hexametylenđiamin

Câu hỏi:

26/02/2020 11,816

Bạn đang xem: hexametylenđiamin

Chọn đáp án C.

đimetylamin, hexametylenđiamin, lysin.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Phân tử những protein giản dị và đơn giản bao gồm chuỗi những polipeptit tạo thành.

(b) PVC được sử dụng thực hiện vật tư cơ hội năng lượng điện, ống dẫn nước, vải vóc tủ mưa...

(c) Nhiệt nhiệt độ chảy của tristearin cao hơn nữa của triolein.

(d) Xenlulozơ thể hiện nay đặc điểm của ancol Khi phản xạ với HNO3 quánh xuất hiện hóa học xúc tác H2SO4 quánh.

(e) Khi nhỏ axit HNO3 quánh nhập tròng trắng trứng thấy xuất hiện nay hóa học gold color.

(g) Thủy phân este đơn chức nhập môi trường thiên nhiên bazơ luôn luôn cho tới thành phầm là muối bột và ancol.

Số tuyên bố trúng là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 2:

X là sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt mạnh, không thể pha trộn X bằng phương pháp năng lượng điện rét chảy muối bột halogenua của chính nó. Kim loại X là

A. Al.

B. Na.

C. Ca.

D. Ba.

Câu 3:

Cho 300 ml hỗn hợp bao gồm Ba(OH)2 0,5M và KOH x mol/lít nhập 50 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 1M. Sau Khi kết cổ động những phản xạ nhận được 36,9 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 0,75.

Xem thêm: sio2 + naoh

B. 0,25.

C. 0,5.

D. 1.

Câu 4:

Hematit đỏ loét là một trong loại quặng Fe cần thiết dùng làm luyện gang, thép. Thành phần chủ yếu của quặng hematit đỏ loét là

A. FeCO3.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.nH2O.

D. Fe2O3.

Câu 5:

Kim loại nào sau đấy là bộ phận của kim loại tổng hợp siêu nhẹ nhàng, được sử dụng nhập kỹ năng mặt hàng không?

A. Li.

B. Ca.

C. Na.

D. Mg.

Câu 6:

Kim loại X là sắt kẽm kim loại cứng nhất, được dùng nhằm mạ những công cụ sắt kẽm kim loại, sản xuất những loại thép chống han, ko gỉ…Kim loại X là?

A.  Fe.

B. Ag.

C. Cr.

D. W.

Xem thêm: agno3 nabr

TÀI LIỆU VIP VIETJACK