phương trình đường tròn lớp 10


1.Lập phương trình đàng tròn trĩnh đem tâm và nửa đường kính cho tới trước

1. Lập phương trình đàng tròn trĩnh đem tâm và nửa đường kính cho tới trước

Bạn đang xem: phương trình đường tròn lớp 10

Phương trình đàng tròn trĩnh đem tâm \(I(a; b)\), nửa đường kính \(R\) là :

$${(x - a)^2} + {(y - b)^2} = {R^2}$$

2. Nhận xét

Phương trình đàng tròn trĩnh  \({(x - a)^2} + {(y - b)^2} = {R^2}\)  có thể được viết lách bên dưới dạng 

$${x^2} + {y^2} - 2ax - 2by + c = 0$$

trong bại \(c = {a^2} + {b^2} - {R^2}\)

\( \Rightarrow \) Điều kiện nhằm phương trình \({x^2} + {y^2} - 2ax - 2by + c = 0\) là phương trình đàng tròn trĩnh \((C)\) là: \({a^2} + {b^2}-c>0\). Khi bại, đàng tròn trĩnh \((C)\) đem tâm \(I(a; b)\) và nửa đường kính \(R = \sqrt{a^{2}+b^{2} - c}\)

3. Phương trình tiếp tuyến của đàng tròn

Cho điểm \({M_0}({x_0};{y_0})\) nằm bên trên đàng tròn trĩnh \((C)\) tâm  \(I(a; b)\).Gọi \(∆\) là tiếp tuyến với \((C)\) bên trên \(M_0\)

Ta đem \(M_0\) thuộc \(∆\) và vectơ \(\vec{IM_{0}}=({x_0} - a;{y_0} - b)\) là vectơ  pháp tuyến cuả \( ∆\)

Do bại  \(∆\) đem phương trình là:

$({x_0} - a)(x - {x_0}) + ({y_0} - b)(y - {y_0}) = 0$      (1)

Phương trình (1) là phương trình tiếp tuyến của đàng tròn \({(x - a)^2} + {(y - b)^2} = {R^2}\)  tại điểm \(M_0\) phía trên đàng tròn trĩnh.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết gom học viên học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: na2o + hcl