sở hữu công thức cộng đồng.

2. Đồng phân

– Đồng phân là những hóa học cơ học sở hữu nằm trong công thức phân tử tuy nhiên cấu trúc không giống nhau nên đặc điểm chất hóa học không giống nhau.

– Cần để ý phân biệt đồng phân cấu trúc và đồng phân lập thể (đồng phân cis – trans).

I. KHÁI NIỆM HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

– Hợp hóa học cơ học là những thích hợp hóa học của C trừ oxit của C, muối hạt cacbua, muối hạt cacbonat, muối hạt xianua.

Hợp hóa học cơ học là thích hợp hóa học của Cacbon

– Hoá học tập cơ học là ngành chất hóa học chuyên nghiệp nghiên cứu và phân tích những thích hợp hóa học cơ học.

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP CHẤT HỨU CƠ

– Hợp hóa học cơ học nhất thiết cần chứa chấp C, hoặc sở hữu H thông thường gặp gỡ O ngoại giả còn tồn tại halogen, N, P…

– Liên kết đa số vô thích hợp hóa học cơ học là link nằm trong hóa trị.

– Các thích hợp hóa học cơ học thường rất dễ cất cánh khá, dễ dàng cháy, kém cỏi bền nhiệt độ.

– Các phản xạ vô hoá học tập cơ học thông thường chậm rì rì, ko trọn vẹn, xẩy ra theo khá nhiều phía thông thường cần đun rét và sở hữu xúc tác.

Xem thêm: na2so4+h2so4

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ

– Chưng cất: nhằm tách những hóa học lỏng sở hữu nhiệt độ chừng sôi không giống nhau nhiều.

Chưng đựng phân đoạn

Chưng đựng quyến rũ khá nước

– Chiết: nhằm tách nhị hóa học lỏng ko trộn lẫn lộn vô nhau.

Tách và tinh luyện thích hợp hóa học hữu cơ

– Kết tinh anh lại: nhằm tách những hóa học rắn có tính tan không giống nhau theo đòi nhiệt độ chừng.

Kết tinh

V. CÁC LOẠI CÔNG THỨC CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ

– Công thức tổng quát lác là công thức cho thấy thêm thích hợp hóa học cơ học chứa chấp vẹn toàn tử của những thành phần nào là.

– Công thức giản dị nhất là công thức cho thấy thêm tỷ trọng tối giản số vẹn toàn tử từng thành phần vô thích hợp hóa học cơ học.

– Công thức phân tử là công thức cho thấy thêm số vẹn toàn tử từng thành phần sở hữu vô thích hợp hóa học cơ học.

– Công thức cấu trúc là công thức cho thấy thêm trật tự link và loại link trong những vẹn toàn tử vô thích hợp hóa học cơ học.

Xem thêm:
Tổng thích hợp tự vị chất hóa học phổ thông

 

Xem thêm: sio2 + naoh