feo + h2 so4 đặc

Phản ứng lão hóa khử của FeO ứng dụng với H2SO4 đặc

Phản ứng FeO + H2SO4:

Bạn đang xem: feo + h2 so4 đặc

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

Cân vì thế phương trình

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Ta có:

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

FeO + 2H2SO4 → FeSO4 + SO2↑ + 2H2O

FeSO4 + H2SO4 → Fe(HSO4)2

Fe(HSO4)2 + H2O → FeSO4 + H3O+ + HSO4

FeSO4 + H2O → Fe(OH)2 + HSO4

phản ứng feo h2so4 → fe2so43 so2 h2o công thức tính chất

Fe(OH)2 → FeO + H2O

Nhân với thông số hợp lý và phải chăng tao với phương trình cân nặng bằng:

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Điều khiếu nại phản ứng

Không với ĐK quan trọng đặc biệt. Tuy nhiên, nhằm tăng vận tốc phản xạ, hoàn toàn có thể dùng hỗn hợp H2SO4 quánh rét.

Cách tổ chức phản ứng

Cho FeO nhập hỗn hợp H2SO

Cách tổ chức phản xạ mang đến FeO ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

Cho FeO ứng dụng với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4 quánh rét.

Hiện tượng Hóa học

Khi mang đến FeO ứng dụng với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh rời khỏi muối bột Fe (III) sunfat và với khí mùi hương hắc lưu hoàng đioxit bay rời khỏi.

Tính Hóa chất của FeO

Các hợp ý hóa học Fe (II) với tất cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, bởi trong số phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ dàng nhường nhịn 1e trở thành ion Fe3+ :

Fe2+ + 1e → Fe3+

Tính hóa học đặc thù của hợp ý hóa học Fe (II) là tính khử. Các hợp ý hóa học Fe (II) thông thường xoàng bền dễ dẫn đến lão hóa trở thành hợp ý hóa học Fe (III). FeO là 1 trong oxit bazơ, ngoại giả, bởi với số lão hóa +2 – số lão hóa trung gian giảo => FeO với tính khử và tính lão hóa.

FeO là 1 trong oxit bazơ và với đặc điểm khử và oxi hóa

Tính hóa học khử:

FeO với kỹ năng khử những hóa học với tính lão hóa mạnh như HNO3, H2SO4 quánh và O2 sẽ tạo rời khỏi thành phầm Fe2O3, Fe(NO3)3, Fe2(SO4)3 và NO2 ứng.

Tính hóa học oxi hóa:

FeO cũng đều có kỹ năng bị lão hóa khi ứng dụng với những hóa học khử mạnh như H2, CO và Al sẽ tạo rời khỏi thành phầm Fe.

Bài tập dượt vận dụng:

Câu 1:

Cho 5,4 gam sắt kẽm kim loại A tan trọn vẹn nhập hỗn hợp H2SO4 quánh rét, sau phản xạ kết cổ động chiếm được 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Tính lượng sắt kẽm kim loại A.

Để tính lượng sắt kẽm kim loại A, tao cần thiết tìm hiểu số mol của khí SO2 sinh rời khỏi trải qua thể tích và đktc của khí, tiếp sau đó vận dụng phương trình phản xạ chất hóa học nhằm tính số mol sắt kẽm kim loại A vẫn phản xạ. Cuối nằm trong, lượng của sắt kẽm kim loại A hoàn toàn có thể được xem bằng phương pháp nhân số mol sắt kẽm kim loại A với lượng mol của chính nó.

Theo phương trình phản xạ, tao có:

2A + 3H2SO4 → A2SO4 + 3SO2 + 3H2O

Theo cơ, 2 mol của sắt kẽm kim loại A phản xạ với 3 mol của H2SO4 sinh rời khỏi 3 mol SO2. Vậy, số mol của SO2 sinh rời khỏi là:

n(SO2) = V(P.T) / Vđktc = 6,72 / 22,4 = 0,3 (mol)

Do cơ, số mol của sắt kẽm kim loại A phản xạ là:

n(A) = 2/3 x n(SO2) = 0,2 (mol)

Khối lượng của sắt kẽm kim loại A là:

m(A) = n(A) x M(A) = 0,2 x M(A)

Với M(A) là lượng mol của sắt kẽm kim loại A. Do chưa chắc chắn sắt kẽm kim loại A là gì nên ko thể tính đúng chuẩn lượng của chính nó.

