glucozo tác dụng với brom

Bạn đang xem: glucozo tác dụng với brom

Có thể phân biệt hỗn hợp glucozơ và hỗn hợp fructozơ vì như thế dung dịch test là

A. H2 (Ni, to).

B. AgNO3 (trong hỗn hợp NH3, to).

C. Cu(OH)2.

D. nước Br2.

Đáp án D

HD: sử dụng hỗn hợp nước Br2 rất có thể phân biệt được glucozơ và fructozơ:

• CH2OH[CHOH]4CHO + Br2 + H2O → CH2OH[CHOH]4COOH + 2HBr.

phản xạ xẩy ra làm mất đi thuốc nước brôm nếu như sử dụng dư glucozơ.

còn fructozơ không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì xẩy ra ⇒ Chọn đáp án D. ♠.


En Quy Ti trong AgNO3/NH3 thì Fructozo chuyển hóa thành Glucozo nên vẫn tráng Ag được

. 23/09/2018

Nguyễn Nhất Minh tuy nhiên nhưng mà ý B chỉ ghi đk là agno3/nh3 thôi..thì fructozo k pư nhưng mà mod

2 Trả điều . 23/09/2018

En Quy Ti cả 2 đều tráng Ag được nhé

. 23/09/2018

Nguyễn Nhất Minh cho tới e chất vấn là tại vì sao k sử dụng được đáp án B ạ

1 Trả điều . 23/09/2018

Nguyễn khoa giê mod

. 07/08/2018

Xem thêm: etilen ra polietilen

The ghost chuẩn

. 07/08/2018

Nguyễn khoa Vi chỉ mất glu vs man td với Br làm mất đi color nhề mod

2 Trả điều . 07/08/2018

Phạm Tuấn Phương k được nha bạn

. 05/08/2018

Hồ Thị Trâm cho bản thân chất vấn là nếu như nhận thêm axit fomic với sử dụng đk br2 k nhỉ . 17/4/2018

1 Trả điều . 17/04/2018

nguyễn mai D

. 19/09/2017

Hồng Phượng Đáp án D nha các bạn :))))

. 19/09/2017

En Quy Ti Glu có nhóm CHO nên làm mất màu brom còn Fruc ko có nên k làm mất màu Brom

. 19/09/2017

Lee Dae Hwi D nhé,hé SGK ra

. 19/09/2017

Nguyễn Man Ny sử dụng dd br các bạn :)

. 19/09/2017

Nguyễn Lê Yến Oanh Ai lý giải gom vs

5 Trả điều . 19/09/2017

Huy Trần (y) D, nhằm anh báo lại

. 25/08/2017

Vi Ti Vi Phân biệt vì như thế dd Br2 nên ko ạ ??

1 Trả điều . 25/08/2017