glucozơ agno3

avatar

Bạn đang xem: glucozơ agno3

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp và được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì thế những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của Shop chúng tôi.

icon

Đáp án:

Giải quí quá trình giải:

imagerotate

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

1 vote

Xem thêm: k2o + hcl

avatar

Đây là câu vấn đáp và được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì thế những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của Shop chúng tôi.

icon

Phương trình hóa học:

$C_6H_{12}O_6 + 2AgNO_3/NH_3+ H_2O →  HOCH_2(CHOH)_4COONH_4 + 2Ag ↓ + 2NH_4NO_3$

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

3 vote

2k6 nhập cuộc ngay lập tức Group Zalo share tư liệu ôn đua và tương hỗ học tập tập

Xem thêm: al br2