fe304 + hno3

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là phản xạ lão hóa khử, được trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm biên soạn, phương trình này trực thuộc nội dung những bài học kinh nghiệm, Hóa học tập 10 Cân bởi phản xạ lão hóa khử và Hóa học tập 11 Bài 9: Axit nitric và muối hạt nitrat …. cũng tựa như các dạng bài bác luyện về Fe và axit.

Bạn đang xem: fe304 + hno3

Hy vọng tư liệu này rất có thể canh ty chúng ta viết lách và cân đối phương trình một cơ hội nhanh chóng và đúng chuẩn rộng lớn.

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 thuộc tính HNO3

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp HNO3

Điều kiện: Không có

3. Cân bởi phương trình lão hóa khử Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Cân bởi phương trình phản xạ Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Cân bằng: 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

4. Cách tổ chức phản xạ mang đến Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp HNO3

Cho Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit nitric HNO3.

5. Hiện tượng Hóa học

Hiện tượng sau phản xạ bay rời khỏi khí ko màu sắc NO hóa nâu vô bầu không khí.

6. Tính hóa học của Fe kể từ oxit Fe3O4

Định nghĩa: Là láo thích hợp của nhị oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều vô quặng manhetit, sở hữu kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

Tính hóa học vật lí

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và sở hữu kể từ tính.

Tính hóa học hóa học

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng đưa đến láo thích hợp muối hạt Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử Khi thuộc tính với những hóa học sở hữu tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa Khi thuộc tính với những hóa học khử mạnh ở sức nóng chừng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe

7. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Fe3O4 rất có thể thuộc tính được với những hóa học vô mặt hàng này sau đây?

A. CO, H2SO4

B. HNO3, KCl

C. H2, NaOH

D. HCl, MgCl2

Đáp án A 

Phương trình hóa học:

FeO4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

Fe3­O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

B sai vì thế Fe3O4 ko phản xạ với KCl

C sai vì thế Fe3O4 ko phản xạ với NaOH

D sai vì thế Fe3O4 ko phản xạ với MgCl2

Câu 2. Cho những hóa học sau: Fe(OH)3, Fe3O4, FeSO4, Fe(NO3)2. Số hóa học thuộc tính với hỗn hợp HCl là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Đáp án C

Các hóa học thuộc tính được với hỗn hợp HCl là: Fe(OH)3, Fe3O4, Fe(NO3)2 → sở hữu 3 chất

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

Câu 3: Hòa tan trọn vẹn 6,96 gam Fe3O4 vô hỗn hợp HNO3 loãng sau phản xạ nhận được khí ko màu sắc hóa nâu vô bầu không khí (sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí nhận được ở đktc là:

A. 224 ml

B. 448 ml

C. 336 ml

D. 896 ml

Đáp án A

Theo đề bài bác tao có:

nFe3O4 = 0,03 mol;

Phương trình hóa học:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑+ 14H2O

=> nNO = 0,03/3 = 0,01

=> VNO = 0,01.22,4 = 0,224 lít = 224 ml

Câu 4: Chất này tiếp sau đây ko phản xạ với HNO3 quánh nguội

A. Zn

B. Cu

C. Fe

D. Ag

Đáp án C

Câu 5: Dùng hóa hóa học này tại đây nhằm nhận ra 3 hỗn hợp tổn thất nhãn sau: HNO3, H2SO4, H2O

A.quỳ tím và hỗn hợp BaCl2

B. quỳ tím và hỗn hợp NaOH

C. hỗn hợp NaOH

D. Na và hỗn hợp quỳ tím

Đáp án A 

Trích hình mẫu test và khắc số loại tự

Xem thêm: ch4 + br2

Sử dụng quỳ tím nhận ra được HNO3, H2SO

Không thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím là H2O

Dùng BaCl2 nhằm nhận ra 2 hỗn hợp còn lại

Ống nghiệm xuất hiện tại kết tủa white thì hỗn hợp lúc đầu là H2SO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + HCl

Không sở hữu hiện tượng kỳ lạ gì là HNO3

Câu 6: Dung dịch Fe2+  không làm mất đi màu sắc hỗn hợp này sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Đáp án D

Mất màu sắc dung dịch tím

10FeCl2 + 24H2SO4 + 6KMnO4 → 10Cl2 + 5Fe2(SO4)3 + 24H2O + 6MnSO4 + 3K2SO4

Mất màu sắc hỗn hợp màu sắc domain authority cam

6FeCl2 + K2Cr2O7 + 14HCl → 6FeCl3 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O

