phép chia 3 chữ số lớp 4

Để học tập chất lượng toán lớp 4 phân tách cho tới số với phụ vương chữ số, học viên cần thiết bắt được quy tắc và thao tác đo lường và tính toán của phép tắc phân tách.

Bạn đang xem: phép chia 3 chữ số lớp 4

Sau trên đây mamnonkidzone.edu.vn tiếp tục chỉ dẫn học viên cụ thể học tập bài xích toán lớp 4 phân tách cho tới số với phụ vương chữ số này, cùng theo với một số trong những bài xích tâp áp dụng và tự động luyện. Phụ huynh và con cái nằm trong tìm hiểu thêm nhé!

1. Hướng dẫn phép tắc phân tách cho tới số với 3 chữ số 

1.1. Phép phân tách không còn cho tới số với 3 chữ số 

Ví dụ: 3570 : 210 = ?

Đặt tính và tính tớ có:

ví dụ phép tắc phân tách không còn phân tách cho tới số với phụ vương chữ số

Thực hiện tại phép tắc phân tách theo gót trật tự kể từ trái khoáy qua quýt cần tớ có:

 • 357 phân tách 210 được một, ghi chép 1

1 nhân 0 vì chưng 0, 7 trừ 0 được 7, ghi chép 7

1 nhân 1 vì chưng 1, 5 trừ 1 được 4, ghi chép 4

1 nhân 2 vì chưng 2, 3 trừ 2 được một, ghi chép 1

 • Hạ 0 với 1470 phân tách 210 được 7, ghi chép 7

7 nhân 0 vì chưng 0, 0 trừ 0 vì chưng 0

7 nhân 1 vì chưng 7, 7 trừ 7 vì chưng 0

7 nhân 2 vì chưng 14, 14 trừ 14 vì chưng 0

Vậy 3570 : 210 = 17 là phép tắc phân tách hết

1.2. Phép phân tách cho tới số với 3 chữ số với dư

Ví dụ: 67629 : 316

Ví dụ phép tắc phân tách với dư phân tách cho tới số với phụ vương chữ số

Thực hiện tại phép tắc phân tách theo gót trật tự kể từ trái khoáy sáng sủa cần tớ có:

 • 676 phân tách 316 vì chưng 2, ghi chép 2

2 nhân 6 vì chưng 12, 16 trừ 12 vì chưng 4, ghi chép ghi nhớ 1

2 nhân 1 vì chưng 2 ghi nhớ 1 vì chưng 3, 7 trừ 3 vì chưng 4, ghi chép 4

2 nhân 3 vì chưng 6, 6 trừ 6 vì chưng 0

 • Hạ 2 được 442, 422 phân tách 316 được một, ghi chép 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 vì chưng 6, ghi chép 6 ghi nhớ 1

1 nhân 1 vì chưng 1 ghi nhớ 1 được 2, 4 trừ 2 vì chưng 2 ghi chép 2

1 nhân 3 vì chưng 3, 4 trừ 3 được một ghi chép 1

 • Hạ 9 được 1269, 1269 phân tách 316 được 4, ghi chép 4

4 nhân 6 vì chưng 24, 9 trừ 4 vì chưng 5, ghi chép 5 ghi nhớ 2

4 nhân 1 vì chưng 4 tăng 2 được 6, 6 trừ 6 vì chưng 0

4 nhân 3 vì chưng 12, 12 trừ 12 vì chưng 0

Vậy 67629 phân tách 316 vì chưng 214 dư 5, đấy là phép tắc phân tách với số dư

2. Nhận xét toán lớp 4 phân tách cho tới số với phụ vương chữ số

Những Note Khi triển khai phép tắc phân tách số với phụ vương chữ số

 • Phép phân tách không còn là phép tắc phân tách với số dư vì chưng 0

 • Phép phân tách với dư là phép tắc phân tách với số dư không giống 0

 • Phép phân tách với dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Bài tập dượt vận dụng 

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 945 : 315

b) 21359 : 610

c) 27129 : 565

d) 2645 : 115

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1998 x trăng tròn + 4788 :  252

b) 2019 - 12780 : 852

c) 999 : 333+ 17284

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó x 153 = 39168

b) nó x 486 = 9234

c) nó x 715 = 27173

d) nó x 999 = 90915

Bài 4: Có 2 siêu thị phân phối gạo, thường ngày nhập về 6375 kilogam gạo. Trung bình thường ngày siêu thị loại nhất bán tốt 425kg, siêu thị loại nhì bán tốt 490kg. Hỏi những cửa ngõ tổn thất từng nào ngày nhằm bán tốt không còn số gạo cơ và với siêu thị nào là còn dư không?

