đốt cháy amin

A. Tư duy giải toán

+ Với amin no đơn chức mạch hở với công thức CnH2n+3N nên tao hoàn toàn có thể dồn trở thành

Bạn đang xem: đốt cháy amin

$\left\{ \begin{align} & {{C}_{n}}{{H}_{2n+2}} \\ & NH \\ \end{align} \right.$ hoặc $\left\{ \begin{align} & C{{H}_{2}} \\ & N{{H}_{3}} \\ \end{align} \right.$

+ Khi tê liệt vấn đề sẽ tiến hành xử lý một cơ hội đặc biệt nhanh chóng gọn gàng. Lưu ý với những cơ hội dồn bên trên thì NH hoặc NH3 đó là số mol láo lếu ăn ý amin đơn chức.

+ Với những amin nhiều chức thì tùy theo tình huống tuy nhiên tất cả chúng ta áp dụng hoạt bát.

Amin no nhị chức $\left\{ \begin{align} & C{{H}_{2}} \\ & N{{H}_{2}} \\ \end{align} \right.$
Tổng quát tháo hoàn toàn có thể dồn về ankan rồi xén H2 $\left\{ \begin{align} & NH \\ & ankan \\ \end{align} \right.$$\xrightarrow{{}}\left\{ \begin{align} & {{H}_{2}} \\ & C{{H}_{2}} \\ \end{align} \right.$

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Đốt cháy trọn vẹn 0,25 mol láo lếu ăn ý X chứa chấp 3 amin no, đơn chức, hở cần thiết a mol O2 (đktc). thạo thành phầm cháy với 19,36 gam CO2. Giá trị của a là

A. 0,8475               B. 0,8448                   C. 0,7864                 D. 0,6818

Xem thêm: sio2 + c

*** Định phía suy nghĩ giải

Ta dồn láo lếu ăn ý amin về


$\left\{ \begin{align} & C{{H}_{2}}:0,44 \\ & N{{H}_{3}}:0,25 \\ \end{align} \right.$$\xrightarrow{BTNT.O}{{n}_{{{O}_{2}}}}=\frac{0,44.3+0,25.1,5}{2}=0,8475$

*** Giải quí thêm

Ta dồn láo lếu ăn ý X thành $12,95\left\{ \begin{align} & {{N}_{2}}:0,025 \\ & C:0,85 \\ & \xrightarrow{BTKL}{{H}_{2}} \\ \end{align} \right.$


Trên đó là trích một trong những phần trình làng về tư liệu. Để coi tương đối đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập dượt, Hướng dẫn giải), bạn cũng có thể vận tải tệp tin bên dưới.

Xem thêm: phi kim và kim loại