hình lăng trụ đứng tam giác

Với lý thuyết Toán lớp 7 Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác cụ thể, cụt gọn gàng và bài bác tập dượt tự động luyện sở hữu điều giải cụ thể sách Chân trời tạo nên sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ kiến thức và kỹ năng trọng tâm nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán 7.

Bạn đang xem: hình lăng trụ đứng tam giác

Lý thuyết Toán 7 Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác - Chân trời sáng sủa tạo

A. Lý thuyết

1. Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác

– Hình sở hữu phụ thân mặt mày mặt là hình chữ nhật và nhì mặt mày lòng là hình tam giác được gọi là hình lăng trụ đứng tam giác.

– Hình sở hữu tư mặt mày mặt là hình chữ nhật và nhì mặt mày lòng là hình tứ giác được gọi là hình lăng trụ đứng tứ giác.

Ví dụ:

a) Hình ABC.DEF là hình lăng trụ đứng tam giác.

Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết + Bài tập dượt toán lớp 7) – Chân trời tạo nên (ảnh 1)

• A, B, C, D, E, F gọi là các đỉnh.

Ba mặt mày bên ACFD, BCFE, ABED là những hình chữ nhật.

• Các đoạn trực tiếp AD, BE, CF đều bằng nhau và tuy nhiên song cùng nhau, bọn chúng gọi là các cạnh mặt mày.

• Mặt ABC và mặt mày DEF tuy nhiên song cùng nhau và được gọi là nhì mặt lòng (gọi tắt là đáy).

• Độ nhiều năm cạnh AD được gọi là chiều cao của hình lăng trụ.

b) Hình ABCD.EFGH là hình lăng trụ đứng tứ giác

Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết + Bài tập dượt toán lớp 7) – Chân trời tạo nên (ảnh 1)

• Hai mặt mày lòng là tứ giác ABCD và EFGH.

• Các mặt mày mặt ABFE, BCGF, CDHG, ADHE đều là những hình chữ nhật.

Chú ý: Hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương là lăng trụ đứng tứ giác.

Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết + Bài tập dượt toán lớp 7) – Chân trời tạo nên (ảnh 1)

2. Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác

Ví dụ: Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác sở hữu độ dài rộng phụ thân cạnh lòng là 2 centimet, 3 centimet, 4 centimet và độ cao 3,5 centimet. 

Hướng dẫn giải

– Trên một tấm bìa vẽ phụ thân hình chữ nhật và nhì tam giác với độ dài rộng như hình a.

– Cắt miếng bìa như hình vẽ rồi vội vàng theo đòi những đàng đường nét đứt, tao được hình lăng trụ đứng tam giác như hình b.

Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết + Bài tập dượt toán lớp 7) – Chân trời tạo nên (ảnh 1)

B. Bài tập dượt tự động luyện

B.1. Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1. Cho hình lăng trụ đứng ABC.DEF biết AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 centimet. Chu vi tam giác DEF là:

A. 10 cm;

B. 11 cm;

C. 12 cm;

D. 13 centimet.

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: C

Ta sở hữu hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF như hình vẽ bên dưới đây:

Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết + Bài tập dượt toán lớp 7) – Chân trời tạo nên (ảnh 1)

Mặt mặt mày ABED là hình chữ nhật nên AB = DE = 3 cm;

Mặt mặt mày ACFD là hình chữ nhật nên AC = DF = 4 cm;

Mặt mặt mày BCFE là hình chữ nhật nên BC = EF = 5 cm;

Chu vi tam giác DEF là:

DE + DF + EF = 3 + 4 + 5 = 12 (cm).

Vậy tao lựa chọn phương án C.

Câu 2. Cho hình mặt mày.

Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết + Bài tập dượt toán lớp 7) – Chân trời tạo nên (ảnh 1)

Hình lăng trụ đứng tam giác với độ dài rộng như hình mặt mày được tạo lập kể từ tấm bìa này trong những tấm bìa sau đây:

A. Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết + Bài tập dượt toán lớp 7) – Chân trời tạo nên (ảnh 1)

B. Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết + Bài tập dượt toán lớp 7) – Chân trời tạo nên (ảnh 1)

C. Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết + Bài tập dượt toán lớp 7) – Chân trời tạo nên (ảnh 1)

D. Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết + Bài tập dượt toán lớp 7) – Chân trời tạo nên (ảnh 1)

Hướng dẫn giải:

Xem thêm: h2s ra k2s

Đáp án đích thị là: D

Ta xét những phương án:

• Xét phương án A: Chỉ sở hữu một tam giác muốn tạo lâp lên trên bề mặt lòng là tam giác nên tấm bìa này sẽ không tạo ra lập được hình lăng trụ tam giác.

