lịch chiếu phim việt phú

Lịch phim rất có thể thay cho thay đổi, Quý khách hàng sung sướng lòng kiểm tra trước lúc bịa đặt vé.

Bạn đang xem: lịch chiếu phim việt phú

Thứ 3 12/09 Thứ 4 13/09 Thứ 5 14/09 Thứ 6 15/09 Thứ 7 16/09 Chủ nhật 17/09 Thứ 2 18/09

T18

110'

ÁC QUỶ MA SƠ II

09:20

2 chiều Phụ Đề

11:10

2 chiều Phụ Đề

13:00

2 chiều Phụ Đề

13:40

2 chiều Phụ Đề

14:30

2 chiều Phụ Đề

15:30

2 chiều Phụ Đề

16:35

2 chiều Phụ Đề

17:20

2 chiều Phụ Đề

18:30

2 chiều Phụ Đề

19:30

2 chiều Phụ Đề

20:30

Xem thêm: ch4 + h2o

2 chiều Phụ Đề

21:20

2 chiều Phụ Đề

T18

93'

Kẻ Ẩn Danh

09:45

2 chiều Phụ Đề

11:30

2 chiều Phụ Đề

16:25

2 chiều Phụ Đề

19:45

2 chiều Phụ Đề

21:30

2 chiều Phụ Đề

P

94'

Shin Cậu Bé Bút Chì: Đại Chiến Siêu Năng Lực Sushi Bay

14:50

2 chiều Lồng tiếng

18:05

2 chiều Lồng tiếng

Xem thêm: k2so3+h2so4