kim loại mạnh nhất

Câu hỏi: Nguyên tố với tính kim loại mạnh nhất là?

A. Be

Bạn đang xem: kim loại mạnh nhất

B. P

C. Cs

D. H

Đáp án đích thị C.

Nguyên tố với tính kim loại mạnh nhất là Cs, Xêsi – nhân tố loại 55 nhập bảng tuần trả chất hóa học, là sắt kẽm kim loại kiềm mượt nhất, cũng bên cạnh đó là sắt kẽm kim loại có tính hoạt động và sinh hoạt vượt trội nhất, sắt kẽm kim loại này tiếng nổ nội địa ở nhiệt độ phỏng -116°C, và bốc cháy tức thì tức khắc bên trên nhiệt độ phỏng chống thông thường.

Giải mến nguyên nhân vì như thế sao lựa chọn C là đúng

Dựa nhập quy luật biến hóa đặc điểm hoá học tập của những nhân tố nhập một chu kì, một group A tớ có:

+ Kim loại vượt trội nhất là nhân tố Xesi (Cs) (lưu ý: Fr là nhân tố phóng xạ)

Xem thêm: ch3nh2 hno3

+ Phi kim vượt trội nhất là nhân tố flo (F).

– Các nhân tố sắt kẽm kim loại phân bổ ở chống phía phía bên trái bảng tuần trả.

– Các nhân tố phi kim phân bổ ở chống phía ở bên phải bảng tuần trả.

Xêsi – nhân tố loại 55 nhập bảng tuần trả chất hóa học, là sắt kẽm kim loại kiềm mượt nhất, cũng bên cạnh đó là sắt kẽm kim loại có tính hoạt động và sinh hoạt vượt trội nhất.

Kim loại này tiếng nổ nội địa ở nhiệt độ phỏng -116°C, và bốc cháy tức thì tức khắc bên trên nhiệt độ phỏng chống thông thường.

Xêsi được hỗ trợ với con số đặc biệt không nhiều – vì vậy, sắt kẽm kim loại này còn giá đắt hơn hết vàng

Lưu ý: Xesi chỉ mạnh nất trong những sắt kẽm kim loại được nêu bên trên. Còn Nguyên tố với tính kim loại mạnh nhất nhập bảng tuần trả là Fr

Xem thêm: feoh2 feoh3