kiến thức cơ bản toán lớp 4

Tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 là ôn luyện lại những dạng toán cơ phiên bản và cần thiết ở lịch trình toán lớp 4. Đây là bước đệm nhằm những em học tập chất lượng tốt toán lớp 5.

Bạn đang xem: kiến thức cơ bản toán lớp 4

Bài học tập này mamnonkidzone.edu.vn tiếp tục tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 các vấn đề, nội dung kỹ năng và kiến thức trọng tâm nhằm những con cái ôn luyện và gia tăng kỹ năng và kiến thức.

1. Ôn luyện về số đương nhiên.

1.1. Số và chữ số

- Dùng 10 chữ số nhằm ghi chép số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Có 10 số có một chữ số (từ 0 cho tới 9)

 • Có 90 số đem 2 chữ số (từ 10 cho tới 99)

 • Có 900 số đem 3 chữ số (từ 100 cho tới 999)

 • Có 9000 số đem 4 chữ số (từ 1000 cho tới 9999)

- Số đương nhiên nhỏ nhất là số 0. Số đương nhiên lớn số 1 ko có

- Hai số đương nhiên liên tục rộng lớn (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số đem chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn liên tục rộng lớn tầm thường nhau 2 đơn vị chức năng.

- Các số đem chữ số tận nằm trong là 1 trong, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ liên tục rộng lớn tầm thường nhau 2 đơn vị chức năng.

1.2. Hàng và lớp

hàng và lớp

Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng hợp ý trở nên lớp đơn vị

Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn hợp ý trở nên lớp nghìn

1.2.1. Cách hiểu số đương nhiên.

Để hiểu những số đương nhiên tao hiểu kể từ trái ngược sang trọng nên, hoặc kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp.

 • Các chữ số kể từ nên sang trọng trái ngược thứu tự nằm trong sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn, ...

 • Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn hợp ý trở nên lớp đơn vị chức năng.

 • Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn hợp ý trở nên lớp ngàn.

1.3. Phép cộng

 • a + b = b + a

 • (a + b) + c = a + (b + c)

 • 0 + a = a + 0 = a

 • (a - n) + (b + n) = a + b

 • (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

 • (a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

 • Nếu một hạng được cuống quýt lên n phiên mặt khác những số hạng còn sót lại được không thay đổi thì tổng này được tăng thêm một số trong những trúng vì chưng (n - 1) phiên số hạng được cuống quýt lên

 • Nếu số hạng bị sụt giảm n phiên, mặt khác những số hạng còn sót lại được không thay đổi thì tổng cơ bị sụt giảm một số trong những trúng vì chưng (1 -) số hạng bị sụt giảm.

 • Tổng của những số chẵn là một số trong những chẵn

 • Tổng của một số trong những lẻ và một số trong những chăn là một số trong những lẻ

 • Tổng của nhì số đương nhiên liên tục là một số trong những lẻ

1.4. Phép trừ

 • a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

 • Nếu số bị trừ và số trừ nằm trong tăng hoặc hạn chế n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko đổi

 • Nếu số bị trừ được cuống quýt lên n phiên và không thay đổi số trừ thì hiệu được gia tăng một số trong những trúng vì chưng (n - 1) phiên số bị trừ

 • Nếu số bị trừ không thay đổi, số trừ được cuống quýt lên n phiên thì hiệu bị sụt giảm (n - 1) phiên số trừ

 • Nếu số bị trừ được gia tăng n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu sụt giảm n đơn vị

1.5. Phép nhân

 • a x b = b x a

 • a x (b x c) = (a x b) x c

 • a x 0 = 0 x a = 0

 • a x 1 = 1 x a = a

 • a x (b + c) = a x b + a x c

 • a x (b - c) = a x b - a x c

 • Trong một tích nếu như quá số được cuống quýt lên n phiên mặt khác mang trong mình một quá số không giống bị sụt giảm n phiên thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được cuống quýt lên n phiên mặt khác, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích được cuống quýt lên n phiên và ngược lại nhập một tích mang trong mình một quá số bị sụt giảm n phiên, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích cũng trở thành sụt giảm n phiên (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như đem tối thiểu một quá số chẵn thì tích cơ chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích được thêm thắt a phiên tích những quá số còn sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và đem tối thiểu 1 quá số đem tận nằm trong là 5 thì tích đem tận nằm trong là 5.

