giới hạn dãy số 11

Bình chọn:

Bạn đang xem: giới hạn dãy số 11

4.2 bên trên 185 phiếu

Lý thuyết về số lượng giới hạn của sản phẩm số.

Cấp số nhân lùi vô hạn là cung cấp số nhân vô hạn sở hữu công bội q vừa lòng |q|

Xem cụ thể

Câu chất vấn 1 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải thắc mắc 1 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho sản phẩm số (un) với...

Xem lời nói giải

Câu chất vấn 2 trang 117 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải thắc mắc 2 trang 117 SGK Đại số và Giải tích 11. Có nhiều tờ giấy tờ ông xã nhau, từng tờ sở hữu bề dày là 0,1 milimet...

Xem lời nói giải

Bài 1 trang 121 sgk đại số 11

Giải bài bác 1 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11. Có 1 kilogam hóa học phóng xạ ô nhiễm và độc hại.

Xem lời nói giải

Bài 2 trang 121 sgk đại số 11

Giải bài bác 2 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng lim ...

Xem lời nói giải

Bài 4 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài bác 4 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Để trang trí mang đến căn hộ chung cư cao cấp của tớ, chú con chuột Mickey ra quyết định tô color một miếng bìa hình vuông vắn cạnh bởi 1.

Xem lời nói giải

Bài 5 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài bác 5 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính tổng S

Xem lời nói giải

Bài 6 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài bác 6 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho số thập phân vô hạn tuần trả a = 1, 020 020 ... (chu kì là 02). Hãy ghi chép a bên dưới dạng một phân số.

Xem lời nói giải

Bài 7 trang 122 sgk đại số 11

Tính những số lượng giới hạn sau:

Xem lời nói giải

Bài 8 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11

Tính những giới hạn:

Xem lời nói giải