mẫu nguyên tử bo

Mời những em nằm trong theo dõi dõi bài học kinh nghiệm ngày hôm nay với chi đề
Giải Vật Lí 12 Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo

Bạn đang xem: mẫu nguyên tử bo

Thầy cô http://mamnonkidzone.edu.vn/ reviews Giải bài xích tập dượt Vật Lí lớp 12 Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo chính xác, cụ thể nhất chung học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích tập dượt Mẫu nguyên vẹn tử Bo lớp 12.

Bài giảng Vật lí 12 Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo

Giải bài xích tập dượt Vật Lí Lớp 12 Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo

Trả câu nói. thắc mắc thân thuộc bài

Trả câu nói. câu C1 trang 166 SGK Vật Lí 12: Trình bày hình mẫu hành tinh nghịch nguyên vẹn tử của Rơ – lag – pho.

Lời giải:

Rơ-đơ- pho nhận định rằng nguyên vẹn tử bao gồm với phân tử nhân đem năng lượng điện dương với năng lượng điện +Ze, nhập bại liệt triệu tập đa số toàn cỗ lượng nguyên vẹn tử. Các độ cao thấp phân tử nhân nhỏ rộng lớn những độ cao thấp của nguyên vẹn tử thật nhiều. Chung xung quanh phân tử nhân với Z electron vận động theo dõi những hành trình tròn xoe này bại liệt. Độ rộng lớn năng lượng điện dương của phân tử nhân vì như thế tổng khuôn khổ của những năng lượng điện âm của những electron . Nguyên tử ở tình trạng dung hòa về năng lượng điện.

Trả câu nói. câu C2 trang 168 SGK Vật Lí 12: Nếu photon với tích điện rộng lớn hiệu EnEm thì nguyên vẹn tử với hít vào được không?

Lời giải:

Theo định đề về sự việc sự phản xạ và hít vào tích điện của nguyên vẹn tử thì nếu như photon với tích điện to hơn hiệu EnEm thì nguyên vẹn tử ko hít vào được photon.

Câu chất vấn và bài xích tập dượt (trang 169 SGK Vật Lí 12)

Bài 1 trang 169 SGK Vật Lí 12: Mẫu nguyên vẹn tử Bo không giống hình mẫu nguyên vẹn tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào?

Lời giải:

Trong mẫu này, Bo vẫn giữ tế bào hình hành tinh nghịch nguyên vẹn tử của Rơ – lag – pho, tuy nhiên ông cho tới rằng hệ thống nguyên vẹn tử bị chi phối bởi những quy luật đặc biệt có tính lượng tử mà ông đề đi ra dưới dạng nhị giả thuyết. Người tớ gọi chúng là nhị tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên vẹn tử: Tiên đề về các trạng thái dừng và tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên vẹn tử. Còn nhập hình mẫu nguyên vẹn tử Rơ-đơ-pho thì không tồn tại điều này.

Bài 2 trang 169 SGK Vật Lí 12: Trình bày tiên đề Bo về các trạng thái dừng.

Lời giải:

– Nguyên tử chỉ tồn bên trên nhập một vài tình trạng với tích điện xác lập, gọi là những tình trạng ngừng. Khi ở trong số tình trạng ngừng thì nguyên vẹn tử ko sự phản xạ.

– Trong những tình trạng ngừng của nguyên vẹn tử, electron chỉ vận động xung quanh phân tử nhân bên trên những hành trình với nửa đường kính trọn vẹn xác lập gọi là những hành trình ngừng.

Bài 3 trang 169 SGK Vật Lí 12: Trình bày tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên vẹn tử ?

Lời giải:

– Khi nguyên vẹn tử trả kể từ tình trạng ngừng với năng lượng (En) thanh lịch tình trạng ngừng với tích điện thấp hơn (Em) thì nó trị đi ra một photon với tích điện đích vì như thế hiệu En  – Em  :

ε = hfnm = En  – Em   

– trái lại, nếu như tích điện đang được ở nhập tình trạng với tích điện (Em) tuy nhiên hít vào được một photon với tích điện đích vì như thế hiệu  En  – Em  thì nó trả lên tình trạng ngừng với tích điện cao  (En)

Bài 4 trang 169 SGK Vật Lí 12: Chọn câu đích.