1.6. Phép chia

 • a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

 • 0 : a = 0

 • a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

 • a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

 • Trong quy tắc phân tách, nếu như số bị phân tách tăng hoặc sụt giảm n phiên (n > 0) mặt khác số phân tách không thay đổi thì thương cũng tăng thêm (giảm đi) n phiên.

 • Trong một quy tắc phân tách, nếu như tăng số phân tách lên n phiên (n > 0) mặt khác số bị phân tách không thay đổi thì thương sụt giảm n phiên và ngược lại. 

 • Trong một quy tắc phân tách, số phân tách và số bị phân tách nằm trong tăng hoặc hạn chế n phiên thì thương ko thay đổi.

 • Trong một quy tắc phân tách đem dư, nếu như số bị phân tách và số phân tách nằm trong được cuống quýt (giảm) n phiên (n > 0) thì số dư cũng khá được cuống quýt (giảm) n phiên.

1.7. Dãy số 

dãy số cơ hội đều

1.8. Dấu hiệu phân tách không còn cho: 2, 3, 5, 9

dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2,3,5,9

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2: Các số đem tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách không còn mang đến 2

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 5: Các số đem tận nằm trong là 0, 5 thì phân tách không còn mang đến 5

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 3: Các số đem tổng những chữ số phân tách không còn mang đến 3 thì phân tách không còn mang đến 3.

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 9: Các số đem tổng những chữ số phân tách không còn mang đến 9 thì phân tách không còn mang đến 9.

2. Ôn luyện về phân số và những quy tắc tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

Khái niệm phân số

Khái niệm phân số 1

2.2. Tính hóa học cơ phiên bản của phân số

 • Nếu nhân cả tử số và hình mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những đương nhiên không giống 0 thì được một phân số vì chưng phân số vẫn mang đến.

 • Nếu phân tách cả tử số và hình mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những đương nhiên không giống 0 thì được một phân số vì chưng phân số vẫn mang đến.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số nằm trong hình mẫu số

Trong nhì phân số đem nằm trong hình mẫu số:

 •  Phân số này đem tử số bé nhiều hơn thì phân số cơ bé nhiều hơn.
 • Phân số này đem tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Nếu tử số cân nhau thì nhì phân số cơ cân nhau.

b) So sánh những phân số nằm trong tử số

 Trong nhì phân số đem nằm trong tử số:

 •  Phân số này đem hình mẫu số bé nhiều hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Phân số này đem hình mẫu số to hơn thì phân số cơ bé nhiều hơn.
 •  Nếu hình mẫu số cân nhau thì nhì phân số cơ cân nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

 Muốn đối chiếu nhì phân số không giống hình mẫu số, tao rất có thể quy đồng hình mẫu số nhì phân số cơ rồi đối chiếu những tử số của nhì phân số mới nhất.

2.4. Các quy tắc tính phân số

a) Phép nằm trong phân số

 •  Muốn nằm trong nhì phân số đem nằm trong hình mẫu số, tao nằm trong nhì tử số cùng nhau và không thay đổi hình mẫu số.

 • Muốn nằm trong nhì phân số không giống hình mẫu số, tao quy đồng hình mẫu số nhì phân số, rồi nằm trong nhì phân số cơ.

b) Phép trừ phân số

Xem thêm: h2so4+fe

 •  Muốn trừ nhì phân số đem nằm trong hình mẫu số, tao trừ tử số của phân số loại nhất mang đến hình mẫu số của phân số loại nhì và không thay đổi hình mẫu số.

 • Muốn trừ nhì phân số không giống hình mẫu số, tao quy đồng hình mẫu số nhì phân số, rồi trừ nhì phân số cơ.

c) Phép nhân phân số

 Muốn nhân nhì phân số tao lấy tử số nhân với tử số, hình mẫu số nhân với hình mẫu số.

d) Phép phân tách phân số

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số, tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số trở nên hình mẫu số, hình mẫu số trở nên tử số.

