feo hno3

Mời những em nằm trong theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với chi đề
FeO + HNO3 (đặc, nóng) → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O | FeO đi ra Fe(NO3)3

Bạn đang xem: feo hno3

Thầy cô http://mamnonkidzone.edu.vn/ nài ra mắt phương trình FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O gồm ĐK phản xạ, cơ hội triển khai, hiện tượng lạ phản xạ và một vài bài bác tập dượt tương quan gom những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và kiến thức và tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác tập dượt về phương trình phản xạ chất hóa học. Mời những em theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

1. Phương trình phản xạ hóa học

            FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2. Hiện tượng phân biệt phản ứng.

Có khí gray clolor bay ra

3. Điều khiếu nại phản ứng

HNO3 đặc nóng

4. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

4.1. Bản hóa học của FeO (Sắt (II) oxit)

– Trong phản xạ bên trên FeO là hóa học khử.

– FeO thể hiện tại tính khử Khi tính năng với những hóa học với tính oxi hoá mạnh như HNO3 và H2SO4 đặc.

4.2. Bản hóa học của HNO3 (Axit nitric)

– Trong phản xạ bên trên HNO3 là hóa học oxi hoá.

– HNOtác dụng với oxit bazo, bazo, muối bột tuy nhiên sắt kẽm kim loại nhập ăn ý hóa học ko lên hoá trị tối đa.

5. Tính hóa học hóa học

5.1. Tính Hóa chất của FeO

Các ăn ý hóa học Fe (II) đối với tất cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, vì thế trong số phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ nhượng bộ 1e trở nên ion Fe3+

Fe2+ + 1e → Fe3+

Tính hóa học đặc thù của ăn ý hóa học Fe (II) là tính khử.

Các ăn ý hóa học Fe (II) thông thường xoàng bền dễ dẫn đến lão hóa trở nên ăn ý hóa học Fe (III).

FeO là 1 trong những oxit bazơ, ngoại giả, vì thế với số lão hóa +2 – số lão hóa trung gian lận => FeO với tính khử và tính lão hóa.

FeO là 1 trong những oxit bazơ:

+ Tác dụng với hỗn hợp axit: HCl; H2SO4 loãng

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 loãng→ FeSO4 + H2O

FeO là hóa học lão hóa Khi tính năng với những hóa học khử mạnh: H2, CO, Al → Fe:
FeO + H2 overset{t^{o} }{rightarrow}​ Fe + H2O

FeO + CO overset{t^{o} }{rightarrow}Fe + CO2

3FeO + 2Al overset{t^{o} }{rightarrow} Al2O3 + 3Fe

FeO là hóa học khử Khi tính năng với những hóa học với tính lão hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2
4FeO + O2 overset{t^{o} }{rightarrow}​ 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng→ 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

FeO + 4HNO3 đặc,nóng → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

5.2. Tính Hóa chất của HNO3

a. Axit nitric là 1 trong trong mỗi axit mạnh nhất:

Axit nitric được xếp thứ hạng nhập list những axit mạnh mẽ nhất.  Đây là 1 trong axit khan – một monoaxit mạnh rất có thể nitrat hóa nhiều ăn ý hóa học vô sinh với hằng số cân đối axit (pKa) = -2.

Axit nitric phân li trọn vẹn trở nên những ion H+ và NO3- nhập hỗn hợp loãng. Dung dịch HNO3 thực hiện quỳ tím gửi đỏ gay.

HNO3 có công năng với oxit bazơ, bazơ và muối bột của axit yếu đuối rộng lớn đưa đến muối bột nitrat. 

Ví dụ: 

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

CaCO3 + 2HNO3  → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Ba(OH)2 + 2HNO3  → Ba(NO3)2 + 2H2O

Axit nitric tính năng với oxit bazơ, bazo, muối bột tuy nhiên sắt kẽm kim loại nhập ăn ý hóa học này ko lên hóa trị cao nhất:

Ví dụ:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

b. Axit nitric với tính oxi hóa:

Axit nitric cũng là 1 trong những trong mỗi axit với tính lão hóa mạnh. Nó rất có thể bị khử cho tới những thành phầm không giống nhau của nitơ, tùy thuộc vào độ đậm đặc axit mạnh hoặc yếu đuối của hóa học khử. Cùng tìm hiểu hiểu tính lão hóa của axit nitric trải qua 3 phản ứng:

Một là,Tác dụng với kim loại

Hai là, Tác dụng với phi kim 

Ba là, Tác dụng với ăn ý chất

Tác dụng với kim loại

Axit nitric với kĩ năng lão hóa đa số những sắt kẽm kim loại đưa đến muối bột nitrat, trong cả sắt kẽm kim loại với tính khử yếu đuối (Cu, Ag)…, nước ngoài trừ Pt và Au. Lúc này, sắt kẽm kim loại bị lão hóa mà đến mức tối đa. Sản phẩm của phản xạ này được xem là NO2(+4) so với HNO3 đặc và NO(+2) so với HNO3 loãng. Nhôm, Fe và crom thụ động với axit nitric đặc nguội vì thế lớp màng oxit bền được đưa đến đảm bảo bọn chúng không biến thành lão hóa tiếp. Đây cũng chính là nguyên do bình nhôm hoặc Fe được dùng để làm đựng HNO3 đặc.

Phương trình phản ứng:

Kim loại + HNO3 đặc → muối bột nitrat + NO + H2O (nhiệt độ)

Kim loại + HNO3 loãng → muối bột nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng giá tiền → muối bột nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng giá tiền → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

Ví dụ: 

Cu + 4HNO3 đặc  → Cu(NO3)2 + 2NO2(↑) + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng  → 3Cu(NO3)2 + 2NO (↑) + 4H2O

Tác dụng với phi kim

Khi được đun rét mướt, HNO3 đặc với kĩ năng lão hóa được những phi kim như S, C, P… (các yếu tố á kim, nước ngoài trừ halogen và silic). Sản phẩm tạo ra trở nên là nito dioxit (nếu là axit nitric đặc) và oxit nito (với axit loãng và nước).

Ví dụ: 

S + 6HNO3 đặc → H2SO4 + 6NO2(↑) + 2H2O (nhiệt độ)

C + 4HNO3 đặc → 4NO2 + 2H2O + CO2

P + 5HNO3 đặc → 5NO2 + H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng → 3CO2 + 4NO + 2H2O

Tác dụng với ăn ý chất

Là một trong mỗi axit cực mạnh, axit nitric (HNO3) đặc với kĩ năng lão hóa – phá huỷ diệt nhiều ăn ý hóa học vô sinh, cơ học không giống nhau.. Vải, giấy tờ, mạt cưa,… đều bị phá huỷ diệt hoặc bốc cháy Khi xúc tiếp với HNO3 đặc. Vì vậy, tiếp tục vô nằm trong nguy hại nếu như nhằm axit nitric (HNO3) xúc tiếp với khung người người.

Ví dụ: 

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3S (↓) + 2NO + 4H2O

PbS + 8HNO3 đặc → PbSO4(↓)  + 8NO2 + 4H2O

HNO3 hòa tan Ag3PO4, ko tính năng với HgS.

6. Cách triển khai phản ứng

– Cho FeO tính năng với dung dich̀ axit HNO3.

7. Quý khách hàng với biết

Hiện bên trên công ty chúng tôi không tồn tại thêm thắt ngẫu nhiên vấn đề này thêm thắt về phương trình này.

8. Bài tập dượt liên quan

Câu 1. Dung dịch FeSO4 không làm mất đi màu sắc hỗn hợp này tại đây ?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Lời giải:

Đáp án: D

A. Dung dịch màu sắc tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần rồi gửi quý phái màu sắc vàng

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4→ 5Fe2(SO4)+ K2SO4+ 2MnSO4+ 8H2O

B. hỗn hợp chuyến kể từ white color xanh rờn quý phái màu sắc domain authority cam.

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

C. Mất màu sắc hỗn hợp nước brom

2FeSO4 + Br2 + 3H2O → Fe2O3 + 2HBr + 2H2SO4

D. FeSO4 không phản xạ Dung dịch CuCl2

Câu 2. Cho 5,4 gam láo lếu ăn ý 2 sắt kẽm kim loại Fe và Zn tính năng trọn vẹn với 90 ml hỗn hợp HCl 2M. Khối lượng muối bột nhận được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam

Lời giải:

Đáp án: D

nHCl= 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Từ (1) và (2) nH2 = 12nHCl= 0,09 (mol)

Theo ĐLBTKL:

mhỗn hợp + maxit = mmuối + mhidro

=> mmuối = 5,4 + 0,18.36,5 – 0,09.2 = 11,79 gam

Câu 3. Dung dịch loãng chứa chấp láo lếu ăn ý 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl với kĩ năng hòa tan tối nhiều lượng Fe là:

A. 0,28 gam

Xem thêm: c2h2+ag2o

B. 1,68 gam

C. 4,đôi mươi gam

D. 3,64 gam

Lời giải:

Đáp án: D 

Theo đề bài bác lượng Fe phản xạ là tối nhiều nên sau phản xạ chỉ nhận được muối bột Fe (II)

3Fe + 8H+ + 2NO3 → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,045 0,15 0,03 mol

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

0,005 ← 0,01 mol

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

0,015 ← (0,15 – 4.0,03)

nFe= 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065 mol

mFe = 3,64 gam

Câu 4. Dung dịch muối bột này tại đây sẽ sở hữu được phản xạ với hỗn hợp HCl Khi đun nóng?