Câu 2:

Hòa tan một oxit Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X.
Chia hỗn hợp X thực hiện 2 phần vì thế nhau:

 • Phần 1: Cho một không nhiều vụn Cu nhập thấy tan rời khỏi và mang đến hỗn hợp có màu sắc xanh
 • Phần 2: Cho một vài ba giọt hỗn hợp KMnO4 nhập thấy bị tổn thất color.

Oxit Fe là:

 • A. FeO.
 • B. Fe3O4.
 • C. Fe2O3.
 • D. FeO hoặc Fe2O3.

Đáp án: B
Dung dịch X phản xạ được với Cu → hỗn hợp X chứa chấp ion Fe3+
Dung dịch X phản xạ với KMnO4 → hỗn hợp X chứa chấp ion Fe2+
Vậy oxit Fe với công thức Fe3O4.

Câu 3:

Hòa tan Fe3O4 nhập hỗn hợp HCl được hỗn hợp X.
Chia X thực hiện 3 phần:

 1. Thêm NaOH dư nhập phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y nhằm ngoài không gian.
 2. Cho bột Cu nhập phần 2.
 3. Sục Cl2 nhập phần 3.

Xem thêm: cuo + al

Trong những quy trình bên trên với số phản xạ oxi hoá – khử là:

 • A. 2.
 • B. 3.
 • C. 4.
 • D. 5.

Đáp án: C

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một vài yếu tố không giống, nhập nồng độ cacbon lắc kể từ 2 – 5%.

B. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một vài yếu tố không giống, nhập nồng độ cacbon to hơn 5%.

C. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một vài yếu tố không giống, nhập nồng độ cacbon lắc kể từ 2 – 5%.

D. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một vài yếu tố không giống, nhập nồng độ cacbon lắc to hơn 5%.

Đáp án: A

Câu 5:

Thực hiện tại những thực nghiệm phản xạ sau:

(1) Đốt chão Fe vào trong bình khí Cl2 dư

(2) Cho Sắt nhập hỗn hợp HNO3 quánh, nguội

(3) Cho Fe nhập hỗn hợp HCl loãng, dư

(4) Cho Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng, dư

(5) Cho Fe nhập hỗn hợp H2SO4 quánh, nóng

Số thực nghiệm dẫn đến muối bột Fe(II) là:

Đáp án C

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + HNO3 quánh nguội → ko phản ứng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Bài toán tương quan cho tới phản xạ lão hóa khử

Đề bài xích đòi hỏi tính lượng kẽm (Zn) với nhập hỗn hợp lúc biết lượng hỗn hợp tăng sau khoản thời gian tăng kẽm và Fe (II) sunfat (FeSO4) nhập hỗn hợp chứa chấp Fe (III) sunfat (Fe2(SO4)3). Để xử lý vấn đề này, tao cần dùng quá trình sau:

Bước 1:

Tính số mol của Fe2(SO4)3 được dẫn đến kể từ phản xạ ban đầu:

nFe2(SO4)3 = 0,06 mol

Bước 2:

Tính số mol của Fe3+ nhập hỗn hợp thuở đầu kể từ số mol Fe2(SO4)3:

nFe3+ = 0,12 mol

Bước 3:

Xác ấn định số mol của kẽm (Zn) kể từ phản ứng:

nZn = 1/2nFe3+ = 0,06 mol

Bước 4:

Tính số mol của Fe sinh rời khỏi nhập phản ứng:

Đặt số mol Fe sinh rời khỏi là x mol, tao có:

nZn (2) = x mol

Bước 5:

Tính lượng kẽm nhập dung dịch:

Miêu miêu tả lượng hỗn hợp tăng sau khoản thời gian tăng kẽm và Fe (II) sunfat:

m hỗn hợp tăng = mZn – mFe = 4,26 g

Nguồn tham ô khảo:https://vi.wikipedia.org/wiki/Acid_sulfuric

Xem thêm: na2so4 + bacl2