3. Ôn luyện đại lượng 

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

 • Để đo lượng những vật nặng nề hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn ki-lô-gam, người tao sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

 • Để đo lượng những vật nặng nề hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn gam, người tao sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều cuống quýt 10 phiên đơn vị chức năng bé nhiều hơn ngay lập tức sau nó.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều tầm thường 1/10 phiên đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm đều cuống quýt 10 phiên đơn vị chức năng bé nhiều hơn ngay lập tức sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm đều tầm thường 1/10 phiên đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích S: mét vuông, km2, dm2, cm2

 • 1km2 = 1 000 000m2

 • 1m2 = 100dm2

 • 1m2 = 10 000cm2

 • 1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - thế kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon phụ vương, mon năm, mon bảy, mon 8, mon mươi, mon mươi nhì có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon mươi một có: 30 ngày.

Tháng nhì đem 28 ngày (vào năm nhuận đem 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn luyện về số tầm cộng

4.1. Bài toán thăm dò số tầm cộng

Một vài ba kỹ năng và kiến thức cần thiết nhớ

 • Muốn thăm dò số tầm nằm trong của đa số số, tao tính tổng của những số cơ, rồi lấy tổng cơ phân tách mang đến số những số hạng.

Ví dụ: Tìm tầm nằm trong của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

 • Số tầm nằm trong của sản phẩm cơ hội đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng lúc biết tầm nằm trong và số hạng không giống.

Dạng tính tầm cộngDùng sơ đồ dùng nhằm giải toán tầm cộng

5. Ôn luyện dạng thăm dò nhì số lúc biết tổng và hiệu

tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu

6. Ôn luyện thăm dò nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ của nhì số cơ.

6.1. Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ

tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ

6.2. Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ

tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ

7. Ôn luyện dạng toán bịa tính của quy tắc nhân, phân tách, nằm trong, trừ.

7.1 Phép nhân

 • Khi tiến hành quy tắc tính tao tiến hành kể từ nên qua chuyện trái

 • Ta thứu tự đem những tích riêng rẽ loại 1, 2, 3… lúc đặt tính lưu giữ phải để trực tiếp sản phẩm những chữ số

7.2 Phép chia

 • Thực hiện nay quy tắc tính theo đòi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên.

 • Có đầy đủ 3 quy tắc tính nhập quy tắc phân tách gồm: Chia tiếp sau đó nhân rồi ở đầu cuối trừ.

 • Trong quy tắc phân tách đem dư thì số dư lúc nào cũng nhỏ rộng lớn số phân tách.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhì số đương nhiên tao rất có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa trực tiếp cột cùng nhau.

 • Cộng những chữ số ở từng sản phẩm theo đòi trật tự kể từ nên sang trọng trái ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhì số đương nhiên tao rất có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa trực tiếp cột cùng nhau.

 • Trừ những chữ số ở từng sản phẩm theo đòi trật tự kể từ nên sang trọng trái ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, … 

8. Ôn luyện hình học

 • Nếu tăng chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu hạn chế chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục hạn chế lên a x 2 đơn vị

 • Nếu hạn chế chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục hạn chế lên a x 2 đơn vị

 • Nếu cuống quýt một chiều này cơ của hình chữ nhật lên từng nào phiên thì diện tích S tiếp tục tăng thêm từng ấy phiên.

 • Nếu hạn chế một chiều này cơ của hình chữ nhật lên từng nào phiên thì diện tích S tiếp tục sụt giảm số lần

 • Trong hình vuông vắn, nếu như tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm 4 x a đơn vị

 • Trong hình vuông vắn nếu như cạnh tăng thêm a phiên thì diện tích S tăng thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và diện tích S hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

hình bình hành

8.1.2.  Diện tích hình bình hành

diện tích hình bình hành

8.2. Hình thoi và diện tích S hình thoi.

8.2.1.  Hình thoi

hình thoi

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD đem AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC sẽ được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

cách tính diện tích S hình thoi

Dựa nhập hình vẽ tao có:

Diện tích hình thoi ABCD vì chưng diện tích S hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi vì chưng tích của phỏng lâu năm hai tuyến đường chéo cánh phân tách mang đến 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

(Trong đó: S là diện tích S hình thoi; m, n là phỏng lâu năm của hai tuyến đường chéo)

Trên đấy là bài tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 nhằm gom những em ôn luyện, gia tăng kỹ năng và kiến thức đáp ứng mang đến học tập toán lớp 5. Các em nhập cuộc thêm thắt khóa đào tạo toán online của mamnonkidzone.edu.vn để tìm hiểu nhiều kỹ năng và kiến thức hoặc nhé.  

Xem thêm: h2s ra k2s