3.2. Bài giải

Bài 1

Thực hiện tại phép tắc tính theo gót trật tự kể từ trái khoáy qua quýt cần tớ có:

Đặt tính và tính phép tắc phân tách cho tới số với phụ vương chữ số 1

 • 945 phân tách 315 vì chưng 3, ghi chép 3   

  3 nhân 5 vì chưng 15, 5 trừ 5 vì chưng 0, ghi nhớ 1

3 nhân 1 vì chưng 3 thêm một vì chưng 4, 4 trừ 4 vì chưng 0

3 nhân 3 vì chưng 9, 9 trừ 9 vì chưng 0

Vậy 945 : 315 = 3 là phép tắc phân tách hết

Đặt tính và tính phép tắc phân tách cho tới số với phụ vương chữ số 2

 • 2135 phân tách 610 vì chưng 3, ghi chép 3

3 nhân 0 vì chưng 0, 5 trừ 0 vì chưng 5, ghi chép 5

3 nhân 1 vì chưng 3, 3 trừ 3 vì chưng 0, ghi chép 0

3 nhân 6 vì chưng 18, 21 trừ 18 vì chưng 3, ghi chép 3

 • Hạ 9 được 3059, 3059 phân tách 610 vì chưng 5, ghi chép 5

5 nhân 0 vì chưng 0, 9 trừ 0 vì chưng 9, ghi chép 9

5 nhân 1 vì chưng 5, 5 trừ 5 vì chưng 0

5 nhân 6 vì chưng 30, 30 trừ 30 vì chưng 0

Vậy 21359 : 610 = 35 (dư 9) là phép tắc phân tách với số dư

Xem thêm: k2o + hcl

Đặt tính và tính phép tắc phân tách cho tới số với phụ vương chữ số 3

 • 2712 phân tách 565 vì chưng 4, ghi chép 4

4 nhân 5 vì chưng trăng tròn, 2 trừ 0 vì chưng 2, ghi chép 2 ghi nhớ 2

4 nhân 6 vì chưng 24, 24 tăng 2 vì chưng 26, 11 trừ 6 vì chưng 5, ghi chép 5 ghi nhớ 3

4 nhân 5 vì chưng trăng tròn, trăng tròn tăng 3 vì chưng 23, 27 trừ 23 vì chưng 4, ghi chép 4

 • Hạ 9 được 4529, 4529 phân tách 565 vì chưng 8

8 nhân 5 vì chưng 40, 9 trừ 0 vì chưng 9, ghi chép 9 ghi nhớ 4

8 nhân 6 vì chưng 48 tăng 4 vì chưng 52, 2 trừ 2 vì chưng 0, ghi nhớ 5

8 nhân 5 vì chưng 40 tăng 5 vì chưng 45, 45 trừ 45 vì chưng 0

Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là phép tắc phân tách với số dư

Đặt tính và tính phép tắc phân tách cho tới số với phụ vương chữ số 4

 • 264 phân tách 115 vì chưng 2, ghi chép 2

2 nhân 5 vì chưng 10, 4 trừ 0 vì chưng 4, ghi chép 4 ghi nhớ 1

2 nhân 1 vì chưng 2 thêm một vì chưng 3, 6 trừ 3 vì chưng 3, ghi chép 3

2 nhân 1 vì chưng 2, 2 trừ 2 vì chưng 0

 • Hạ 5 được 345, 345 phân tách 115 vì chưng 3, ghi chép 3

3 nhân 5 vì chưng 15, 5 trừ 5 vì chưng 0, ghi nhớ 1

3 nhân 1 vì chưng 3 thêm một vì chưng 4, 4 trừ 4 vì chưng 0

3 nhân 1 vì chưng 3, 3 trừ 3 vì chưng 0

Vậy 2465 : 115 = 23, là phép tắc phân tách hết

Bài 2:

a) 1998 x trăng tròn + 4788 :  252 = 39960 + 19 = 39979

b) 2019 - 12780 : 852 = 2019 - (12780 : 852) = 2019 - 15 = 2004

c) 999 : 333+ 17284 = 3 + 17284 = 17287

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012 = 45 + 6731 - 5012 = 6776 - 5012 = 1764

Bài 3:

a) nó x 153 = 39168

y = 39168 : 153

y = 256

b) nó x 486 = 9234

y = 9234 : 486

y = 19

c) nó x 715 = 27173

y = 27173 : 715

y = 38 (dư 3)

d) nó x 999 = 90915

y = 90915 : 999

y = 91 (dư 6)

Bài 4:

Cửa mặt hàng loại nhất phân phối tổn thất số ngày nhằm phân phối không còn số gạo cơ là:

6375 : 425 = 15 (ngày)

Cửa mặt hàng loại nhì tổn thất số ngày nhằm phân phối không còn số gạo cơ là:

6375 : 490 = 13 (ngày) và còn dư 5kg

Vậy siêu thị loại nhất tổn thất 15 ngày, siêu thị loại nhì chỉ tổn thất 13 ngày và thêm một ngày nhằm phân phối 5kg gạo dư cơ.

4. Bài tập dượt tự động luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Thực hiện tại phép tắc tính

a) 14322 : 682

b) 13757 : 382

c) 9720 : 405

d) 729 : 243

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 8700 : 15 : 10 = ?

b) 828 : 414 + 5678

c) 14 x 12 - 11502 : 213

d) 374052 : 427 + 874 - 753

Bài 3: Một bể chứa chấp cần thiết 7578 lít nước, thường ngày dung nạp không còn 315 lít nước. Hỏi bể chứa chấp cơ người sử dụng được nhập bao lâu?

4.2. Đáp án tham ô khảo

Bài 1

a) 21

b) 36 (dư 5)

c) 24

d) 3

Bài 2:

a) 58

b) 5680

c) 114

d) 997

Bài 3

Đáp số: 24 ngày và dư 18 lít nước

Ngoài bài xích toán lớp 4 phân tách cho tới số với phụ vương chữ số, mamnonkidzone.edu.vn còn hỗ trợ những khóa đào tạo toán online. Phụ huynh rất có thể tìm hiểu thêm để giúp đỡ con cái thỏa sức tự tin học tập chất lượng toán rộng lớn.

Xem thêm: cuo ra cu