phép nhân 2 chữ số lớp 4

Đối với câu hỏi lớp 4 nhân với số đem nhị chữ số, học viên vẫn còn đó gặp gỡ nhiều trở ngại Khi ghi nhớ quá trình triển khai đo lường và tính toán.

Bạn đang xem: phép nhân 2 chữ số lớp 4

Hôm ni sát cánh với con cái vô bài học kinh nghiệm toán lớp 4 nhân với số đem nhị chữ số này. Vuihoc.vn tiếp tục chỉ dẫn những em quá trình triển khai phép tắc tính và những bài bác luyện áp dụng tự động luyện. Để học viên rưa rứa bố mẹ tìm hiểu thêm thêm thắt.

1. Hướng dẫn thực hiện câu hỏi lớp 4 nhân với số đem hai chữ số

1.1. Ví dụ 1: Thực hiện tại phép tắc tính 45 x 25

Thực hiện tại phép tắc tính theo dõi trật tự kể từ nên qua quýt trái

Ví dụ 1

 • 5 nhân 5 vì như thế 25, ghi chép 5 ghi nhớ 2

5 nhân 4 vì như thế trăng tròn thêm thắt 2 vì như thế 22, ghi chép 22

 • 2 nhân 5 vì như thế 10, ghi chép 0  ghi nhớ 1

2 nhân 4 vì như thế 8 thêm một vì như thế 9, ghi chép 9

 • Hạ 5

0 nằm trong 2 vì như thế 2, ghi chép 2

9 nằm trong 2 vì như thế 11, ghi chép 11

Vậy 45 x 25 = 1125

1.2. Ví dụ 2: Thực hiện tại phép tắc tính 230 x 24

Thực hiện tại phép tắc tính theo dõi trật tự trừ nên qua quýt trái

ví dụ 2

 • 4 nhân 0 vì như thế 0, ghi chép 0

4 nhân 3 vì như thế 12, ghi chép 2 ghi nhớ 1

4 nhân 2 vì như thế 8 thêm một vì như thế 9, ghi chép 9

 • 2 nhân 0 vì như thế 0, ghi chép 0

2 nhân 3 vì như thế 6, ghi chép 6

2 nhân 2 vì như thế 4, ghi chép 4

 • Hạ 0

0 nằm trong 2 vì như thế 2, ghi chép 2

6 nằm trong 9 vì như thế 15, ghi chép 5 ghi nhớ 1

Hạ 4 thêm một vì như thế 5, ghi chép 5

Vậy 230 x 24 = 5520

1.3. Từ 2 ví dụ bên trên rút đi ra được quá trình thực hiện:

Cách bước triển khai phép tắc nhân với số đem nhị chữ số

2. Nhân nhẩm số đem 2 chữ số với 11

2.1. Ví dụ tính: 14 x 11 

14 x 11 = 154

Ta thấy 154 = 1(1+4)4 = 154 

2.2. Nhận xét

Ngoài việc bịa tính và tính thì so với phép tắc nhân số đem 2 chữ số với 11 thì tớ rất có thể triển khai nhẩm nhanh chóng bằng phương pháp triển khai đặc điểm : ab x 11 = a(a+b)b

3. Bài luyện vận dụng 

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 15 x 81

b) 341 x 20

c) 746 x 18

d) 421 x 89

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức a x 99 với a vì như thế 35, 40, 45

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó : 12 = 24

b) nó : 57 = 11

c) nó : 11 = 999

d) nó : 72 = 18

Bài 4: Một cỗ chuyện tranh 24 quyển biết giá chỉ của từng quyển là 36.000 đồng. Hỏi cỗ chuyện tranh tê liệt từng nào tiền?

Bài 5: Nông ngôi trường A, tăng mạnh tăng gia tài xuất biết mùa 1 bao gồm 12 ngày thường ngày trồng được 675 cây cao su đặc. Đợt 2 là 16 ngày thường ngày trồng được thêm thắt 826 cây. Hỏi sau 2 mùa tê liệt, nông ngôi trường trồng được toàn bộ từng nào cây cao su?

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại phép tắc tính từng bước theo dõi trật tự kể từ nên qua quýt ngược.

