động vật nào dưới đây chưa có cơ quan tiêu hóa

Câu hỏi:

04/03/2020 8,927

Bạn đang xem: động vật nào dưới đây chưa có cơ quan tiêu hóa

C. Trùng phát triển thành hình

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Trùng phát triển thành hình chi tiêu hoá nội bào,

chưa với phòng ban chi tiêu hoá,

chỉ với bào quan lại chi tiêu hoá

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói đến tuần trả huyết ở thú, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Nhịp tim của voi luôn luôn lờ đờ rộng lớn nhịp tim của chuột

B. ở động vật hoang dã với xương sinh sống với 2 loại hệ tuần trả, này đó là hệ tuần trả hở và hệ tuần trả kín

C. Thành phần huyết chỉ mất hồng huyết cầu.

D. Máu chảy vô động mạch máu luôn luôn nhiều O2

Câu 2:

Khi nói đến thở ở thực vật, yếu tố môi trường thiên nhiên này tại đây ko tác động cho tới hô hấp?

A. Nhiệt phỏng.  

B. Nồng phỏng khí CO2

C. Nồng phỏng khí Nitơ (N2). 

D. Hàm lượng nước.

Câu 3:

Trong những tuyên bố tại đây, với từng nào tuyên bố đúng?

I. Tính thoái hoá của mã DT là hiện tượng kỳ lạ một cỗ tía đem vấn đề quy lăm le cấu tạo của không ít loại aa

II. Tính thịnh hành của mã DT là hiện tượng kỳ lạ một loại axit amin bởi nhiều cỗ tía không giống nhau quy lăm le tổ hợp.

III. Trong quy trình phiên mã, chỉ tồn tại một mạch của gen được dùng thực hiện khuôn nhằm tổ hợp phân tử mARN.

IV. Trong quy trình dịch mã, ribôxôm trượt bên trên phân tử mARN theo hướng từ trên đầu 5 cho tới 3 của mARN.

A.

Xem thêm: hbr h2so4

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 4:

Xét một quần thể loại vật với cấu tạo DT 0,8 AA : 0,1 Aa: 0,1 aa. Tần số alen a của quần thể này là 

A. 0,1. 

B.  0,15 

C.  0,85. 

D. 0,2.

Câu 5:

ở một loại thực vật, tính trạng màu sắc hoa bởi 3 cặp gen Aa, Bb, Dd phân li song lập quy lăm le. Kiểu gen với đầy đủ 3 gen trội A, B, D quy lăm le hoa tím; những loại gen còn sót lại quy lăm le hoa white. Cho một cây hoa tím lai phân tách, nhận được Fa. Theo lí thuyết, rất có thể nhận được tỉ lệ thành phần loại hình ở Fa:

A. 1 cây hoa tím: 15 cây hoa white. 

B. 1 cây hoa tím : 3 cây hoa trắng

C. 100% cây hoa trắng

D. 3 cây hoa tím : 5 cây hoa trắn

Câu 6:

Khi nói đến trình diễn thế nguyên vẹn sinh tuyên bố này tại đây ko đúng?

A. Bắt đầu từ là một môi trường thiên nhiên chưa tồn tại loại vật.

B. Quá trình trình diễn thế nối liền với việc đập phá hoảng môi trường

C.  Kết trái khoáy ở đầu cuối thông thường tiếp tục tạo hình quần xã đỉnh rất rất.

D. Được thay đổi tuần tự động qua quýt những quần xã trung gian ngoan.

Xem thêm: h2so4+naoh

TÀI LIỆU VIP VIETJACK