A. FeBr2

B. FeSO4

C. Fe(NO3)2

D. Fe(NO3)3

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 5. Hòa tan láo lếu ăn ý thân phụ sắt kẽm kim loại bao gồm Zn, Fe, Cu bởi vì hỗn hợp HNO3 loãng. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hóa học rắn ko tan là Cu. Dung dịch sau phản xạ chứa

A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

Lời giải:

Đáp án: D

Sau phản xạ còn Cu dư, minh chứng HNO3 phản ứng không còn.

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

=> Dung dịch sau phản xạ chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.

 

Câu 6. Cách này tại đây rất có thể dùng để làm pha trộn FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không gian.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS nhập oxi.

Lời giải:

Đáp án: A

Phương trình phản ứng

Fe2O3 + CO → 2FeO + CO2 (500oC)

Câu 7. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam láo lếu ăn ý FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần một vừa hai phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , nhận được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp X nhận được kết tủa Y. Nung Y nhập không gian cho tới lượng ko thay đổi nhận được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Lời giải:

Đáp án: A

Quy thay đổi trở nên 2,8 gam ( Fe: x mol và O: hắn mol )

Sơ thiết bị ăn ý thức:

2Fe → Fe2O3

Ta có:

nFe = 2nFe2O3 = 2.3160 = 0,0375 mol

=> nO (oxit)2,80,0375.5616 = 0,04375 mol

=> nHCl pứ= 2nO (oxit) = 0,0875 mol

=>V = 87,5 ml

Câu 8. Phản ứng này tại đây ko đưa đến muối bột Fe (III)?

A. Fe2O3 tác dụng với hỗn hợp HCl đặc

B. Fe(OH)3 tác dụng với hỗn hợp H2SO4

C. Fe dư tính năng với hỗn hợp HNOđặc nguội

D. FeO tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng (dư).

Lời giải:

Đáp án: C

Fe2O+ 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

Fe bị thụ động nhập HNO3 đặc nguội

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3+ NO + H2O

Câu 9. Thổi láo lếu ăn ý khí CO và H2 đi qua chuyện x gam láo lếu ăn ý bao gồm CuO và Fe3O4 có tỉ lệ thành phần mol 1:2, sau phản xạ nhận được hắn gam hóa học rắn X. Hòa tan trọn vẹn b gam X bởi vì hỗn hợp HNO3 loãng dư, nhận được hỗn hợp Y (không chứa chấp ion Fe2+). Cô cạn hỗn hợp Y nhận được 41 gam muối bột khan. Giá trị của a là

A .13,6

B. 10,6.

C. 12,8.

D. 9,8.

Lời giải:

Đáp án: A

nCu = a mol;

nFe3O4 = 2a mol;

→ nCu(NO3)2 = a; nFe(NO3)3 = 6a mol

mmuối= mCu(NO3)2 + mFe(NO3)3

→ 188a + 242.6a = 41 → a = 0,025 mol

→ x = 0,025.80 + 0,025.2.232 = 13,6 gam.

Câu 10. Thêm bột Fe (dư) nhập những hỗn hợp riêng không liên quan gì đến nhau sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3(loãng), H2SO4 (đặc nóng). Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số tình huống phản xạ đưa đến muối bột Fe(II) là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Lời giải:

Đáp án: C

Nhúng 1 lá Fe nhỏ nhập hỗn hợp chứa chấp 1 trong số hóa học sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4 (đặc, nóng), NH4NO3.

• Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

• Fe + AlCl3 → ko phản xạ.

• Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu↓

• Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2+ Pb↓

• Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

• Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe dư + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

• 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

Fe dư + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

→ Số tình huống tạo ra muối bột Fe(II) là 6

9. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Sắt (Fe) và ăn ý chất:

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài bác học
FeO + HNO3 (đặc, nóng) → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O | FeO đi ra Fe(NO3)3
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích gom những em hoàn thiện chất lượng tốt bài bác tập dượt của tôi.

Đăng bởi: http://mamnonkidzone.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: na2co3 + khso4