Trạng thái ngừng là

A. Trạng thái êlectron ko vận động xung quanh phân tử nhân.

B. Trạng thái phân tử nhân ko giao động.

C. Trạng thái đứng yên ổn của nguyên vẹn tử.

D. Trạng thái ổn định lăm le của khối hệ thống nguyên vẹn tử.

Lời giải:

Đáp án D

Ta với định đề về tình trạng dừng: Nguyên tử chỉ tồn bên trên ở trong số tình trạng với tích điện xác lập gọi là những tình trạng ngừng.

=> Trạng thái ngừng là tình trạng với tích điện xác lập hoặc ổn định lăm le của khối hệ thống nguyên vẹn tử.

Bài 5 trang 169 SGK Vật Lí 12: Xét phụ vương nấc tích điện EK, EL và EM của nguyên vẹn tử hiđrô (H.33.2). Một phôtôn với tích điện vì như thế EM – EK bay cho tới gặp gỡ nguyên vẹn tử này.

Giải Vật Lí 12 Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo (ảnh 1)

Nguyên tử tiếp tục hít vào phôtôn và trả tình trạng như vậy nào?

A. Không hít vào.

B. Hấp thụ tuy nhiên ko trả tình trạng.

C. Hấp thụ rồi trả dần dần kể từ K lên L rồi lên M.

D. Hấp thụ rồi trả trực tiếp kể từ K lên M.

Lời giải:

Ta có: Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên vẹn tử: Nếu nguyên vẹn tử đang được ở trạng thái dừng có năng lượng Em mà hấp thụ được photon có năng lượng đúng bằng hiệu En – Em thì nó sẽ chuyển lên trang thái dừng có năng lượng En

=> Khi phôtôn với tích điện vì như thế EM – EK bay cho tới gặp gỡ nguyên vẹn tử này thì nguyên vẹn tử tiếp tục hít vào phôtôn rồi trả trực tiếp kể từ K lên M

Bài 6 trang 169 SGK Vật Lí 12: Có một đám nguyên vẹn tử của một yếu tố tuy nhiên từng nguyên vẹn tử với phụ vương nấc năng lượng EK, EL và EM của nguyên vẹn tử hiđrô (H.33.2). Chiếu nhập đám nguyên vẹn tử này một chùm sáng sủa đơn sắc tuy nhiên từng phôtôn nhập chùm với tích điện là ε = EM – EK. Sau bại liệt nghiên cứu và phân tích quang đãng phổ vạch trị xạ của đám nguyên vẹn tử bên trên. Ta tiếp tục nhận được từng nào vạch quang đãng phổ?

A. Một vạch.                                  B. Hai vạch.

C. Ba vạch.                                    D. Bốn vạch. 

Lời giải:

Nguyên tử hít vào phô tôn với năng lượng EM – EK, nguyên vẹn tử tiếp tục trả kể từ tình trạng ngừng với năng lượng EK lên tình trạng với năng lượng  EM.

Từ tình trạng này rất có thể trả về tình trạng với năng lượng EL, EK. Khi nguyên vẹn tử trả kể từ tình trạng L, nguyên vẹn tử kế tiếp trả về tình trạng K. Như vậy, tớ tiếp tục nhận được phụ vương vạch ứng với phụ vương phôtôn với tích điện là hfML; hfMK; hfLK.

Giải Vật Lí 12 Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo (ảnh 2)

Xem thêm: h2so4+fe

Bài 7 trang 169 SGK Vật Lí 12: Ion crôm nhập hồng ngọc trị đi ra độ sáng đỏ au bước sóng 0,694 μm. Tính hiệu thân thuộc nhị nấc tích điện tuy nhiên Khi trả nhị nấc bại liệt, ion crôm trị đi ra độ sáng rằng bên trên.

Phương pháp giải:

Giải Vật Lí 12 Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo (ảnh 3)

Lời giải:

Hiệu giữa nhị mức năng lượng:

ΔE=hcλ=6,625.1034.3.1080,694.106=28,64.1020J

        =28,64.10201,6.1019eV=1,79eV.

Lý thuyết Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo

Mẫu nguyên vẹn tử Bo bao hàm quy mô hành tinh nghịch nguyên vẹn tử và nhị định đề của Bo.

I. Nội dung

1. Mẫu nguyên vẹn tử Bo

a. Tiên đề về tình trạng dừng

– Nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái với tích điện xác định En gọi là tình trạng ngừng. Khi ở tình trạng dừng năng lượng ko sự phản xạ.

– Bán kính quỹ dạo bước dừng: rn=n2r0

Trong đó:

  • r0 – nửa đường kính nguyên vẹn tử ở tình trạng cơ bản (r0=5,3.1011)  
  • n=1,2,3...