đặt tính và tính 1

 • 1 nhân 5 vì như thế 5, ghi chép 5

1 nhân 1 vì như thế 1, ghi chép 1

 • 8 nhân 5 vì như thế 40, ghi chép 0 (dưới 1)  ghi nhớ 4

8 nhân 1 vì như thế 8, thêm thắt 4 vì như thế 12, ghi chép 12

 • Hạ 5

1 nằm trong 0 vì như thế 1, ghi chép 1

Hạ 12 được 1215

Vậy 15 x 81 = 1215

đặt tính và tính 2

 • 0 nhân 314 vì như thế 0

 • 2 nhân 4 vì như thế 8, ghi chép 8

2 nhân 1 vì như thế 2, ghi chép 2

2 nhân 3 vì như thế 6, ghi chép 6

 • Hạ 0 và 628 xuống được 6280

Vậy 314 x trăng tròn = 6280

đặt tính và tính 3

 • 8 nhân 6 vì như thế 48, ghi chép 8 ghi nhớ 4

8 nhân 4 vì như thế 32, thêm thắt 4 vì như thế 36, ghi chép 6 ghi nhớ 3

8 nhân 7 vì như thế 56, thêm thắt 3 vì như thế 59, ghi chép 59

 • 1 nhân 746 vì như thế 746, ghi chép 746

 • Hạ 8 xuống

6 nằm trong 6 vì như thế 12, ghi chép 2 ghi nhớ 1

4 nằm trong 9 vì như thế 13 thêm một vì như thế 14, ghi chép 4 ghi nhớ 1

5 nằm trong 7 vì như thế 12 thêm một vì như thế 13, ghi chép 13

Vậy 746 x 18 = 13428

đặt tính và tính

 • 9 nhân 1 vì như thế 9, ghi chép 9

9 nhân 2 vì như thế 18, ghi chép 8 ghi nhớ 1

Xem thêm: ca(oh)2 ra ca(hco3)2

9 nhân 4 vì như thế 36 thêm một vì như thế 37, ghi chép 7 ghi nhớ 3

 • 8 nhân 1 vì như thế 8, ghi chép 8 (viết trực tiếp số 8 ở tích riêng rẽ loại nhất)

8 nhân 2 vì như thế 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

8 nhân 4 vì như thế 32 thêm một vì như thế 33, ghi chép 33

 • Hạ 9 

8 nằm trong 8 vì như thế 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

6 nằm trong 7 vì như thế 13 thêm một, vì như thế 14 ghi chép 4 ghi nhớ 1

3 nằm trong 3 vì như thế 6 thêm một vì như thế 7, ghi chép 7

hạ 3 được 37469

Vậy 421 x 89 = 37469

Bài 2:

 • Với a = 35 thay cho vô biểu thức tớ đem 35 x 99 = 3465

 • Với a = 40 thay cho vô biểu thức tớ đem 40 x 99 = 3960

 • Với a = 45 thay cho vô biểu thức tớ đem 45 x 99 = 4455

Bài 3:

a) nó : 12 = 24

y = 24 x 12

y = 288

b) nó : 57 = 11

y = 11 x 57

y = 627

c) nó : 11 = 999

y = 999 x 11

y = 10989

d) nó : 72 = 18

y = 18 x 72

y = 1296

Bài 4:

Bộ chuyện tranh đem tổng số chi phí là:

24 x 36000 = 864.000 đồng

Vậy cỗ chuyện tranh là 864 000 đồng

Bài 5:

12 ngày của mùa 1 nông ngôi trường A trồng được số lượng km cao su đặc là:

12 x 675 = 8100 (cây)

16 ngày của mùa 2 nông ngôi trường B trồng được số lượng km cao su đặc là:

16 x 826 = 13216 (cây)

Tổng 2 mùa nông ngôi trường A trồng được số lượng km là:

8100 + 13216 = 21316 (cây)

Vậy cả hai mùa trồng được 21316 cây cao su

4. Bài luyện tự động luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 11 x 11

b) 121 x 11

c) 225 x 34

d) 495 x 51

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2 x 6 x 67

b) 84 : 2 x 11

c) 76 x 11 + 182

d) 99 x 11 - 111

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó : 11 = 777

b) nó : 21 = 121

c) nó : 40 = 198

d) nó : 62 = 11

Bài 4: Một ngôi trường học tập A đem toàn bộ 22 lớp, 16 lớp đem sĩ số là 38 học viên, 6 lớp đem sĩ số 42 học viên. Hỏi ngôi trường học tập A đem toàn bộ từng nào học tập sinh?

Bài 5: Thủy và Huyền nằm trong ganh đua cấp hạc thách thức 30 ngày. sành 5 ngày đầu thường ngày Thủy cấp được 72 con cái và Huyền cấp rộng lớn Thủy 7 con cái, 25 ngày tiếp sau thường ngày Huyền và Thủy cấp được 56 con cái. Hỏi tổng số hạc tuy nhiên Thủy và Huyền tiếp tục cấp từng nào con?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 121       b) 1331          c) 7650                   d) 25245

Bài 2:

a) 804   b) 462       c) 1018           d) 978

Bài 3:

a) nó = 8547

b) nó = 2541

c) nó = 7920

d) nó = 682

Bài 4:

Đ/s: 860 học tập sinh

Bài 5:

Đ/s: 3555 con hạc

Để thành thục Khi thực hiện những bài bác toán lớp 4 nhân với số đem nhị chữ số thì những em cần thiết siêng năng thực hiện bài bác luyện gia tăng kỹ năng, tăng kỹ năng tính nhẩm nhanh chóng. Cùng với tê liệt con cái rất có thể theo dõi dõi học tập những khóa huấn luyện toán bên trên mamnonkidzone.edu.vn nhé.

Xem thêm: cu hno3 đặc nóng