nhôm và hợp chất của nhôm

A. NHÔM

Bạn đang xem: nhôm và hợp chất của nhôm

I. VÍ TRÍ VÀ CẤU TẠO

- Al: 1s22s22p63s23p1

=> Số hiệu vẹn toàn tử 13, nằm trong group IIIA, chu kì 3.

- Trong ăn ý hóa học, Al sở hữu số OXH bền là +3

- Nhôm sở hữu kết cấu mạng tinh ma thể lập phương tâm diện

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Nhôm là sắt kẽm kim loại nhẹ nhàng, white color bạc.

- Nhôm vô cùng mềm, dẫn năng lượng điện, dẫn nhiệt độ rất hay.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với phi kim

Với oxi: Tại tthường tạo ra lớp màng oxit đảm bảo. Nếu nhen bột nhôm thì tiếp tục phản xạ mạnh.

4Al  +  3O2   \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\)  2Al2O3

- Với phi kim khác:

        + Với Cl2, Br2 phản ứng ngay lập tức ở to thường tạo ra trở thành AlCl3, AlBr3 phản ứng bốc cháy.

Ví dụ:

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 sở hữu đáp án

        + Khi đun rét, phản xạ được với I2, S. Khi đun rét mạnh, phản xạ được với N2, C.

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 sở hữu đáp án

2. Tác dụng với axit

- Al + hỗn hợp axit (HCl, H2SO4) → muối bột + H2

2Al   +  6H+      →     2Al3+     +    3H2­

- Al + hỗn hợp axit (có tính OXH mạnh) → muối bột + thành phầm khử + H2O

4Al  +  4HNO3 loãng  \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\)  Al(NO3)3  +  NO  + 2H2O

2Al  +  6H2SO4 đặc  \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\)  Al2(SO4)3  +  3SO2  +   6H2O

- Al ko thuộc tính với H2SO4, HNO3 quánh nguội.

3. Tác dụng với oxit kim loại

Ở nhiệt độ phỏng cao, Al khử được rất nhiều oxit sắt kẽm kim loại như Fe2O3, Cr2O3,... trở thành sắt kẽm kim loại tự tại.

            2Al   +   Fe2O3    \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\)    Al2O3   +  2Fe

4. Tác dụng với hỗn hợp kiềm      

2Al  +  2NaOH  +  6H2O  →  2Na\(\left[ Al{{(OH)}_{4}} \right]\)(dd)   +  3H2­

IV. ỨNG DỤNG VÀ SẢN XUẤT

1. Ứng dụng

- Người tao sử dụng nhôm nhằm sản xuất vỏ máy cất cánh, thương hiệu lửa, tàu thiên hà bởi đặc điểm nhẹ nhàng, bền với không gian và nước

Xem thêm: so2 + cl2

- Làm chão dẫn năng lượng điện cao thế, thiết bị thiết kế bên trong, thực hiện vật trao thay đổi nhiệt

- Chế tạo ra láo lếu ăn ý tecmit (Al và Fe2O3) được dùng để làm hàn gắn đàng ray.

2. Sản xuất

Điện phân rét chảy Al2O3

2Al2O3   \(\xrightarrow{\text{đpnc}}\)  4Al  +  3O2­

B. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM

I. NHÔM OXIT

Tính hóa học vật lí : là hóa học rắn white color, ko tan nội địa rét chảy ở 2050 phỏng C

Tính hóa học hóa học : Al2O3 là oxit lưỡng tính, thuộc tính được với dung dịch axitdung dịch kiềm:

Al2O3  +  6HCl   →   2AlCl3  +  3H2O

Al2O3   +  2NaOH   + 3H2O  → 2Na\(\left( Al{{(OH)}_{4}} \right)\)

Ứng dụng :

- Tinh thể Al2O3 (corinđon) được sử dụng thực hiện thiết bị trang sức đẹp, sản xuất những cụ thể trong những ngành kinh nghiệm đúng chuẩn, như chân kính đồng hồ thời trang, tranh bị vạc tia lade,...

- Bột Al2O3 có tính cứng cao được sử dụng thực hiện vật tư giũa.

- Boxit Al2O3.2H2O là vật liệu phát hành nhôm sắt kẽm kim loại.

II. NHÔM HIDROXIT

Tính hóa học vật lí: Là hóa học kết tủa keo dán, white color, ko tan nội địa, dễ dẫn đến nhiệt độ phân hủy

Tính hóa học hóa học :

- Dễ bị nhiệt độ phân trở thành nhôm oxit :

2Al(OH)3    \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\)   Al2O3  +  3H2O

- Là ăn ý hóa học lưỡng tính, tan vô axit và bazo

Al(OH)3  +  3HCl  →   AlCl3   +  3H2O

Al(OH)3  +  NaOH   →    Na\(\left[ Al{{(OH)}_{4}} \right]\)

Điều chế: Cho muối bột nhôm phản xạ với hỗn hợp NH3 hoặc muối bột Na2CO3 :

2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3↓ + 6NaCl + 3CO2

III. NHÔM SUNFAT

- Al2(SO4)3: là hóa học bột white color, bị phân diệt nhiệt độ bên trên 770oC

- Phèn chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hoặc : KAl(SO4)2.12H2O tồn bên trên ở dạng tinh ma thể sở hữu vị khá chua và chát.

Sơ thiết bị tư duy: Nhôm và ăn ý hóa học của nhôm

Loigiaihay.com

Xem thêm: ba + h2so4