• Xét phương án B:

Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác tao thấy mặt mày lòng là tam giác có tính nhiều năm phụ thân cạnh là 3 centimet, 5 centimet và 6 centimet.

Mà tấm bìa vô phương án B tao thấy tam giác có tính nhiều năm phụ thân cạnh là 3 centimet, 5 centimet và 10 centimet.

Do cơ tấm bìa này sẽ không tạo ra lập được hình lăng trụ tam giác cần thiết tạo ra lập.

• Xét phương án C: Có 4 hình chữ nhật nên tạo ra lập được 4 mặt mày mặt vì thế tấm bìa này sẽ không tạo ra lập được hình lăng trụ tam giác.

Vậy tao lựa chọn phương án D.

Câu 3. Cho tấm bìa sau:

Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết + Bài tập dượt toán lớp 7) – Chân trời tạo nên (ảnh 1)

Khi vội vàng tấm bìa lại theo đòi đàng nét đứt, tao được hình lăng trụ đứng này trong những hình lăng trụ đứng bên dưới đây:

A. Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết + Bài tập dượt toán lớp 7) – Chân trời tạo nên (ảnh 1)

B. Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết + Bài tập dượt toán lớp 7) – Chân trời tạo nên (ảnh 1)

C. Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết + Bài tập dượt toán lớp 7) – Chân trời tạo nên (ảnh 1)

D. Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết + Bài tập dượt toán lớp 7) – Chân trời tạo nên (ảnh 1)

Hướng dẫn giải:

Đáp án đích thị là: B

+ Ta thấy mặt mày lòng được màu xanh rì biểnkhông sở hữu tấm bìa này blue color lá cây.

Do cơ tao loại phương án C và D.

+ Theo trật tự kể từ trái ngược quý phái nên thì những hình chữ nhật sở hữu sắc tố theo thứ tự là: blue color domain authority trời, ko color, color hồng, gold color.

Do cơ khi tạo ra lập lên hình lăng trụ đứng tứ giác thì tao cũng rất được những mặt mày mặt sở hữu trật tự color vì vậy.

Tức là nếu như tao đặt điều mặt mày ko color là “mặt sau”, mặt mày blue color domain authority trời là “mặt mặt mày tay trái” thì:

“Mặt trước” được xem là mặt mày color vàng;

“Mặt mặt mày tay phải” được xem là mặt mày color hồng.

Vậy tao lựa chọn phương án B.

B.2. Bài tập dượt tự động luận

Bài 1. Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác sau:

Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết + Bài tập dượt toán lớp 7) – Chân trời tạo nên (ảnh 1)

a) Chỉ đi ra nhì mặt mày lòng và những mặt mày mặt của hình lăng trụ đứng tam giác.

b) Những cạnh này có tính nhiều năm vị chừng nhiều năm của cạnh AD?

Hướng dẫn giải

a) Hai mặt mày lòng là tam giác ABC và tam giác DEF.

Các mặt mày mặt là những hình chữ nhật ABED, BCFE, ACFD.

b) Hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF sở hữu những mặt mày bên: ABED, ACFD đều là hình chữ nhật.

Suy ra: AD = BE; AD = CF.

Vậy những cạnh có tính nhiều năm vị chừng nhiều năm cạnh AD là BE và CF .

Bài 2. Tạo lập hình lăng trụ đứng tứ giác sở hữu lòng là hình vuông vắn cạnh 3 centimet và độ cao 5 centimet.

Hướng dẫn giải

– Vẽ lên trên tấm bìa tư hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm là 5 centimet, chiều rộng lớn là 3 centimet và nhì hình vuông vắn sở hữu cạnh là 3 centimet như hình vẽ,

Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết + Bài tập dượt toán lớp 7) – Chân trời tạo nên (ảnh 1)

– Cắt tấm bìa và vội vàng những cạnh BF, CG, DH, DA’, HE’ sao mang lại AE trùng với A'E' và những cạnh sót lại của hình vuông vắn bên trên trùng với những cạnh AB, BC, CD; những cạnh sót lại của hình vuông vắn bên dưới trùng với những cạnh EF, FG, GH.

Khi cơ, tao được hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD.EFGH sở hữu lòng là hình vuông vắn cạnh là 3 centimet và độ cao là 5 centimet.

Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết + Bài tập dượt toán lớp 7) – Chân trời tạo nên (ảnh 1)

Xem tăng tóm lược lý thuyết Toán lớp 7 sách Chân trời sáng sủa tạo hay, cụ thể khác:

Lý thuyết Bài tập dượt cuối chương 2

Lý thuyết Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương

Lý thuyết Bài 2: Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương

Lý thuyết Bài 4. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

Lý thuyết Ôn tập dượt chương 3

Xem thêm: cuo + al