muối nitrat

Được tạo hình kể từ phản xạ của axit nitric (HNO3) với sắt kẽm kim loại, muối nitrat ko còn là thuật ngữ xa xăm lạ với những tình nhân mến Hóa học tập. Muối nitrat xuất hiện thông dụng không chỉ có trong những dạng bài bác tập dượt Hóa học tập mà còn ở thực dẫn cuộc sống. Trong nội dung bài viết này, Monkey sẽ cùng quý khách hàng tìm hiểu chủ đề này, lần hiểu muối nitrat là gì, lý thuyết cụ thể và thực hành thực tế một vài bài bác tập dượt cơ bạn dạng. 

Định nghĩa muối nitrat là gì?

Bạn đang xem: muối nitrat

Khái niệm: Muối nitrat là muối bột của axit nitric. Nó được cấu tạo bởi ion nitrat NO3– nằm trong các ion kim loại dương. Thông thường, muối nitrat được hình thành nhờ các phản ứng của axit nitric với kim loại. Dường như, nó cũng rất được tạo nên bởi các ion dương khác như NH4+. 

Định nghĩa muối nitrat là gì? (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Ví dụ: Thực tế, mỗi loại muối nitrat sự so sánh lại sở hữu những tính chất vật lý và tính chất hóa học có phần sự so sánh. Một số ví dụ về muối nitrat phổ biến được nói đến như: Natri Nitrat NaNO3, muối Kali Nitrat KNO3, muối amoni nitrat NH4NO3, muối Canxi Nitrat Ca(NO3)2, muối bột bạc nitrat AgNO3, đồng (II) nitrat (Cu(NO3)2)...

Công thức tổng quát: M(NO3)n.

Tính hóa học cơ vật lý của muối nitrat

Tất cả những muối nitrat đều tan vô nước đơn giản dễ dàng và là chất năng lượng điện li mạnh

Chúng phân li trọn vẹn trở nên những ion vô hỗn hợp loãng: 

M(NO3)n → Mn+ + nNO3-

Ví dụ: NaNO3 → Na+ + NO3-

Tất cả những muối nitrat đều tan nội địa đơn giản dễ dàng và là hóa học năng lượng điện li mạnh. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tính hóa chất của muối nitrat

Vậy đâu là những đặc thù chất hóa học đặc thù của muối nitrat tuy nhiên bạn phải nhớ?

Tìm hiểu đặc thù cơ vật lý của muối nitrat. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Muối nitrat đem những đặc thù chất hóa học công cộng của muối

Trước không còn, muối nitrat đem những đặc thù chất hóa học công cộng của muối bột. Bao gồm: 

 • Tác dụng với axit

Muối nitrat thuộc tính với axit tạo nên muối bột mới nhất + axit mới nhất. 

            Ví dụ: Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HNO3

 • Tác dụng với bazơ

Muối nitrat thuộc tính với hỗn hợp bazơ, tạo nên muối bột mới nhất + bazơ mới nhất.       

Ví dụ: Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaNO3

 • Tác dụng với muối

Muối nitrat thuộc tính với hỗn hợp muối bột tạo nên trở nên 2 muối bột mới nhất.                

Ví dụ: Mg(NO3)2 + Na2CO3 → MgCO3 + 2NaNO3

 • Tác dụng với kim loại

Muối nitrat thuộc tính với sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử mạnh rộng lớn sắt kẽm kim loại vô muối bột, tạo nên thành phầm là muối bột mới nhất + sắt kẽm kim loại mới nhất.

Ví dụ: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Sự sức nóng phân của muối nitrat

Muối nitrat dễ dẫn đến nhiệt phân hủy và giải tỏa oxi. Đây là nguyên nhân muối nitrat sở hữu tính lão hóa mạnh ở sức nóng chừng cao. 

 • Muối nitrat của những kim loại sinh hoạt mạnh (đứng trước Mg) như kali, natri… tiếp tục phân diệt tạo nên muối bột nitrit + O2. 

            Ví dụ: 2KNO3 → 2KNO2 + O2(↑) (nhiệt độ)

 • Muối nitrat của kim loại khoảng (từ Mg cho tới Cu) như kẽm, Fe, chì, magie, đồng... bị phân diệt tạo nên trở nên oxit của sắt kẽm kim loại ứng + NO2 và O2. 

            Ví dụ: 2Cu(NO3)2 --> 2CuO + 4NO2(↑) + O2(↑)

 • Muối nitrat của kim loại đứng sau Cu sẽ bị phân diệt tạo nên trở nên sắt kẽm kim loại + NO2 + O2

Ví dụ: 2AgNO3 → 2Ag(↓) + 2NO2(↓) + O2(↑) (nhiệt độ)

Chú ý: Trong một vài tình huống, muối bột sức nóng phân không áp theo quy luật bên trên nổi bật là Fe(NO3)3, NH4NO3… 

Nhận biết muối nitrat như vậy nào?

Trong môi trường xung quanh trung tính, ion NO3- ko thể hiện tại tính lão hóa. Nhưng ngược lại, vô môi trường xung quanh axit, ion NO3- thể hiện tại tính lão hóa tương tự HNO3.

Như vậy, nhằm phân biệt muối nitrat vô hỗn hợp, người tớ thêm 1 ít vụn đồng và hỗn hợp H2SO4 loãng vô láo phù hợp rồi đun rét nhẹ nhõm. Phản ứng tạo nên dung dịch màu sắc xanh, khí NO ko màu sắc bay đi ra bị lão hóa trở nên khí NO gray clolor đỏ.

Phương trình: 

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ (dd màu sắc xanh) + 2NO(↑) + 4H20 (ĐK: sức nóng độ)

2NO + O2(không khí) →  2NO2 (màu nâu đỏ)

Điều chế muối nitrat như vậy nào?

Muối nitrat được pha chế bằng phương pháp mang lại HNO3 phản xạ với sắt kẽm kim loại, oxit sắt kẽm kim loại, bazơ, muối bột bằng phản ứng trao thay đổi ion (muối vô tê liệt sắt kẽm kim loại không thay đổi hóa trị) hoặc phản xạ lão hóa khử (tạo muối bột sắt kẽm kim loại sở hữu hóa trị cao).

Điều chế muối nitrat như vậy nào? (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Ứng dụng cần thiết của muối nitrat

Ứng dụng muối nitrat là gì? Muối nitrat đem nhiều phần mềm cần thiết vô cuộc sống thực dẫn. Và, mỗi loại muối sự so sánh lại đem những tính chất và ứng dụng riêng biệt. 

Muối nitrat được phần mềm tối đa vô phân bón chất hóa học. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

 • Muối natri nitrat (NaNO3): Được phần mềm tối đa vô phân bón chất hóa học (phân đạm) vô nông nghiệp, cùng theo với NH4NO3, KNO3 và Ca(NO3)2. Ngoài ra, nó còn được dùng vô chế tạo thuốc súng, dùng để sản xuất axit nitric - một trong mỗi loại hóa hóa học cần thiết nhất. Dường như, nó còn được sử dụng công cộng với muối kali nitrat để làm chất bảo quản, phần mềm vô công nghệ xử lý nước thải... 

 • Muối Kali nitrat (KNO3): Ứng dụng nổi trội của  Kali nitrat là chế tạo thuốc nổ thâm với 75% KNO3, 10% S và 15% C. Muối kali nitrat còn được làm phân bón mang lại cây trồng, bảo quản thực phẩm, điều chế oxy và axit nitric, sử dụng thực hiện phụ gia vô thực phẩm, kem đánh răng… 

 • Muối amoni nitrat (NH4NO3): Được phần mềm vô phát triển chất nổ, phân bón, xử lý các quặng titanium, sản xuất N2O, điều chế amoniac khan,… 

 • Muối Canxi Nitrat Ca(NO3)2: Nguyên liệu nhằm sản xuất phân bón và sử dụng làm chất phụ gia bê tông vô kiến tạo. Sản xuất cao su đặc, ứng dụng vô xử lý nước thải, làm lạnh phòng, tích trữ năng lượng mặt trời… cũng chính là những phần mềm nổi trội của Canxi Nitrat.

Xem thêm: 

 • Khí nitơ (N2): Chi tiết lý thuyết và bài bác tập dượt áp dụng
 • Phản ứng trao thay đổi ion: Điều khiếu nại xẩy ra phản xạ và ghi chép phương trình ion rút gọn

4 dạng muối nitrat phổ biến đổi bạn nên biết

Muối nitrat xuất hiện thông dụng không chỉ có trong những dạng bài bác tập dượt Hóa học tập trung học phổ thông mà còn xuất hiện vô thực dẫn cuộc sống. Dưới đấy là 4 dạng muối nitrat thông dụng nhất tuy nhiên chúng ta nên biết. 

Những dạng muối nitrat thông dụng nhất tuy nhiên chúng ta nên biết. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Muối natri nitrat (NaNO3)

Muối natri nitrat là một vô những loại muối nitrat xuất hiện tại thông dụng hàng đầu. 

Công thức hóa học: NaNO3. 

Tính hóa học vật lý

 • Dạng tồn tại: Tinh thể hoặc dạng bột White. Không có màu và vị khá ngọt. 

 • Tan tốt vô nước và amoniac dạng lỏng, ít tan vô các dung dịch cồn, dễ bị phân hủy. 

