fexoy + h2so4

Câu hỏi:

15/03/2020 9,645

Bạn đang xem: fexoy + h2so4

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản xạ sau: Mg + HNO3 ® Mg(NO3)2 + NO + N2O + H2O

Nếu tỉ trọng số mol thân mật NO và N2O là 2:1, thì thông số thăng bằng tối giản của nhập phương trình chất hóa học là:

A. 20

B. 12

C. 18

D. 30

Câu 2:

Nếu cho một mol từng chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 theo thứ tự phản xạ với lượng dư hỗn hợp HCl quánh, hóa học đưa đến lượng khí tối đa là

A. KMnO4

B. K2Cr2O7

C. CaOCl2

D. MnO2

Câu 3:

Cho những phản xạ sau:

(a)  4HCl + PbO2 ® PbCl2 + Cl2 + 2H2O        (b) 2HCl + NH4HCO3 ® NH4Cl + CO2 + H2O

(c) 2HCl  +  2HNO3 ®  2NO2 + Cl2 + 2H2O  (d) 2HCl + Zn ® ZnCl2 + 2H2

Số phản xạ nhập cơ HCl thể hiện nay tính khử là:

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 4:

Cho phản xạ sau: Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2CO3 ® K2CrO­4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO + CO2

Sau Lúc thăng bằng phương trình chất hóa học bên trên, tổng thông số nguyên vẹn tối giản của những hóa học phản xạ là

Xem thêm: p+h2so4 đặc

A. 116

B. 36

C. 106

D. 16

Câu 5:

Số lão hóa của yếu tố C trong những chất: CO2, Na2CO3, CO, Al4C3, CaC2, CH2O theo thứ tự là:

Câu 6:

Cho phản ứng: C6H5-CH=CH2+KMnO4C6H5COOK+K2CO3+MnO2+KOH+H2O 

Tổng thông số (nguyên, tối giản) toàn bộ những hóa học nhập phương trình chất hóa học của phản xạ bên trên là:

A. 24

B. 27

C. 34

D. 31

Câu 7:

Cho sơ trang bị phản ứng: Phường + NH4ClO4 ® H3PO4 + Cl2 + N2 + H2O. Sau Lúc lập phương trình chất hóa học, tao với tổng số nguyên vẹn tử bị lão hóa và số nguyên vẹn tử bị khử theo thứ tự là:

A. 8 và 20

B. 10 và 18

C. 18 và 10

D. trăng tròn và 8

Xem thêm: nai h2so4 đặc

TÀI LIỆU VIP VIETJACK