kim loại nào tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

Câu hỏi:

25/11/2019 16,907

Bạn đang xem: kim loại nào tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Chọn đáp án A

+ Những sắt kẽm kim loại thông dụng thông thường bắt gặp và đem tài năng thuộc tính mạnh mẽ với nước ở ĐK thông thường này đó là.

Li, K, Ba, Ca, Na với mẹo phát âm là (Lí Ka Bài Ca Nào?)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho thông số kỹ thuật electron: 1s22s22p6. Dãy nào là tại đây bao gồm những vẹn toàn tử và ion đem thông số kỹ thuật electron như trên?

A. Li+, Br, Ne.

B. Na+, Cl, Ar.

C. Na+, F, Ne.

D. K+, Cl, Ar.

Câu 2:

Tính hóa học hoá học tập cộng đồng của sắt kẽm kim loại là

A. tính khử

B. tính dễ dàng nhận electron

C. tính dễ dẫn đến khử

D. tính dễ làm link kim loại

Câu 3:

Trong những ion tại đây, ion nào là đem tính lão hóa mạnh nhất?

A. Ag+.

B. Cu2+.

Xem thêm: feoh2 feoh3

C. Zn2+.

D. Ca2+.

Câu 4:

Kim loại dẫn năng lượng điện cực tốt là

A. Ag.

B. Au.

C. Al.

D. Cu

Câu 5:

Ở tình trạng cơ bạn dạng, thông số kỹ thuật electron của vẹn toàn tử Mg (Z = 12) là

A. 1s32s22p63s1

B. 1s22s22p63s1

C. 1s22s22p63s2

D. 1s22s32p63s2

Câu 6:

Cấu hình electron của ion R2+1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần trả những thành phần chất hóa học, thành phần R thuộc

A. chu kì 3, group VIB.

B. chu kì 4, group VIIIB.

C. chu kì 4, group VIIIA.

D. chu kì 4, group IIA.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK