họ nguyên hàm của hàm sốBài viết lách Cách mò mẫm nguyên vẹn hàm của hàm số với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Cách mò mẫm nguyên vẹn hàm của hàm số.

Bạn đang xem: họ nguyên hàm của hàm số

Cách mò mẫm nguyên vẹn hàm của hàm số rất rất hay

Bài giảng: Cách thực hiện bài bác tập dượt nguyên vẹn hàm và cách thức mò mẫm nguyên vẹn hàm của hàm số rất nhanh - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

I. NGUYÊN HÀM VÀ TÍNH CHẤT

1. Nguyên hàm

Định nghĩa: Cho hàm số f(x) xác lập bên trên K (K là khoảng chừng, đoạn hoặc nửa khoảng). Hàm số F(x) được gọi là nguyên vẹn hàm của hàm số f(x) bên trên K nếu như F'(x) = f(x) với từng x ∈ K.

Định lí:

    1) Nếu F(x) là 1 trong những nguyên vẹn hàm của hàm số f(x) bên trên K thì với từng hằng số C, hàm số G(x) = F(x) + C cũng là 1 trong những nguyên vẹn hàm của f(x) bên trên K.

    2) Nếu F(x) là 1 trong những nguyên vẹn hàm của hàm số f(x) bên trên K thì từng nguyên vẹn hàm của f(x) bên trên K đều phải sở hữu dạng F(x) + C, với C là 1 trong những hằng số.

Do cơ F(x)+C, C ∈ R là chúng ta toàn bộ những nguyên vẹn hàm của f(x) bên trên K. Ký hiệu ∫f(x)dx = F(x) + C.

2. Tính hóa học của nguyên vẹn hàm

        Tính hóa học 1: (∫f(x)dx)' = f(x) và ∫f'(x)dx = f(x) + C

        Tính hóa học 2: ∫kf(x)dx = k∫f(x)dx với k là hằng số không giống 0.

        Tính hóa học 3: ∫[f(x) ± g(x)]dx = ∫f(x)dx ± ∫g(x)dx

3. Sự tồn bên trên của nguyên vẹn hàm

        Định lí: Mọi hàm số f(x) liên tiếp bên trên K đều phải sở hữu nguyên vẹn hàm bên trên K.

4. Bảng nguyên vẹn hàm của một trong những hàm số sơ cấp

Nguyên hàm của hàm số sơ cấp Nguyên hàm của hàm số thích hợp (u = u(x)
Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải
Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải
Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải
Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải
Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải
Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải
Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải
Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải
Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGUYÊN HÀM

Quảng cáo

Phương pháp người sử dụng khái niệm vá tính chất

    + Biến thay đổi những hàm số bên dưới lốt nguyên vẹn hàm về dạng tổng, hiệu của những biểu thức chứa chấp x.

    + Đưa những từng biểu thức chứa chấp x về dạng cơ bạn dạng đem vô bảng nguyên vẹn hàm.

    + sát dụng những công thức nguyên vẹn hàm vô bảng nguyên vẹn hàm cơ bạn dạng.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Lời giải:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Bài 2: Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Lời giải:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Quảng cáo

Bài 3: Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Xem thêm: cuo + al

Lời giải:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

B. Bài tập dượt vận dụng

Bài 1: Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Lời giải:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Bài 2: Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Lời giải:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Bài 3: Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Lời giải:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Quảng cáo

Bài 4: Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Lời giải:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Bài 5: Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Lời giải:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Bài 6: Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Lời giải:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Bài 7: Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Lời giải:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Bài 8: Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Lời giải:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Bài 9: Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Lời giải:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Bài 10: Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Lời giải:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Xem tăng những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 đem vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Trắc nghiệm mò mẫm nguyên vẹn hàm của hàm số
 • Dạng 2: Tìm nguyên vẹn hàm vị cách thức thay đổi trở thành số
 • Trắc nghiệm mò mẫm nguyên vẹn hàm vị cách thức thay đổi trở thành số
 • Dạng 3: Tìm nguyên vẹn hàm vị cách thức từng phần
 • Trắc nghiệm mò mẫm nguyên vẹn hàm vị cách thức từng phần
 • Dạng 4: Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số hữu tỉ
 • Trắc nghiệm mò mẫm nguyên vẹn hàm của hàm số hữu tỉ
 • Dạng 5: Tìm nguyên vẹn hàm vừa lòng ĐK mang lại trước
 • Trắc nghiệm mò mẫm nguyên vẹn hàm vừa lòng ĐK mang lại trước

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp

Xem thêm: kmno4+feso4+h2so4