năng lượng được chuyển cho bậc dinh dưỡng sau từ bậc dinh dưỡng trước nó khoảng bao nhiêu phần trăm

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo chiều ngang quần thể sinh học tập biển lớn được phân thành

A. vùng bên trên triều và vùng triều

B. vùng thềm châu lục và vùng khơi

C. vùng nước mặt mày và vùng nước giữa

D. vùng ven bờ và vùng khơi.

Câu 2:

Đặc điểm phù hợp thực hiện hạn chế rơi rụng sức nóng của khung người voi sinh sống ở vùng ôn đới đối với voi sinh sống ở vùng nhiệt đới gió mùa là

A. có song tai lâu năm và lớn

B. cơ thể sở hữu lớp hé dày bao bọc

C. kích thước khung người nhỏ

D. ra mồ hôi

Câu 3:

Trong quy trình sinh địa hóa sở hữu hiện tượng kỳ lạ nào là sau đây?

A. Trao thay đổi những hóa học liên tiếp thân thiện môi trường xung quanh và sinh vật

B. Trao thay đổi những hóa học trong thời điểm tạm thời thân thiện môi trường xung quanh và sinh vật

C. Trao thay đổi những hóa học liên tiếp thân thiện loại vật và sinh vật

Xem thêm: c2h2+ag2o

D. Trao thay đổi những hóa học theo gót từng giai đoạn thân thiện môi trường xung quanh và sinh vật

Câu 4:

Tập ăn ý những tín hiệu nhằm phân biệt những quần xã được gọi là

A. Đặc điểm của quần xã

B. đặc trưng của quần xã

C. cấu trúc của quần xã

D. thành phần của quần xã

Câu 5:

Dạng người biết sản xuất dụng cụ làm việc trước tiên là

A. Homo erectus

B. Homo habilis

C. Nêanđectan

D. Crômanhôn

Câu 6:

Những dạng nitơ được hầu như thực vật hít vào nhiều và dễ dàng nhất là

A. muối amôn và nitrát

B. nitrat và muối hạt nitrit

C. muối amôn và muối hạt nitrit

D. nitơ cơ học và nitơ vô cơ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK