glixerol + na

Hoàn trở thành phương trình hóa học:

Bạn đang xem: glixerol + na

6Na + 2C3H5(OH)3 3H2 + 2C3H5(ONa)3
natri   Glycerin   hidro   Natri glixerat
23   92   2   158

- Điều khiếu nại phản ứng: Nhiệt phỏng phòng

- Hiện tượng nhận biết: Có sủi lớp bọt do khí tạo ra (H2)

Cùng Top lời nói giải dò xét hiểu C3H5(OH)3 nhé.


I. Cấu tạo ra C3H5(OH)3 (Glixerol)

- Là 1 rượu no, nhiều chức, mạch hở (3 group -OH).

- Mô hình cấu trúc của phân tử glixerol:

Hoàn trở thành PTHH Glixerol + Na

II. Tính hóa học vật lý cơ của C3H5(OH)3

- Công thức glixerol: C3H5(OH)3

- Khối lượng phân tử: 92,09g/mol

- Tỷ trọng: 1,261g/cm3

- Độ rét chảy: 17,8oC

- Điểm sôi: 290oC

- Độ tan nhập nước: sở hữu tan

- sát suất hơi: 0,003mmHg (50oC)

- Độ nhớt: 1,412


III. Tính hóa học hoá học tập của C3H5(OH)3

Hợp hóa học glixerol là ancol nhiều chức bởi vậy nó thể hiện nay những đặc thù chất hóa học đặc thù như sau:

*Tác dụng với sắt kẽm kim loại Na tạo ra trở thành muối bột và hóa giải khí hidro:

Phương trình phản ứng:

2C3H5(OH)3 + 6Na ——> 2C3H5(ONa)3 + 3H2

*Tác dụng với axit HNO3 có axit H2SO4 đặc thực hiện hóa học xúc tác tạo ra trở thành muối bột Glycerin trinitrat

Phương trình phản ứng:

C3H5(OH)3 + HNO3 ——> C3H5(ONO2)3 + 3H2O

*Tác dụng với axit HCl tạo ra trở thành muối

Phương trình phản ứng:

C3H5(OH)3 + 3HCl  ——> C3H5(OCl)3 + 3H2O

*Tác dụng với axit hữu cơ

Phương trình phản ứng:

C3H5(OH)3 + 3CH3COOH ——> C3H5(CH3COO)3 + 3H2

*Tác dụng với Cu(OH)2 

- Glixerol tính năng với đồng II hidroxit tạo ra trở thành hỗn hợp đồng II glixerat màu xanh lá cây lam nhập xuyên suốt. Đây là phản xạ đặc thù dùng để làm nhận ra hỗn hợp glixerol và những ancol nhiều chức. Chính chính vì thế tất cả chúng ta rất có thể nhận ra glixerol vì thế dung dịch test hỗn hợp Cu(OH)2.

Phương trình phản ứng:

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 ——> C3H5(OH)2O)2Cu + 2H2O


IV. Ứng dụng C3H5(OH)3

- Glixerol được pha chế bằng phương pháp đun rét dầu thực vật hoặc mỡ động vật hoang dã với hỗn hợp kiềm đó là cách thức pha chế glixerol nhập công nghiệp.

- Trong chống thực nghiệm glixerol được pha chế bằng phương pháp đun hóa học rộng lớn với hỗn hợp kiềm Khi bại hóa học rộng lớn bị thủy phân dẫn đến muối bột của những axit rộng lớn và glixerol.

- Trong khi glixerol còn được pha chế vì thế cách thức cracking dầu lửa.

- Quy trình pha chế glixerol được tiến hành như sau:

   + Trước hết mang lại propilen tính năng với clo ở nhiệt độ phỏng 450oC chiếm được phù hợp hóa học 3 clopropen

   + Tiếp theo dõi mang lại phù hợp hóa học 3 propilen tính năng với clo chiếm được hỗn hợp 1,3 điclopropan 2 ol

   + Sau bại thủy phân 1,4 điclopropan 2 ol vì thế hỗn hợp axit chiếm được glixerol

Xem thêm: cao+ h2o

   + Phương trình phản ứng

C3H6 + Cl2 → C3H5Cl + HCl

C3H5Cl + H2O → C3H5OHCl2

C3H5OHCl2 + 2NaOH → C3H5(OH)3 + 2NaCl


V. Bài luyện vận dụng

Câu 1: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam chất béo X với một lượng vừa đủ NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 1,84 gam glixerol và 18,36 muối khan. Giá trị của m là:

A. 19,12.

B. 17,8.

C. 19,04.

D. 14,68.

Giải:

nC3H5(OH)3 = 0,02mol → nNaOH= 3. nC3H5(OH)3  = 0,06mol

Bảo toàn khối lượng:

mX + mNaOH= mC3H5(OH)3  + mmuối

→ m= 17,8g

Câu 2: Xà chống hoá trọn vẹn 17,24 gam hóa học rộng lớn cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được lượng xà chống là:

A. 16,68 gam.            

B. 18,38 gam.

C. 18,24 gam.

D. 17,80 gam.

Giải: 

Phương trình hóa học

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

                           0,06 mol                              0,02 mol

Theo ĐLBTKL:

mmuối = mchất béo + mNaOH - mglixerol

           = 17,24 + 0,06.40 – 0,02.92

           = 18,8 gam

Câu 3: Đun sôi a gam một triglixerit (X) với hỗn hợp KOH cho tới Khi phản xạ trọn vẹn được 0,92 gam glixerol và lếu láo phù hợp Y bao gồm m gam muối bột của axit oleic với 3,18 gam muối bột của axit linoleic (C17H31COOH). Giá trị của m là:

A. 3,2.      

B. 6,4.

C. 4,6      

D. 7,5.

Giải:

Ta sở hữu nC3H5(OH)3 = 0,01 mol; nC17H33COOK = 0,01 mol

Mà cứ 0,01 mol hóa học rộng lớn dẫn đến 0,03 mol muối bột ⇒ nC17H33COOK = 0,02 mol

⇒ m = 0,02. (282 + 38) = 6,4 g

icon-date

Xuất bạn dạng : 10/01/2022 - Cập nhật : 11/01/2022

Xem thêm: co2+nh3

Xem tăng những bài bác nằm trong chuyên nghiệp mục

Bài ghi chép mới mẻ nhất

Xem tăng những chủ thể liên quan