ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất

Ion sắt kẽm kim loại này tại đây sở hữu tính lão hóa vượt trội nhất được tip.edu.vn biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên giải bài bác luyện một cơ hội nhanh chóng và đúng chuẩn nhất. Cũng như thể hiện những nội dung lý thuyết tương quan, tất nhiên những dạng thắc mắc bài bác luyện gia tăng. Giúp độc giả áp dụng chất lượng vô giải bài bác luyện. Mời chúng ta xem thêm.

Ion sắt kẽm kim loại này tại đây sở hữu tính lão hóa mạnh nhất

Bạn đang xem: ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất

A. Fe2+.

B. Zn2+.

C. Ag+.

D. Ba2+.

Đáp án chỉ dẫn giải bài bác tập

Trong những ion sắt kẽm kim loại đề bài bác mang đến thì Ag+ sở hữu tính lão hóa vượt trội nhất.

Đáp án C

Bài luyện áp dụng tương quan

Câu 1. Trong tinh ranh thể NaCl, yếu tố Na và Cl ở dạng ion và sở hữu sô electron theo thứ tự là

A. 10 và 18

B. 12 và 16

C. 10 và 10

D. 11 và 17

Câu 2. Các hóa học vô mặt hàng này tại đây đều phải sở hữu link ion?

A. KBr, CS2, MgS

B. KBr, MgO, K2O

C. H2O, K2O, CO2

D. CH4, HBr, CO2

Câu 3. Nguyên tử của yếu tố X sở hữu thông số kỹ thuật electron 1s22s22p63s23p64s1, vẹn toàn tử của yếu tố Y sở hữu thông số kỹ thuật electron 1s22s22p5. Liên kết chất hóa học thân ái vẹn toàn tử X và vẹn toàn tử Y nằm trong loại liên kết

A. sắt kẽm kim loại.

B. nằm trong hóa trị.

C. ion.

D. mang đến – nhận.

Câu 4. Nhóm phù hợp hóa học này tại đây đều là phù hợp hóa học ion ?

A. H2S, Na2O.

B. CH4, CO2.

C. CaO, NaCl.

D. SO2, KCl.

Câu 5. Hầu không còn những phù hợp hóa học ion

A. sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy và sức nóng phỏng sôi cao.

B. dễ dàng hòa tan trong số dung môi cơ học.

C. ở hiện trạng rét chảy ko dẫn năng lượng điện.

D. tan nội địa trở nên hỗn hợp ko năng lượng điện li.

Câu 6. Nguyên tử Al sở hữu 3 electron hóa trị. Kiểu link chất hóa học này được tạo hình khi nó link với 3 vẹn toàn tử flo:

A. Liên kết sắt kẽm kim loại.

B. Liên kết nằm trong hóa trị sở hữu vô cùng.

C. Liên kết nằm trong hóa trị ko vô cùng.

D. Liên kết ion.

Xem thêm: cuoh2 ra cuo

Câu 7. Cấu hình electron của cặp vẹn toàn tử này tại đây hoàn toàn có thể tạo ra link ion:

A. 1s22s22p3 và 1s22s22p5

B.1s22s1 và 1s22s22p5

C. 1s22s1 và 1s22s22p63s23p2

D.1s22s22p1 và 1s22s22p63s23p6

Câu 8. Trong mặt hàng oxit sau: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7. Những oxit sở hữu link ion là :

A. Na2O, SiO2, P2O5.

B. MgO, Al2O3, P2O5

C. Na2O, MgO, Al2O3 .

D. SO3, Cl2O3, Na2O.

Câu 9. Liên kết nằm trong hóa trị vô phân tử HCl sở hữu quánh điểm

A. Có nhì cặp electron công cộng, là link song, ko phân vô cùng.

B. Có một cặp electron công cộng, là link đơn, ko phân vô cùng.

C. Có một cặp electron công cộng, là link tía, sở hữu phân vô cùng.

D. Có một cặp electron công cộng, là link đơn, phân vô cùng.

Câu 10. Cho những phân tử: N2; SO2; H2; HBr. Phân tử này trong số phân tử bên trên sở hữu link nằm trong hóa trị ko phân cực?

A. N2; SO2

B. H2; HBr.

C. SO2; HBr.

D. H2; N2.

Câu 11. Ion sắt kẽm kim loại này tại đây sở hữu tính lão hóa yếu đuối nhất :

A. Fe3+

B. Al3+

C. Ag+

D. Cu2+

Câu 12. Ion này tại đây sở hữu tính lão hóa yếu đuối nhất?

A. K+

B. Ag+

C. Cu2+

D. Fe2+

Câu 13. Kim loại này tại đây sở hữu tính khử mạnh nhất?

A. Ag.

B. Fe.

C. Cu.

D. Al.

…………………..

Trên phía trên Tip.edu.vn vừa vặn reviews cho tới chúng ta Ion sắt kẽm kim loại này tại đây sở hữu tính lão hóa vượt trội nhất, mong chờ rằng qua loa phía trên những chúng ta có thể học hành chất lượng rộng lớn môn Hóa học tập nhé. Mời chúng ta nằm trong xem thêm tăng kỹ năng những môn Toán 11, Tiếng Anh 11, Ngữ văn 11, đề đua học tập kì 1 lớp 11,….

Xem thêm: etyl acrylat