đồng phân c5h12

Đồng phân C5H12

  • Có từng nào đồng phân cấu trúc đem công thức phân tử C5H12?
  • Cách viết lách đồng phân của Ankan
    • Công thức tính nhanh chóng đồng phân ankan
    • Tính số đồng phần của ankan C4H10
    • C6H14 đem từng nào đồng phân cấu tạo?
  • Câu chất vấn áp dụng liên quan 

Có từng nào đồng phân cấu trúc đem công thức phân tử C5H12 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta viết lách sầm uất phân của phù hợp hóa học cơ học đem công thức phân kể từ C5H12. Từ cơ chúng ta học viên biết phương pháp áp dụng viết lách đồng phân của ankan. Mời chúng ta xem thêm.

Bạn đang xem: đồng phân c5h12

Có từng nào đồng phân cấu trúc đem công thức phân tử C5H12?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

Đáp án A

Các đồng phân ankan đem CTPT C5H12 là:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3

C(CH3)4

Vậy đem toàn bộ 3 đồng phân.

Cách viết lách đồng phân của Ankan

Khái niệm: Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ bao gồm những link đơn C-C và C-H.

CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

Ankan chỉ mất đồng phân mạch cacbon và kể từ C4 trở chuồn mới mẻ xuất hiện tại đồng phân.

Các ankan đem số nguyên vẹn tử C kể từ C1 → C3 không tồn tại đồng phân. Từ C4 trở chuồn đem đồng phân mạch C

Các bước nhằm viết lách đồng phân của ankan

Bước 1: Viết đồng phân mạch cacbon ko nhánh

Bước 2: Viết đồng phân mạch cacbon phân nhánh

Cắt 1 cacbon bên trên mạch chủ yếu thực hiện mạch nhánh. Đặt nhánh vô những địa điểm không giống nhau bên trên mạch chủ yếu, (không bịa đặt nhánh vô địa điểm C đầu mạch, vì như thế nó sẽ bị trở nên mạch thẳng)

Khi hạn chế 1 cacbon không hề đồng phân thì hạn chế cho tới 2 cacbon, 2 cacbon rất có thể nằm trong link 1 C hoặc 2 C bên trên nằm trong mạch chính

Lần lượt hạn chế tiếp cacbon không giống cho tới lúc không hạn chế được thì tạm dừng.

Đảm bảo quy tắc hóa trị liên kết

Công thức tính nhanh chóng đồng phân ankan

2n – 4 + 1 (3 < n < 7)

Ví dụ:

Tính số đồng phần của ankan C4H10

Số đồng phân ankan tiếp tục là: 24-1 + 1 = 2 đồng phân

Ví dụ:

C6H14 có từng nào đồng phân cấu tạo?

Độ bất bão hòa k = số link π + số vòng = (6.2 + 2 – 14) / 2 = 0

Phân tử không tồn tại chứa chấp link π hoặc 1 vòng ⇒ Phân tử chỉ chứa chấp link đơn

Hexan C6H14 có5 đồng phân mạch cacbon:

Viết những đồng phân cấu trúc của C6H14 và gọi tên

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3: n-hexan

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3: 2-metylpentan

CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3: 3-metylpentan

(CH3)2-CH-CH(CH3)2: 2,2 – đimetylbutan

(CH3)3-C-CH2-CH3: 2,3- đimetybutan

Vậy C6H14 có 5 đồng phân cấu trúc.

Câu chất vấn áp dụng liên quan 

Câu 1. Số đồng phân cấu trúc ứng với công thức phân tử C6H14

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6.

Xem đáp án
Đáp án C

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

Xem thêm: h2so4+fe

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3

(CH3)2-CH-CH(CH3)2

(CH3)3-C-CH2-CH3

Câu 2. Ứng với công thức phân tử C4H10 đem từng nào đồng phân cấu trúc mạch hở?

A.4

B. 5

C. 6

D. 3

Xem đáp án
Đáp án B

Δ= (2.4 + 2−10)/2 = 0

⇒ Ankan ⇒ Chỉ đem link đơn

Vậy C4H10 có 2 đồng phân.

CH3-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH3

Câu 3. Công thức giản dị và đơn giản nhất của hiđrocacbon R là CnH2n+1. R nằm trong mặt hàng đồng đẳng nào là ?

A. ankan.

B. ko đầy đủ dữ khiếu nại nhằm xác lập.

C. ankan hoặc xicloankan.

D. xicloankan.

Xem đáp án
Đáp án A

Công thức phân tử của M là (CnH2n+1)m => CnmH2nm+m

=> Với m = 2 => CTPT của M là C2nH2n+2

Vậy M nằm trong mặt hàng đồng đẳng của ankan

Câu 4. Cho C7H16 ứng dụng với clo đem thắp sáng theo gót tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, chiếm được lếu láo phù hợp bao gồm 3 dẫn xuất monoclo. Số công thức cấu trúc của C716 có thể đem là

A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 5. Ankan đem những loại đồng phân nào?

A. Đồng phân group chức

B. Đồng phân cấu tạo

C. Đồng phân địa điểm group chức.

D. Có cả 3 loại đồng phân bên trên.

Xem đáp án
Đáp án B

Ankan đem kể từ 4C trở chuồn ứng với từng công thức phân tử đem những công thức cấu trúc mạch cacbon ko phân nhánh và mạch cacbon phân nhánh của những đồng phân mạch cacbon.

Câu 6. Dãy nào là tại đây chỉ bao gồm những hóa học nằm trong mặt hàng đồng đẳng của metan.

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8

B. CH4, C2H2, C3H4, C4H14

C. CH4, C2H6, C4H14, C5H12

D. C2H6, C3H8, C5H14, C6H12

Xem đáp án
Đáp án C

Đồng đẳng của mêtan là những ankan như CH4, C2H6, C4H10, C5H12

——————-

Trên phía trên VnDoc tiếp tục ra mắt cho tới chúng ta Có từng nào đồng phân cấu trúc đem công thức phân tử C5H12. Để đem thành phẩm cao hơn nữa vô học hành, VnDoc nài ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài xích luyện Toán lớp 12, Giải bài xích luyện Hóa học tập lớp 12, Giải bài xích luyện Vật Lí 12, Tài liệu học hành lớp 12 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Ngoài rời khỏi, Tip.edu.vn tiếp tục xây dựng group share tư liệu học hành học tập luyện không tính phí bên trên Facebook: Tài Liệu Học Tập Tip.edu.vn Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể có được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: al br2

Rate this post