kim loại nào phản ứng với nước ở nhiệt độ thường

Câu hỏi:

18/06/2019 31,501

Bạn đang xem: kim loại nào phản ứng với nước ở nhiệt độ thường

Đáp án D

Kim loại kiềm (Na,K, Li...) và 1 số ít sắt kẽm kim loại kiêm thổ tan được nội địa (Ca, Ba)

Ba  + 2H2O Ba(OH)2 + H2

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dd Ba(HCO3)2 lần lượt nhập những dd : CaCl2 , Ca(NO3)2, NaOH , Na2CO3 , KHSO4 , Na2SO4, Ca(OH)2 , H2SO4 , HCl. Số tình huống với đưa đến kết tủa là:

A. 4

B. 7

C. 5

D. 6

Câu 2:

Khi nói đến sắt kẽm kim loại kiềm , tuyên bố này sau đó là sai ?

A. Các sắt kẽm kim loại kiềm với white color bạc và với ánh kim

B. Trong bất ngờ , những sắt kẽm kim loại kiềm chỉ tồn bên trên ở dạng hợp ý chất

C. Từ Li cho tới Cs kĩ năng phản xạ với nước tách dần

D. Kim loại kiềm với nhiệt độ nhiệt độ chảy và nhiệt độ phỏng sôi thấp

Câu 3:

Trong bảng tuần trả những yếu tố chất hóa học, sắt kẽm kim loại kiềm nằm trong nhóm

A.  IA.

B.  IIIA.

C.  IVA.

D. IIA.

Câu 4:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

CaO +X CaCl2 +Y Ca(NO3)2 +Z CaCO3

Xem thêm: cuoh2 ra cuo

Công thức của X, Y, Z lần lượt là:

A. Cl2, AgNO3, MgCO3.

B. Cl2, HNO3, CO2.

C. HCl, HNO3, NaNO3.

D. HCl, AgNO3, (NH4)2CO3.

Câu 5:

Chất hoàn toàn có thể dùng để mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời là:

A. NaCl

B. NaHSO4

C. Ca(OH)2

D. HCl

Câu 6:

Tiến hành những thử nghiệm sau :

(1) cho tới dd NaOH nhập dd Ca(HCO3)2

(2) Cho dd HCl cho tới dư vò dd NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

(3) Sục khí H2S nhập dd FeCl2

(4) Sục khí NH3 tới dư nhập dd AlCl3

(5) Sục khí CO2 tới dư nhập dd NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

(6) Sục khí etilen nhập dd KMnO4.

Sau Khi những phản xạ kết đôn đốc , với từng nào thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa  ?

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Xem thêm: k2o + hcl

TÀI LIỆU VIP VIETJACK