 • Khối lượng riêng: 2.257 g/cm3.

 • Nhiệt độ nóng chảy: 308 độ C. 

 • Nhiệt đội sôi: 380 độ C. 

Tính chất hóa học:

 • Dễ bị phân diệt ở sức nóng chừng cao. Sản phẩm tạo nên là natri nitrit và oxy. 

 • Tác dụng với một số axit. Sản phẩm tạo nên là muối mới + axit mới (trong phản ứng trao đổi), khí và nước (trong phản ứng oxi hóa khử). 

Muối kali nitrat (KNO3)

Bên cạnh tê liệt, một vô những muối nitrat khác cũng vô nằm trong phổ biến chính là Kali nitrat với những đặc thù cơ vật lý và chất hóa học riêng lẻ.

Công thức hóa học: KNO3

Tính chất vật lý:

 • Dạng tồn tại: Dạng rắn, màu trắng và ko mùi. 

 • KNO3 tan nhiều vô nước, it tan vô các dung dịch chứa cồn như ethanol. Khả năng hòa tan tăng tỷ lệ thuận với nhiệt độ nước. 

 • Nhiệt độ nóng chảy: 334 độ C 

 • Nhiệt độ sôi là 400 độ C. 

Tính chất hóa học:

 • KNO3 bị phân hủy tạo đi ra oxy. 

 • Tham gia vô các phản ứng oxi hóa khử

 Ví dụ:  S + 2KNO3 + 3C → K2S + N2 + 3CO2

 • Trong môi trường xung quanh axit, KNO3 tác dụng với muối khác

Ví dụ: 6FeSO4 + 2KNO3 (đặc) + 4H2SO4 → K2SO4 + 3Fe2(SO4)3 + 2NO + 4H2O

Amoni nitrat (NH4NO3)

Muối Amoni nitrat là thành phầm kết hợp của NH3 và axit nitric HNO3. Nó khái quát các tính chất vật lý và chất hóa học nổi trội sau:

Công thức hóa học: NH4NO3

Tính hóa học vật lý:

 • Amoni nitrat NH4NO3 thường thì tồn tại ở dưới dạng tinh ranh thể vô suốt ko màu. Tuy nhiên, nó cũng có thể tồn tại bên dưới dạng chất bột trắng vô ĐK nhiệt độ phòng và áp suất chi tiêu chuẩn. 

 • Xem thêm: etilen ra polietilen

  Tan trọn vẹn nội địa và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao. 

Tính chất hóa học:

 • Phản ứng nhiệt phân là đặc thù chất hóa học đặc thù của amoni nitrat. Nó tạo nên các sản phẩm sự so sánh tùy từng sức nóng chừng. 

Ví dụ: 

           NH4NO3 → NH3 + HNO3 (ở nhiệt độ 110 độ C)

           NH4NO3 → N2O + 2H2O (ở nhiệt độ 185 – 200 độ C)

           2NH4NO3 → 2N2 + O2 + 4H2O (ở nhiệt độ 230 độ C)

           4NH4NO3 → 3N2 + 2NO2 + 8H2O (ở nhiệt độ 400 độ C)

Muối can xi nitrat Ca(NO3)2

Tiếp bám theo tất cả chúng ta nằm trong lần hiểu về muối bột can xi nitrat - một trong mỗi loại muối nitrat nổi bật. 

Công thức hóa học: Ca(NO3)2

Tính chất vật lý:

 • Muối can xi nitrat là 1 ợp chất vô sinh ko màu, hút ẩm từ ko khí. 

 • Nhiệt độ nóng chảy: 561 độ C (ở dạng khan) và 42.7 chừng C ở dạng ngậm 4 nước. 

 • Nhiệt chừng sôi: Tự phân hủy (ở dạng khan) và 132 chừng C ở dạng ngậm 4 nước. 

 • Ca(NO3)2 hòa tan vô amoniac tuy nhiên ko hòa tan vô axit nitric; hòa tan vô ethanol đảm bảo chất lượng rộng lớn metanol. 

Tính chất hóa học:

 • Phản ứng phân hủy, tạo nên thành phầm là can xi nitrit và oxy. 

 • Tính oxi hóa mạnh Khi tác dụng với phi kim như S, Phường,… 

Bài tập dượt về muối nitrat SGK Hóa học tập 11 kèm cặp câu nói. giải chi tiết

Như vậy, tất cả chúng ta vẫn lần hiểu toàn cỗ lý thuyết cơ bạn dạng xung xung quanh muối nitrat. Hãy áp dụng kỹ năng vẫn học tập nhằm thực hành thực tế một vài bài bác tập dượt cơ bạn dạng về muối nitrat vô SGK 11 tại đây.