Mất gray clolor đỏ

6FeCl2 + 3Br2 → 4FeCl3 + 2FeBr3

Câu 7. Cho láo thích hợp bột Al, Fe vô hỗn hợp chứa chấp Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được láo thích hợp rắn bao gồm phụ thân sắt kẽm kim loại là:

A. Al, Cu, Ag.

B. Al, Fe, Cu.

C. Fe, Cu, Ag.

D. Al, Fe, Ag

Đáp án C

Nhận thấy, nếu như Al dư thì chắc chắn rằng Fe ko phản xạ , và cả Cu2+ và Ag+ đều bị đẩy thoát ra khỏi muối hạt (tạo Ag , Cu)

2Al + 3Cu(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Cu

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

=> Nêu Al dư sở hữu toàn bộ 4 Kim loại sau phản xạ (trái fake thiết)

=> Do bại liệt Al không còn => 3 sắt kẽm kim loại là Fe, Cu , Ag

Câu 8. Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi tổ chức phản xạ sức nóng nhôm vô ĐK không tồn tại bầu không khí. Giả sử chỉ xẩy ra phản xạ khử Fe3O4 trở nên Fe. Hoà tan trọn vẹn láo thích hợp rắn sau phản xạ bởi hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), nhận được 5,376 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản xạ sức nóng nhôm là

A. 80%.

B. 90%.

C. 70%.

D. 60%.

Đáp án A

nAl = 0,2 mol;

nFe3O4 = 0,075 mol

Gọi x la số mol Al phản xạ.

8Al + 3Fe3O4 → 9Fe + 4Al2O3

x → 9x/8

=> nAl dư =0,4 – x

nFe = 9x/8

Al + 3HCl →  AlCl3 + 3/2H2

Fe + 2HCl →  FeCl2 + H2

=> nH2 = (0,4 – x).3/2 + 9x/8 = 0,24

=> x = 0,16

=> H = 0,16/0,2 = 80%

Câu 9. Hòa tan trọn vẹn 25,6 gam láo thích hợp A bao gồm Cu và Fe2O3 vô hỗn hợp HNO3 2M (dư 20% đối với lượng cần thiết phản ứng) nhận được hỗn hợp B và 2,24 lít NO (đktc) là thành phầm khử có một không hai. Thành phần xác suất lượng Fe2O3 vô hỗn hợp A là:

A. 62,5%

B. 37.5%

C. 40%

D. 60%.

Đáp án A

Phương trình phản ứng

(1) 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(2) Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

nNO = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

Áp dụng ấn định luật bảo toàn electron tao có:

2nCu = 3nNO => nCu = 1,5nNO = 1,5.0,1 = 0,15 mol

=> mFe2O3 = mhỗn thích hợp – mCu = 25,6 – 0,15.64 = 16 gam

=> nFe2O3 = 16 : 160 = 0,1 mol

=> %mFe2O3 = (16 : 25,6).100% = 62,5%

……………………………………..

Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt phương trình phản xạ liến quan

  THPT Ngô Thì Nhậm tiếp tục gửi cho tới các bạn phương trình Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là phương trình lão hóa khử được trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm biên soạn, Khi mang đến Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp HNO3 loãng, sau phản ứng  thấy bay rời khỏi khí ko màu sắc NO, hóa nâu vô bầu không khí. Hy vọng tư liệu canh ty những viết lách và cân đối trúng phương trình phản xạ.

  Để rất có thể nâng lên sản phẩm vô học hành, trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm van nài reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài bác luyện Toán 11, Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải bài bác luyện Hoá học tập 11. Tài liệu học hành lớp 11 tuy nhiên trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm tổ hợp và đăng lên.

  Để tiện trao thay đổi, share tay nghề giảng dạy dỗ và học hành môn học tập trung học phổ thông, trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm chào chúng ta truy vấn group riêng biệt giành riêng cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 11 nhằm rất có thể update được những tư liệu tiên tiến nhất.

  Đăng bởi: trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm

  Chuyên mục: Giáo dục

  Xem thêm: cuo ra cu

  Nội dung nội dung bài viết được đăng lên bởi thầy cô ngôi trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đó là ngôi trường trung học tập phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép bên dưới từng mẫu mã.