glucozo br2

Bạn đang xem: glucozo br2

Có thể phân biệt hỗn hợp glucozơ và hỗn hợp fructozơ bởi vì dung dịch demo là

A. H2 (Ni, to).

B. AgNO3 (trong hỗn hợp NH3, to).

C. Cu(OH)2.

D. nước Br2.

Đáp án D

HD: người sử dụng hỗn hợp nước Br2 rất có thể phân biệt được glucozơ và fructozơ:

• CH2OH[CHOH]4CHO + Br2 + H2O → CH2OH[CHOH]4COOH + 2HBr.

phản xạ xẩy ra làm mất đi thuốc nước brôm nếu như người sử dụng dư glucozơ.

còn fructozơ không tồn tại hiện tượng lạ gì xẩy ra ⇒ Chọn đáp án D. ♠.


En Quy Ti trong AgNO3/NH3 thì Fructozo chuyển hóa thành Glucozo nên vẫn tráng Ag được

. 23/09/2018

Nguyễn Nhất Minh tuy nhiên nhưng mà ý B chỉ ghi đk là agno3/nh3 thôi..thì fructozo k pư nhưng mà mod

2 Trả tiếng . 23/09/2018

En Quy Ti cả 2 đều tráng Ag được nhé

. 23/09/2018

Nguyễn Nhất Minh cho tới e chất vấn là vì sao k người sử dụng được đáp án B ạ

1 Trả tiếng . 23/09/2018

Nguyễn khoa giê mod

. 07/08/2018

Xem thêm: c + h2

The ghost chuẩn

. 07/08/2018

Nguyễn khoa Vi chỉ mất glu vs man td với Br làm mất đi màu sắc nhề mod

2 Trả tiếng . 07/08/2018

Phạm Tuấn Phương k được nha bạn

. 05/08/2018

Hồ Thị Trâm cho chính bản thân mình chất vấn là nếu như đạt thêm axit fomic với người sử dụng đk br2 k nhỉ . 17/4/2018

1 Trả tiếng . 17/04/2018

nguyễn mai D

. 19/09/2017

Hồng Phượng Đáp án D nha các bạn :))))

. 19/09/2017

En Quy Ti Glu có nhóm CHO nên làm mất màu brom còn Fruc ko có nên k làm mất màu Brom

. 19/09/2017

Lee Dae Hwi D nhé,ngỏ SGK ra

. 19/09/2017

Nguyễn Man Ny người sử dụng dd br các bạn :)

. 19/09/2017

Nguyễn Lê Yến Oanh Ai lý giải canh ty vs

5 Trả tiếng . 19/09/2017

Huy Trần (y) D, nhằm anh báo lại

. 25/08/2017

Vi Ti Vi Phân biệt bởi vì dd Br2 cần ko ạ ??

1 Trả tiếng . 25/08/2017

Xem thêm: na2s o3 + hcl