nguyên hàm của a mũ x

Bảng vẹn toàn hàm của những hàm số thông thường bắt gặp, nguyen ham cac ham ví teo ban nang cao, không thiếu thốn, bảng vẹn toàn hàm há rộng

Bạn đang xem: nguyên hàm của a mũ x

(www.MATHVN.com) - Bảng Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp, bao gồm đầy đủ những hàm số cơ bạn dạng. Bảng này được biên soạn bởi vì thầy Trương Hoài Trung (đã gửi đăng bên trên web).

Bảng những vẹn toàn hàm cơ bản

bang nguyen ham cac ham ví thuong gap, teo ban
Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp

Bảng vẹn toàn hàm không ngừng mở rộng (a ≠ 0)

bang nguyen ham mo rong
Bảng vẹn toàn hàm há rộng

bảng vẹn toàn hàm há rộng

Thực đi ra, tớ vẫn vận dụng đặc điểm sau đây: Nếu F(x) là 1 trong những vẹn toàn hàm của f(x) thì:

Xem thêm: ch2=ch ch=ch2

tinh chat cua nguyen ham

Bảng vẹn toàn hàm nâng lên (a ≠ 0)

bảng vẹn toàn hàm nâng lên há rộng
Bảng vẹn toàn hàm nâng cao

Xem thêm: Bảng Đạo hàm những hàm số cơ bản / Bảng Công thức Lượng giác giàn giụa đủ / BÀI TẬP Nguyên hàm, Tích phân ôn ganh đua Đại học

Xem thêm: ancol etylic ra etilen