Bài tập dượt về muối nitrat SGK Hóa học tập 11 kèm cặp câu nói. giải cụ thể. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Giải bài bác 4 trang 45 Hóa 11 SGK

a. Trong những phương trình hoá học tập của phản xạ sức nóng phân Fe (III) nitrat, tổng những thông số bởi bao nhiêu?

A. 5

B. 7

C. 9

D. 21

b. Trong phương trình hoá học tập của phản xạ sức nóng phân thuỷ ngân (II) nitrat, tổng những thông số bởi bao nhiêu?

A. 5

B. 7

C. 9

D. 21

Lời giải:

a. Đáp án D

Phương trình của phản xạ sức nóng phân

4Fe(NO3)3 → 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2 (nhiệt độ)

b. Đáp án A

Phương trình của phản xạ sức nóng phân

Hg(NO3)2 → Hg + 2NO2 ↑ + O2 ↑

Lưu ý: Phản ứng sức nóng phân muối nitrat

 • Muối nitrat của sắt kẽm kim loại sinh hoạt mạnh (K, Na…) bị phân diệt tạo nên muối bột nitrit và O2.

 • Muối nitrat của sắt kẽm kim loại Mg, Zn, Fe, Cu, Pb…. bị phân diệt tạo nên oxit sắt kẽm kim loại ứng, NO2 và O2-.

 • Muối nitrat của Ag, Au, Hg… bị phân diệt tạo nên trở nên sắt kẽm kim loại ứng, NO2 và O2.

Giải bài bác 5 Hóa 11 SGK trang 45

Viết phương trình chất hóa học của phản xạ tiến hành mặt hàng trả hóa sau:

NO2 (1) → HNO3 (2) → CU(NO3)2 

(3) → Cu(OH)2 (4) → Cu(NO3)2 

(5) → CuO (6) → Cu (7) → CuCl2 

Lời giải:

(1) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(2) 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Hoặc CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

(4) Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

(5) 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2↑ + O2↑

(6) CuO + H2 → Cu + H2O (nhiệt độ)

(7) Cu + Cl2 → CuCl2 (nhiệt độ)

Giải bài bác 6 Hóa lớp 11 SGK trang 45

Khi hoà tan 30,0g láo phù hợp đồng và đồng (II) oxit trong một,5 lít hỗn hợp axit nitric 1,00M (loãng) thấy bay đi ra 6,72 lít nitơ monooxit (đktc). Xác quyết định dung lượng Phần Trăm của đồng (II) oxit vô láo phù hợp, độ đậm đặc mol của đồng (II) nitrat và axit nitric vô hỗn hợp sau phản xạ, hiểu được thể tích những hỗn hợp bất biến.

Lời giải:

n(HNO3) = 1.5. 1.00 = 1.50 (mol)

n(NO) = 6.72/ 22.4 = 0,3(mol)

PTHH: 

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo phương trình (1), n(Cu) = 3/2 x n(NO) = 3/2 x 0.3 = 0.45 mol

Gọi n(CuO) = nó mol

Ta có: m(hỗn hợp) = m(Cu) + m(CuO) = 0.45 x 64 + 80y = 30,00

⇒ nó = 0,015 ⇒ n(CuO) = 0.015 mol ⇒ m(CuO) = 0.015. 80 = 1.2g

(Hoặc m(CuO) = 30 - 0.45 x 64 = 1.2g)

%CuO = 1.2/30 x 100% = 4%

Theo pt (1), n Cu(NO3)2 = nCu = 0.45 mol

Theo pt (2), n Cu(NO3)2 = n(CuO) = 0.015 mol

⇒ Tổng nCu(NO3)2 = 0.45 + 0.015 = 0.465 mol

CM(Cu(NO3)2 = 0.465/ 1.5 = 0.31 (M)

Theo pt(1) n(HNO3) = 4 x n(NO) = 4 x 0.3 = 1.2 mol

Theo pt(2) n(HNO3) = 2 x n(CuO) = 2 x 0.015 = 0.03 mol

n(HNO3) dư = 1.5 - 1.2 - 0.03 = 0.27 mol

CM HNO3 = 0.27/ 1.5 = 0.18 (M)

Hy vọng qua quýt những kỹ năng bên trên, độc giả vẫn nắm rõ muối nitrat là gì, phần mềm muối nitrat và thuần thục những dạng bài bác tập dượt muối nitrat kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên. Đừng quên truy vấn Monkey mỗi ngày nhằm ko bỏ qua những bài học kinh nghiệm thú vị không giống về môn Toán, Lý và Hóa học tập nhé! Chúc các bạn sở hữu một quy trình tiếp thu kiến thức hiệu suất cao.

Xem thêm: ch2=ch ch=ch2