may mắn tiếng anh

Ví dụ về phong thái dùng

Chúc các bạn may mắn nhập sau này.

Well done on your great exam results and all the best for the future.

Bạn đang xem: may mắn tiếng anh

Chúc các bạn may mắn bên trên con phố sự nghiệp!

Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.

Chúc mừng các bạn vẫn lấy được vị thạc sĩ và chúc các bạn đi làm việc may mắn!

Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.

Chúc hai bạn mới nhất đính ước may mắn và hạnh phúc!

Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.

Mọi người bên trên... chúc các bạn may mắn với việc làm mới nhất.

Xem thêm: hình ảnh pokemon huyền thoại

From all at…, we wish you the best of luck in your new job.

Chúng tôi chúc các bạn may mắn với việc làm mới nhất bên trên...

We wish you the best of luck in your new position of…

Chúng tôi chúc các bạn may mắn với việc làm mới nhất bên trên...

We wish you the best of luck in your new job at…

Chúc các bạn may mắn và thành công xuất sắc với...

Xem thêm: hình gái che mặt

I wish you the best of luck and every success in…

Chúc các bạn sở hữu ngày thao tác làm việc trước tiên may mắn bên trên...

Good luck on your first day at…