dòng điện trong kim loại là dòng chuyển giới có hướng của

Câu hỏi:

09/10/2019 132,557

Bạn đang xem: dòng điện trong kim loại là dòng chuyển giới có hướng của

A. những electron tự tại.

Đáp án chủ yếu xác

C. những e và những ion dương.

Đáp án A

Dòng năng lượng điện vô sắt kẽm kim loại là loại đem dời được bố trí theo hướng của những electron tự động do

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng năng lượng điện phân ko phần mềm để

A. đúc năng lượng điện.

B. mạ năng lượng điện.

C. đạp tĩnh năng lượng điện.

D. luyện nhôm.

Câu 2:

Dây dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện ko tương tác với

A. những năng lượng điện đem động

B. nam châm hút đứng yên

C. những năng lượng điện đứng yên

D. nam châm hút đem động

Câu 3:

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng kỳ lạ mà mỗi khi tao giảm nhiệt phỏng xuống bên dưới sức nóng phỏng TC này tê liệt thì năng lượng điện trở của sắt kẽm kim loại (hay thích hợp kim)

A. bất biến.

B. rời đột ngột cho tới độ quý hiếm vì chưng ko.

Xem thêm: ch3cooh nacl

C. tăng cho tới vô đặc biệt.

D. rời cho tới một giá bán trí không giống ko.

Câu 4:

Kim loại dẫn năng lượng điện chất lượng vì

A. tỷ lệ electron tự tại vô sắt kẽm kim loại rất rộng lớn.

B. Giá trị năng lượng điện chứa chấp trong những electron tự tại của sắt kẽm kim loại to hơn ở những hóa học không giống.

C. khoảng cách trong số những ion nút mạng vô sắt kẽm kim loại rất rộng lớn.

D. Mật phỏng những ion tự tại rộng lớn.

Câu 5:

Bản hóa học dòng sản phẩm năng lượng điện vô hóa học khí là loại đem dời sở hữu vị trí hướng của các

A. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm, êlectron trái hướng năng lượng điện ngôi trường.

B. êlectron trái hướng năng lượng điện ngôi trường.

C. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những êlectron trái hướng năng lượng điện ngôi trường.

D. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm trái hướng năng lượng điện ngôi trường.

Câu 6:

Hai thanh sắt kẽm kim loại được nối cùng nhau vì chưng nhì đầu nguyệt lão hàn tạo ra trở nên một mạch kín, hiện tượng kỳ lạ sức nóng năng lượng điện chỉ xẩy ra khi

A. nhì thanh sắt kẽm kim loại sở hữu thực chất không giống nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu nguyệt lão hàn không giống nhau.

B. nhì thanh sắt kẽm kim loại sở hữu thực chất tương đương nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu nguyệt lão hàn không giống nhau.

C. nhì thanh sắt kẽm kim loại sở hữu thực chất không giống nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu nguyệt lão hàn cân nhau.

D. nhì thanh sắt kẽm kim loại sở hữu thực chất tương đương nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu nguyệt lão hàn cân nhau.

Xem thêm: triolein + h2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK