liti nitrua

Câu hỏi:

14/09/2019 132,836

Bạn đang xem: liti nitrua

B. Li3N và AlN.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

Li hóa trị I, N hóa trị III nên công thức của liti nitrua là Li3N

Al hóa trị III, N hóa trị III nên công thức của nhôm nitrua là AlN

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong công nghiệp, phần rộng lớn lượng nitơ tạo ra rời khỏi được sử dụng để

A. tổng hợp ý phân đạm.

B. làm môi trường thiên nhiên trơ vô luyện kim, năng lượng điện tử..

C. sản xuất axit nitric.

D. tổng hợp ý amoniac.

Câu 2:

Hiện tượng để ý được khi cho tới Cu vô hỗn hợp HNO3 quánh là

A. dung dịch ko thay đổi color và với khí gray clolor đỏ ửng bay rời khỏi.

B. dung dịch đem sang trọng gray clolor đỏ ửng, với khí màu xanh lá cây bay rời khỏi.

C. dung dịch đem sang trọng màu xanh lá cây và với khí ko color bay rời khỏi.

D. dung dịch đem sang trọng màu xanh lá cây và với khí gray clolor đỏ ửng bay rời khỏi.

Câu 3:

Trong phản xạ nào là tại đây, nitơ thể hiện nay tính khử?

A. N2 + 3H2 to,p,xt 2NH3

B. N2 + 6Li → 2Li3N.

Xem thêm: h2s cl2

C. N2 + O2 to 2NO.

D. N2 + 3Mg to Mg3N2

Câu 4:

Có thể phân biệt muối bột amoni với những muối bột không giống, nhờ phản xạ với hỗn hợp kiềm mạnh, đun giá. Khi cơ, kể từ ống thử đựng muối bột amoni tiếp tục thấy, đun giá. Khi cơ, kể từ ống thử đựng muối bột amoni tiếp tục thấy

A. muối giá chảy ở nhiệt độ chừng ko xác lập.

B. thoát rời khỏi hóa học khí làm nên màu nâu đỏ ửng.

C. thoát rời khỏi hóa học khí ko color, với hương thơm xốc.

D. thoát rời khỏi hóa học khí ko color, ko hương thơm.

Câu 5:

Chất rất có thể dùng làm thực hiện thô khí NH3

A. H2SO4 quánh.

B. CuSO4 khan.

C. CaO.

D. P2O5.

Câu 6:

Dãy hóa học nào là tại đây vô cơ nitơ với số lão hóa tăng dần:

A. NH3, N2, NO, N2O, AlN

B. NH4Cl, N2O5, HNO3, Ca3N2, NO

C. NH4Cl, NO, NO2, N2O3, HNO3

D. NH4Cl, N2O, N2O3, NO2, HNO3

Xem thêm: crcl3 + naoh

TÀI LIỆU VIP VIETJACK