Giải Vật Lí 12 Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo (ảnh 5)

– Năng lượng electron nhập nguyên vẹn tử hiđro: En=13,6n2eV  với nN

b. Tiên đề về sự việc sự phản xạ và hấp thụ

– Khi nguyên vẹn tử trả kể từ tình trạng ngừng với năng lượng En sang tình trạng với năng lượng EmEn thì nó trị đi ra một photon với năng lượng ε=EnEm.

Giải Vật Lí 12 Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo (ảnh 6)

– trái lại, nếu như nguyên vẹn tử ở tình trạng ngừng với năng lượng Em mà hít vào được một phôtôn với tích điện hf đích vì như thế hiệu EnEm  thì nó trả thanh lịch tình trạng ngừng với năng lượng En  lớn rộng lớn.

– Sự trả kể từ tình trạng dừng Em sang tình trạng dừng En  ứng với việc nhảy của electron kể từ hành trình ngừng với cung cấp kính rm  sang hành trình ngừng với cung cấp kính rn  và ngược lại.

2. Quang phổ vạch của nguyên vẹn tử Hidrro

Giải Vật Lí 12 Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo (ảnh 7)

– Bình thông thường electron (e) chỉ vận động bên trên hành trình K (trạng thái cơ bản)

– Khi bị kích ứng, e nhảy lên hành trình với tích điện to hơn L, M, N, … Thời gian trá ở tình trạng kích ứng đặc biệt ngắn ngủn (10-8s) tiếp sau đó e trả về những hành trình phía bên trong và trị đi ra photon với tích điện đích vì như thế hiệu ε=EcaoEthap

– Mỗi photon tần số f ứng với vạch sáng sủa với bước sóng λ=cf cho 1 vạch quang đãng phổ.

– Quang phổ vạch trị xạ của Hiđro ở trong 3 mặt hàng (hình trên)

  • Dãy Laiman: e trả kể từ tình trạng kích thích  quỹ đạo K
  • Dãy Banme: e trả kể từ tình trạng kích thích  quỹ đạo L
  • Dãy Pasen: e trả kể từ tình trạng kích thích  quỹ đạo M

Trong mặt hàng Banme, nguyên vẹn tử Hiđro với 4 vạch: Hα  (đỏ), Hβ  (lam), Hγ  (chàm), Hδ  (tím)

Ở tình trạng cơ bản E1=13,6eV,En=E1n2

II – Các dạng bài xích tập dượt và cách thức giải

1. Dạng 1: xác lập véc tơ vận tốc tức thời, tần số f , vận tốc góc ω năng lượng của e ở tình trạng ngừng loại n.

Khi e vận động bên trên hành trình n, lực bú tĩnh năng lượng điện nhập vai trò là lực phía tâm:

{Fht=FCLmvn2rn=kq1q2r2=ke2rn2rn=n2r0vn=ekrnm=enkr0m  với k=9.109

Tần số: f=ω2π=vn2πrn

Năng lượng ở tình trạng ngừng gồm những: thế năng tương tác và động năng của electron:

En=Wt+Wd=ke2rn+mvn22=mvn2+mvn22=mvn22vn=2Enm

Khi e cù bên trên quỹ dạo bước ngừng thì nó đưa đến dòng sản phẩm năng lượng điện với cường độ: I=qt=|e|T

2. Dạng 2: tính bước sóng, tần số của photon hít vào hoặc sự phản xạ và số vạch quang đãng phổ trị ra

ε=hf=hcλ=EcaoEthap

Dựa nhập sơ đồ gia dụng nấc tích điện, tớ có: E3E1=E3E2+E2E1

 f31=f32+f211λ31=1λ32+1λ21

f41=f43+f32+f211λ43+1λ32+1λ21

Số vạch quang đãng phổ trị đi ra tối nhiều của một khối khí: n(n1)2  

3. Dạng 3: tính λmax,λmin trong những mặt hàng.

hcλ=EnEmλ=hcEnEm;  E=0

Giải Vật Lí 12 Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo (ảnh 8)
Sơ đồ gia dụng trí tuệ về hình mẫu nguyên vẹn tử Bo

Giải Vật Lí 12 Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo (ảnh 9)

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài xích học
Giải Vật Lí 12 Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích chung những em hoàn thiện chất lượng tốt bài xích tập dượt của tôi.

Đăng bởi: http://mamnonkidzone.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: fe +cl